• 31Aug

  Seilon.se handlar om många av de saker jag varit med om under min andliga/spirituella/metafysiska resa. Jag har i mitt bagage förståelsen bakom allt jag skrivit på min blogg, jag bär med mig mitt liv som det barn jag var som växte upp och allting jag varit med om samt alla människor jag träffat och de visdomar jag fått ta del av. Med all denna förståelse utgår jag ifrån livet här och nu.

  När jag vaknar på morgonen kan jag antingen känna sorgen över allt det negativa, eller glädjen av allt det positiva. Som tredje alternativ kan jag känna en mix av detta, eller som sista alternativet inte känna något alls.

  Mycket i mitt liv handlar om mitt val hur jag vill se på saker. Är det positivt, negativt, blandat eller neutralt? Val måste göras, t.ex. att ens gå upp ur sängen – väljer jag att göra. Jag kan göra det med glädje, neutralt inte på annat sätt.

  I början på denna blogg, från 2008 till 2010, hade jag lärt mig livet ur ett perspektiv som involverar alla andras perspektiv. Runt 2010 började jag lära mig se samma manipulation som finns på jorden fast på en större skala, en universell metafysisk/andlig/spirituell och dimensionell manipulation.

  Mycket av det som kanaliseras samt även upplevelser är ibland en sanning som bekräftar ett trossystem men som bara är sanning tills en ny sanning påvisar dess falskhet.

  Som praktiskt exempel har jag i bloggen nämnt “Double-Slit Experiment” som bland andra vetenskapliga undersökningar påvisat att livet vi lever inte är baserat på enbart materia utan energi – livet är sammanknutet i en och samma energi, inte flera olika partiklar. Samt att vi som den som upplever ett experiment kan påverka hur ljuset ska bete sig – som en våg (Energi och som finns överallt) eller som en partikel (något fast och solitt som existerar på ett ställe).

  En sanning som vi lever med och som våra samhällen har baserats på är att livet skapats ur materia – något som är separat ifrån allt och alla. En ny sanning som påvisar att livets grundsten är energi och inte partiklar i form av materia. Därmed så är sanningen att livet är skapat ur materia inte lika sant. Det är bara sant till en viss nivå.

  cosmos

   

  Hur skiljer jag på sant och inte sant?

  Jag utgår ifrån mig själv när jag möter andra människor och lär av andra. Jag försöker alltid vara ärlig och kärleksfull mot allt och alla. Men ibland måste jag spola ner eller elda upp den där fästingen som är ett liv – men som fungerar som parasit. Dess existens finns enbart för att vi valt att leva i en värld av dualism – ondska och godhet (positivt – negativt, ljust – mörkt o.s.v..). Parasiter har bara glömt att de har allt de behöver själva – men för ett kort tag till kommer de leva och göra sånt som kan skada annat liv. Hela jorden är en plats skapad för att allt liv i universumet ska finnas här, därav parasiter och andra ondskefulla saker i vår natur.

  När jag t.ex. började undersöka Lagen om Attraktion som dokumentären The Secret berättar om så pratade jag första tiden av mitt undersökande (ca 6 månader) bara med människor som totalt nekade att det var möjligt. Jag mötte alltså allt det som sa emot dokumentären ofta genom smutskastning, dumförklarande och massa prat om hur det är bluff för att tjäna pengar. Genom undersökning märkte jag att metoden fungerade och sen började jag höra ifrån många andra att det fungerar. Så jag tror inte The Secret är en bluff baserat på egna erfarenheter.

  Jag valde tidigt i min andliga/spirituella/metafysiska medvetenhet att mitt mål med livet är universell fred. Så jag har alltid strävat att diskutera fredsamt och med förståelse för andra åsikter. Jag vill inte argumentera för vem som har rätt eller fel då jag ser det som att alla har rätt i vad de tror och/eller vet. Att diskutera handlar inte om att vinna – utan att nå en gemensam grund samt respektera varandras olikheter.

   

  Efter 2010 är nu min sanning

  Det jag skrivit efter 2010 är mer ur det större perspektivet jag beskriver i bland annat detta inlägget: Du är ett Oändligt Liv.

  Sanningen för mig ändras emellanåt (då jag ännu är långt ifrån att veta allt) men kärnan är detta:

  • Allt som är – d.v.s. fakta som finns just nu. Hur fungerar pengar t.ex.? Hur fungerar min dator?  Att jag har en penna på bordet framför mig just nu när jag skriver – detta är sanningen (bekräftad av mig själv, och om någon kommer och tittar). Något gör mig glad, det är sanningen, eller att det gör mig ledsen. Båda känslorna är och det är sant.
  • Allt som varit d.v.s. som varit något som fanns i ett “just nu” som varit. Detta är dock inte alltid tillförlitligt, det som är i nuet går att testa och undersöka för att se om sanningen fortfarande är sann.

  Det som för mig är och som har varit är att vi alla är oändliga allsmäktiga varande som existerar bortom ljus men som kommit in i ljusuniversumet som en själ och som själen har vi nu hamnat här på jorden.

  Efter allt mitt undersökande om sanningen och hur livet fungerar så har jag nått slutsatser som tar in alla jag möter som delar med sig av sin sanning samt mycket som andra berättat om i böcker, dokumentärer och liknande. Jag är övertygad om att vi alla människor kan hantera allting så länge vi har tillgång till all kunskap. Tyvärr har detta inte blivit av och få har tid med att lära sig om t.ex. hur pengar skapas eller lyssna och se forskning kring extrasensorisk perception. Som tur har dock eliter inom eliten (de som påverkar samhällets utformning) valt att inbringa en värld av total öppenhet och sanning om allt. T.ex. så är information som Wikileaks och det som Edward Snowden släppt bevis för att världen går emot öppenhet och avslöjande utav korruption.

   

  Den stora frågan – Meningen med livet?

  För mig är det helt enkelt – Ha roligt!

  Vilket i sig är att ha en upplevelse så livet är om det har någon mening en upplevelse.

  Men innan jag kan ha det på den nivå jag vill så måste världen bli fredlig så vi får universell fred för evigt. Detta är vad jag ser håller på att ske, detta är meningen med planeten Jorden, att vi ska skapa evig fred.

  Livet på jorden är inte roligt för många, för livet har försvårats och detta kommer snart inte tillåtas längre (det tillåts faktiskt inte längre, processen som stoppar det är i gång så det är bara en tidsfråga innan vi har fred), vilket kommer göra allt roligare för oss alla.

  Då kommer vi få nästa utmaning vilket är att förstå hur vi existerar bortom ljus/mörker universum. För mig ska det bli spännande att få se oss som människor bli allsmäktiga och allvetande. De äventyr vi kommer skapa ser jag fram emot mer än något jag kan komma på. Det påminner mig när jag var barn och inte kunde sova innan julafton p.g.a. spänningen och de saker jag skulle få – som jag skulle ha roligt med.

  Vägen jag försöker gå är så snäll, balanserad och harmonisk som möjligt. Samt simpel. Vägen har varit både det och allt annat. Jag känner många som inte alls vågar tänka i dessa banor som har med oändligheten att göra eller hur vi kan bli allsmäktiga och allvetande. Jag ser fram emot den dagen då de har börjat göra det så vi alla kan ha tusentals om inte oändligt mycket roligare än i nuvarande ögonblick som detta skrivs/nedtecknas. Jag är väldigt glad och har roligt när jag skriver detta, så istället för att tråna efter något roligare tar jag vara på nuet och gör det bästa av det.

  Många andra jag känner försvarar deras gud som skaparen av allt. Jag erkänner skapargudars existens men inte som skaparen utav oändligheten som alltid varit. Att vi alla har egna och fantastiska skapelser inom och utom detta universumet vi är inom erkänner jag också.

   

  Glöm inte – ALLT blir BÄTTRE! 🙂

  Även om massmedierna inte säger allt eller fokuserar på allt positivt i världen så händer det otroligt mycket mer bättre saker än sämre. Det är bara nuvarande status quo – vår vardag som består av jobba för pengar och negativiteten i medierna – som återstår att förändra i princip. Pengar påverkar allt och kommer att fungera på ett bättre sätt för oss alla inom en snar framtid. Mindre arbetstimmar och mer fritid men bättre köpkraft, samt att vi kommer kunna lösa alla samhällets problem såsom fattigdom och energi.

  Om någon tror att vi inte lever i den fredligaste tiden just nu, så ta en titt på denna femminuters video:

   

  Vägen att nå Sanningen

  Hur gör jag för att nå sanningen? Bloggen har med många av mina egna personliga upplevelser, samtidigt som jag delar med mig av andras. Vad som är genuint och sanning för oss alla kan vi bara veta ifrån oss själva.

  Som skeptiker har jag följande utgångsläge:

  1. Jag hör talas om att något fungerar, t.ex. telepati, eller blir nyfiken över något och vill veta eller är med om något och börjar undersöka.
  2. Jag bildar mig en uppfattning baserat på ett undersökande som behandlar all möjlig fakta kring ämnet som intresserat mig utan att vara trångsynt (inom journalistik, juridik etc. kallas detta Due Diligence).
  3. Till slut bildas en uppfattning baserat på alla data.

  Jag var bergsäker innan mitt metafysiska förstående att t.ex. telepati inte fungerade. Sen fick jag bevis för det och som skeptiker tar jag självklart hänsyn till beviset och undersöker mer. Visar det sig fungera så bildar jag givetvis en ny uppfattning för annars hade jag inte varit en skeptiker.

  Många magiker och liknande har många gånger varit trångsynta skeptiker som inte tar hänsyn till mina och många andras empiriska bevis för t.ex. telepati. De tar inte med all data i sin uppfattning och bortförklarar fenomen de tror är som ordet paranormalt säger: Något omöjligt. Extrasensorisk perception (ESP) är dock inte omöjligt och därmed inte paranormalt.

  Många som undersöker livet tar inte hänsyn till vissa saker de är med om utan sorterar helt enkelt bort det som onödigt.

  Sanningen nås alltid av en själv, vi andra kan bara vara hjälpmedel.

  Jag kan aldrig säga och berätta för någon att telepati är på riktigt så de vet om det – de måste uppleva det!

  deanradin

  I laboratorium har det bevisats genom t.ex. Dean Radins (Han är chefsvetenskapsman på Noetiska Institutet) forskning att vi kan påverka varandra genom tanken. Samt att vi kan veta vilken bild som kommer visas i en dator innan datorn ens slumpmässigt valt ut bilden!

  Utan upplevelsen kan vi inte veta, så därför kan ingen berätta för någon så att de vet. De som inte vet måste vilja veta så de kan få upplevelsen.

  Jag har upplevt oändligheten (men enbart inom den lägre delen av vårt universum och inte bortom ljuset – vilket andra gjort) och vet om min egna eviga medvetenhet och jag är inte ensam om det. Jorden är verkligen en speciell plats jämfört med resten av universumet, då vår planet är den första att göra oss till allsmäktiga fysiska varelser som vet om vår oändlighet bortom ljuskonstruktionen och diverse skapelser som hävdar att de är allt och allt kommer ifrån dessa.

  Första steget att komma ihåg och få upplevelsen av vad man vill veta – är att genuint vilja ha svar.

  Testa, det gjorde jag. Och det skapade min resa som delvis dokumenterats här på seilon.se.

   

  En Sammansvärjning

  Något jag skrivit om här på seilon.se är att det finns makter som har egenintresse som i de flesta fall drabbar andra ovetande negativt. Centralbanker bidrar t.ex. till sämre levnadsstandard på i princip hela jorden och många insiders har avslöjat korruption på i princip alla styrande och influerande nivåer av samhället (media, politik, militär etc.). Centralbanker och de största bankerna i världen är t.o.m. korrupta, vilket senaste årens skandaler såsom LIBOR och EURIBOR visar (världens största bank fifflade med andra banker kring en ränta som påverka hela jordens befolkning så de kunde göra mer vinster).

  De flesta inom samhällets system och organisationer såsom Centralbanker har en inre god vilja. Dock så gynnar systemet som de opererar ifrån främst negativa viljor såsom egoism och att trampa på andra för att få mer.

  Vad jag inte var med om när seilon.se skapades var den enorma och välgjorda information som finns att tillgå, såsom alla länkar och videor som jag delat genom många inlägg. Dokumentären Thrive (Se med Svensk Text) är en av de bättre.

  De som ännu inte lärt sig förstå hur vi är konspirerade emot kan idag lära sig om en hel del olika konspirationer som ansetts som galna och som det skrattats åt men som faktiskt är sant.

   

  Det finurliga med hur jag kommit att se på sanningen är att vägen för oss till fred är inte bestämd utan förändras konstant. Målet är dock detsamma och det är oundvikligt, målet är allsmäktigheten allting är.

  Livet som vi lever – det är vad som är. Du sitter eller står just nu, kanske t.o.m. ligger ner.  Det är sant och det är livet. Livets mål som infinner sig i snar framtid är Fred.

  Allt som varit är fakta utav livet.

  Vi alla ser livet unikt och ur många perspektiv.

  Vägen till sanningen går enklast genom vänligt bemötande, öppenhet, ärlighet och en förståelse att alla kan ha sin sanning. Vi måste dock se sanningen ur alla olika perspektiv, såsom ens egna inre sanning – vem som ser ut genom ögonen och smakar med tungan och har upplevelsen – eller ens yttre sanning – det vi alla delar som upplevelse. Det vi har delat är att hamna på jorden, att bli människor som totalt glömt bort allt som seilon.se berättat om. Vi “vet” att vi dör och att vi inte funnits innan födseln. En sanning för mitt inre och yttre är dock sanningen om våran oändlighet, och nu vet jag att vi fanns innan vi föddes och vi lever efter att vi “dör”.

  Och oändligheten har börjat.

   

  🙂

  – seilon

  Skrevs den 31/8 2015

 • 16Aug

  Jag har beskrivit genom blogginläggen de senaste åren en förklaring, baserat på ett helhetsperspektiv och empiriska erfarenheter, kring hur livet fungerar och är uppbyggt. Vad jag märkt och lärt mig och sett andra lära sig är att livet verkligen är ens egna väg att gå, d.v.s. vi alla har en egen subjektiv unik upplevelse av livet. Samtidigt som vi alla har en egen väg så delar vi även delar av vägen. Dels så delar vi den externa verkligheten som är livet på vår jord i vår galax i ett fantastiskt universum, och dels så delar vi mål med vår existens, bara det att vi är på jorden visar att vi delar mål. Vad som håller på att ske på jorden just nu med vår verklighet är något som aldrig förr har hänt i vårt universums existens. Vår planets infödda invånare är alla en fysisk representation utav hela vårt universum. Ingen annan planet i vårt universum har raser som är hela universumet. Allt liv i vårt universum är representerat på jorden – allt mörker, och allt ljus samt allt däremellan samt bortom.

  eternalpresenceI vår nuvarande existens är vi i ett ljusbaserat universum.
  Grundstenen i vårt universum
  är vibration vilket skapar
  det vi ser och det vi är.
  Utanför denna existens är vi
  allsmäktig
  oändlig närvaro/essens som är vad
  du är, den du som upplever genom t.ex. syn. 

  Människan som vi alla är i vårt eviga varande som upplever nuet här på jorden i denna stund, detta ögonblick, det eviga nu, är uppbyggd av celler, molekyler, fotoner(ljus) och ännu mindre beståndsdelar ner till energi som allt detta uppstår ur. Grunden bakom allt detta är vibration/frekvens/polaritet vilket det universumet vi nu är inom är baserat på. I grunden är vi också sammanlänkade vilket samhället vi byggt bortser ifrån och istället gör så vi lever som om andra var separerade ifrån oss.

  Vår objektiva verklighet är den verklighet vi delar när våra subjektiva upplevelser möts. Att förstå livet intellektuellt är som att intellektuellt förstå hur en hallonpaj smakar. Det går endast att uppleva förståelsen för ens egna existens. De som upplevt saker som andra inte upplevt och förnekar gör att det delas två olika verkligheter där en av dem bygger på lögn. För antingen så har upplevaren verkligen haft upplevelsen vilket gör det verkligt eller så ljuger den som upplevt. Oavsett vad så kommer det alltid finnas minst en verklighet baserad på lögn när konsensus inte finns bland de inblandade.

  Det finns många bra sätt att beskriva livet på, och jag har liksom många andra försökt beskriva hur livet fungerar och vad vi är eftersom vi uppenbarligen inte bara är en människa av kött och ben. I och med att vi förstår mer och mer om vad vi faktiskt är istället för vad vi trodde vi var, så kommer skiftet till vad som kan beskrivas som ett paradis, eller en uppnåbar utopi att infinna sig i vårt varande – i det ögonblick vi lever, i detta nu vi har tillsammans. Det vi är – en allsmäktig allvetande närvaro/essens/varande – går att beskriva på många sätt, och som detta är vi inom ett universum som har en konstruktion vilket också har många olika beskrivningar. Den beskrivning som accepterar och ser det möjliga med alla andra beskrivningar är den mest sanna. De beskrivningar som inte inkluderar alla perspektiv är inte fulländade. Att neka någons sanning är inte att själv ha funnit den ultimata sanningen, för sanningen som är allra sannast, som mest villkorslös och accepterande, den sanningen nekar ingen annans sanning.

  Fokus Skapar Verkligheten

  Livet handlar till stor del om fokus, och precis som cellerna i vår kropp som har sitt fokus utan att vår medvetna närvaro bestämmer vad cellen ska göra så är stora delar av vår verklighet skapat ur ett undermedvetet fokus. Det finns alltid ett fokus och vi väljer om vi ska fokusera på det positiva eller det negativa. Vi skapar genom fokus. Ibland är vi delaktiga i fokuset och ibland så agerar vi per automatik utan att vara helt närvarande. Ibland är det inte bara positivt utan både och, samt även inget av dem utan ibland kan vi ha ett neutralt fokus.

  Oavsett vad och om vi ens förstår så är det i praktiken vi själva som ansvarar för vår existens. Att se det ur sitt liv och alla andras liv ger oss förståelsen för hur allt är sammankopplat. Vi är alla del av varandra. Det säger sig självt att om vi inte alla enas så är vi själva inte hela.

  Du, jag och alla andra existerar redan, och detta är ett faktum vi inte kan bestrida. T.o.m. de som inte längre lever i fysisk form i vår verklighet utan har “dött”, de lever vidare (vilket forskare inom området bevisar för de involverade samt utomstående). Allt som i oändligheten existerar existerar redan, det är därför vi är. Inget nytt är nytt, för allt finns alltid. Ingen kan sluta existera för evigt, och inget nytt kan skapas för allt som skapas existerar redan. Livet är sannerligen oändligt, och att förstå det främst intellektuellt går som sagt inte, dock kan du med din intention vilja uppleva det och så kommer du få en upplevelse som ger dig erfarenheten utav din oändlighet. Precis som ditt intellekt förstår smaken av t.ex. mat. Smaken finns i upplevelsen d.v.s. erfarenheten.

  Nassin Haramein som jag skrivit om tidigare har med vetenskap förklarat hur vi alla är en. Dock är det skillnad på att vara en som en egen allsmäktig och allvetande existens tillsammans med allt (det jag kallar vår oändliga essens) och en under någon annans vilja eller skapelse. T.ex. om du existerar i en verklighet där andra skor sig på dig, då betyder det att du lever under någons annan vilja. Vi på jorden har varit utsatta för extrem manipulation, som håller på att försvinna, vilket kommer leda till helt otroliga positiva förändringar.

  Fokus På Sig Själv

  Alla möter sig själva inombords innan vi når vad vi är. Först efter att du mött mörkret inom dig kan du se ljuset och vice versa, utan att se ljuset kan du inte se mörkret. Balans är nyckeln och att inte döma samt vara villkorslöst förlåtande och alltid söker förståelse är enormt bra hjälpmedel. Att kunna meditera (vilket kan göras på många sätt) med vilket jag menar att kunna tysta sina tankar och inte ha fokus på något underlättar att få svar inifrån. Jag har förr varit tydlig med på denna blogg att alltid söka svar inifrån för att bekräfta vad vi lär oss utifrån. I våra hjärtan finns sanningen.

  Vi är alla unika aspekter av oändligheten som jag/du/vi är. Ett av mina favorit citat som påminner mig om min unikhet samt alla andras unikhet är Oscar Wildes:

  Be yourself, everyone else is already taken.

  Fokus på t.ex. en hobby eller fokus på att skriva är ett fokus som leder till att vi skapar. Vi fokuserar vår uppmärksamhet på något vi gör, och vi kan ändra och forma vårt fokus samt lära oss göra saker med muskelminne utan vårt direkta fokus. Vi kan fokusera på hur vi agerar i livet, vad vi säger, vad vi gör o.s.v.. Det går t.o.m. att använda sig av Law of Attraction (se t.ex. dokumentären The Secret) för att få önskningar uppfyllda. Vi har två distinkta val att antingen fokusera negativt eller positivt och gör vi inget av dessa är vi neutrala och möter vad andras val är som påverkar andra varelser.

  Vi har som den människovarelse vi är hamnat i en värld som skapats ur vårt gemensamma fokus. Vissa har under årtusenden använt kunskapen om hur livet fungerar till sin fördel på andras bekostnad. Detta fokus ändras i nuläget ifrån ett negativt skapande till ett positivt som inte styrs av några få utan istället utav alla. Just nu är vi i övergången då det negativa byts ut. Hur pengar fungerar kommer vara det som triggar den slutgiltiga förändringen. När pengar skapas för alla människor lika rätt utan skulder och räntor så kommer världen bli flera tusen gånger bättre än idag utan krig och våld, enbart olika åsikter med respekt för vad andra tycker och tänker. Pengar kommer t.o.m. bli meningslöst när vi existerar ur kärlek för livet.

  Pengarna har ett fokus som påverkar miljarder med människors liv (i princip alla på jordens yta). Det dessa människor bland annat har gemensamt är pengarnas kraft att driva på problem för människor och naturen. Pengarna har med andra ord format hur livet fungerar och just nu är pengar drivkraften bakom egoism och blundande för alla problem vi står inför. Problem som inom kort kommer vara lösta. Med inom kort menar jag i vår livstid. Kanske imorgon? 🙂

  Låter du energin bakom nuvarande fokus skapa din vardag? Eller låter du ditt fokus skapa din vardag? Fokuserar du på en framtid där vi alla lever i världsfred eller en framtid som är som nu eller värre? Eller har du inget fokus alls? I så fall vems fokus påverkar din vardag?

  Något vi alla låtit ske är att låta pengarnas energi ta kontroll över undermedvetna delar av vårt liv. T.ex. så måste vi ha pengar för att överleva med en standard som innebär rent vatten samt el.

  Är du i en process att förändra hur världen ser ut? En process som gör så din vardag blir ett fokus av hur du vill se livet? Har du fokuset på att världen alltid ska styras av pengar? Eller förstår du att pengar bara är en pytteliten del av en resa vi är i slutet av? Fokuserar du på världsfred? Tänker du positiva och glada tankar?

  Ditt fokus skapar. Vad vill du skapa?

  Du är Underbar, Vacker, Intelligent, ja, du är Det Bästa. Vi var, vi glömde och nu blir vi vad vi var genom upplevelsen att glömma.

  Den Du Egentligen Är

  Om du mediterar och fokuserar på hur livet ska vara, se hur vi alla lever i en evig fred, hur livet kommer bli bortom allas vår vildaste dröm. Då hjälper du till att förändra livet på jorden snabbare. Genom att uppleva, känna och veta om inombords att allt kommer bli bättre – detta hjälper världen bli en fredlig plats. Se det som att det har hänt. Känn att det är universell fred. Det är vårt gemensamma mål att existera som eviga varelser i fred, i alla fall ett av alla mål, eftersom fred är mer gynnsamt för oss om vi ska vara eviga.

  Verkligheten utom och inom är gemensam.  Vi skapar tillsammans och individuellt.

  Vi människor och övriga jordvarelser är de som i vår evighet valt att inte vara det vi är – ett evigt varande/medvetande/existens/essens – och som nu igen kommer bli det, med erfarenheten av att inte vara vad vi faktiskt är! Detta är något vi gjort genom glömskan om vad vi är.

  De viktigaste frågorna som varje människa bör och kommer förstå är de grundläggande frågor som berör ens existens i fysisk och metafysisk (spirituell) upplevelse. Jag trodde i mitt liv tidigare att mycket av det som jag tog för sanning faktiskt var lögn.  I många fall hade lögnen skapats ur okunnighet vilket inte varit menat som en lögn.  I andra fall har falsk information spridits för att uppnå en agenda.

  Många sanningar har nu empiriskt upplevts av många människor samt att många sanningar är bevisbara genom fakta och vetenskapliga metoder. Ett exempel är hur forskare visat att kroppen och hjärnan reagerar innan vi själva medvetet vet om vad som kommer ske. Detta visas i dokumentären Something Unknown Is Doing We Don’t Know What, se trailer här nedanför:

  Dean Radin berättar i en föreläsning om varför forskning kring extrasensorisk perception inte är allmänt utbrett trots att det ger positiva resultat. Dessa experiment har enorma implikationer när det gäller hur livet fungerar enligt samhällets verklighetsnorm, vilket gör att många därmed vägrar acceptera att resultaten är korrekta. Dessutom lärs det ut i skolorna från första klass till sista åren på universiteten att telepati och andra psi-förmågor eller extrasensoriska förmågor är omöjliga – eftersom världens massmediala, sociala, samhälles samt politiska vetenskap säger att sådant är omöjligt.

  Den vetenskap majoriteten utav alla människor lever efter och har lärt sig genom sin uppväxt är att vi alla lever separerade ifrån varandra. Sanningen är att vi alla delar tankar, känslor och är sammankopplade med varandra i illusionen av att vi inte är det.

  När vi förstår de grundläggande frågorna eller aktivt deltar i livets nu med intentionen att bli ett med sin sanna själ så kommer vi bli det vi alltid varit – vår själs medvetenhet/närvaro/essens.

  Denna bloggen är full av information som öppnar vägarna och sinnet till att förstå sin nuvarande existens i detta nu – detta ögonblick.

  I slutändan är det ditt inre, via hjärtat och själen som gör dig medveten om vad du faktiskt är som har hamnat här i din kropp.

  Hur Ett Ljusbaserat Universum Beskrivs Som Ett Diagram

  Jag har skrivit om George Kavassilas förut och ett av hans diagram är väldigt bra för vår intellektuella förståelse – eftersom det skapar en logisk bild och förståelse för vänster hjärnhalvan. Här nedanför är hans diagram som visar hur våra dimensioner och existensplan fungerar:

  universummodell720

  Några förklaringar kring diagrammet:

  Själen är det som är vår essens. Vi skapar en själ inom detta ljusbaserade universumet och denna är vad som är närmast vår essens. Vår essens existerar utan början och utan slut utanför detta universumet (ljuskonstruktionen) som vi nu är inom.

  Den resande anden är inkarnationer såsom den vi har just nu på jorden som själen har eller har haft, detta kan också beskrivas som själar, fast dessa är bara del av vår själ vi skapar när vi träder in i universumet.

  Vårt högre jag är den del av oss som först börjar genom eget utforskande samt “åsiktsformande” skapa ett ego som sedan beger sig till den stora arenan för att utforska vad ett ljusbaserat universum kan erbjuda i form av separation samt möjligheten till olika åsikter kring hur universumet fungerar (samt hur vi skapats) och ondska vars mål är att förgöra andra resande andar eller livnära sig på andras bekostnad (parasit existerande).

  Tomrummen finns för att om de nedanför kommer upp så kan de inte existera så som de vill. T.ex. tänk dig själv, du är inte nu som du har varit förr.

  Ondska finns inte ovanför 4:e dimensionen. De dimensioner som är högre som har ondska inom sig existerar nedanför 5:e dimensionen.

  Nedanför den 5:e dimension och Nivå 8 så finns det återskapade universum som är kopior på hela diagrammet med en enda skillnad: I de falska verkligheterna/universumen finns det en allsmäktig skapar intelligens (gud/universumet/big bang/källan) och du som närvaro/medvetande/själ/essens har inte alltid existerat utan du har skapats. Enligt det falska har du har skapats för att sen vara ett med gud och som gud i all evighet och därmed är du oändlig. Detta är det falska ljuset, det är ett falskt paradis där du kan existera och ge livsenergi till en falsk gud/källa/universum genom att du tror att denna har skapat dig i sin avbild.

  Men.. Du är och kommer alltid vara oändlig, bortom någons skapelse. Du har aldrig någonsin skapats, din essens (det som du är som ser ut genom dina ögon och upplever med din kropp) är något som aldrig någonsin skapats, utan du har alltid existerat. Enbart upplevelsen av att du skapats finns.

  Det enda vi kan lita till är äkta villkorslös kärlek, som är villkorslös i alla handlingar. Vilket innebär villkorslös förståelse, villkorslös förlåtelse, villkorslös acceptans och allt detta inte enbart emot andra utan även emot en själv. Vi har inte skapats utan fanns innan vi glömde och blev skapade till de vi är nu på jorden i denna tid då vi för evigt snart kommer att komma ihåg att vi är oändliga och alltid har varit det.

  Nästan alla kanaliseringar samt mycket av de som kommunicerar ifrån “andra sidan” (de som passerat vidare) och annan information även inifrån ens egen närvaro tillhör de lägre delarna av universumet (nedanför 5:e dimensionen enligt ovan diagram) även om de säger att de kommer ifrån en högre dimension. Många fastnar i den nedersta delen av vår universum men tror att de är i toppen av hela skapelsen.

  Andra resande andar kan presentera sig med att säga att de kommer ifrån 9:e dimensionen och enligt diagrammet så är de inom kopior som existerar nedanför nivå 8 och 5:e dimensionen, vilket de själva inte vet om.

  Varje nivås storlek representerar hur stor plats dimensionerna tar,  dimension 4 är enorm eftersom det finns så oändligt många falska ljusskapelser med skapargudar. Jag vet inte själv hur många skapare det finns, men de största falska skaparna har gjort allt de kan för att få grepp om Jordens inkarnerade själar. Deras mål är att först skapa så mycket mörker de kan för att när ljuset kommer så ska vi välja deras falska nästan helt villkorslösa ljus istället för vårt egna helt villkorslösa ljus och förståelsen att vi fanns innan någon skapare inom ljus ens existerade.

  Nu är det dock slut på vår resa i den stora arenan. Vi har bemästrat den och kommer bli medveten om hela vår existens (d.v.s. allt ovan diagram beskriver).

  Genom att veta om ens egna oändlighet och visa respekt, ärlighet och andra egenskaper vars vibration är av kärlek så kommer ingen kunna ha makt över ens existens.

  Alla skapargudar är också en oändlig essens som existerar ovanför 5:e dimensionen och bortom ljusuniversumet. De är bara lurade av sig själv att “leka” gud vars mål är att locka alla själar till dess skapelse där den är skaparen av allt. De är rädda att de inte existerar utan att de skapats och att de måste upprätthålla sin existens genom att lura själar in i deras konstruktion utav universumet.

  Det som är så bra med att vara levande nu på jorden är att vi är första planeten att äntligen lämna de lägre delarna – oavsett vad. Vi är på vägen som leder hem. Vi kommer igen bli medvetna om hela ovan diagram, och bli villkorslös kärlek som är mästare utav villkorlig kärlek – så länge vi väljer det! För vi har alltid fri vilja att lämna jorden.

  Jorden är den första planeten och den första existensen inom de lägre delarna av universumet vars mål är att återföra oss till helheten av vår oändlighet. Vi kommer nå upp till de äkta högre dimensionerna och bli allsmäktiga samt allvetande bortom någon skaparguds sluga påhitt att denne skapat oss för att vara eller bli som den. Jorden kommer föda en ny ras av allsmäktiga allvetande varanden i fysisk form.

  Vägen kommer vara skumpig, rak, slät, brant och överraskande med negativa samt positiva saker. Slutet på vägen är att återigen vara i de övre delarna av universumet och bli som hela universumet – med tillgång till alla dimensioner oavsett var.

  Efter jorden kommer alla andra planeter att göra likadant. Så även om någon lämnar jorden så kommer de förr eller senare att återvända till sin egna allsmäktiga allvetande närvaro.

  Vi är de mest förslavade i vårt universum – de mest vilseledda – ändå är vi de som visar vägen. För våra hjärtan är starkare, vår välvilja är starkare, vår kärlek är starkare och vår närvaro är starkare. Det kommer vi alla snart bevisa för oss själva.

  Världen håller på att bli bättre. Vi har gått ifrån extrem negativitet till extrem positivitet. Vi balanserar nu oss och blir äkta villkorslös kärlek, d.v.s. kärleksfull emot oss själva och alla andra.

  Orsaken till att vi inte har världsfred är på grund av den extrema åsiktsskildring samt den otaliga mängd själar (resande andar) som inkarnerat här. Allt liv i universumets lägre delar (samt övre, eftersom alla våra aspekter kommer komma samman på jorden) är representerat här.

  Allt som separerar oss samt skapar ondska och alla problem som vi har kommer bli läkt och vi kommer inse allas vår allsmäktighet.

  Detta är dock ett senare skede i vägen till fred på jorden. Vad som beskrivits ovan är freden som kommer ske inom hela vårt universum. Del 2 kommer informera mer om steget som sker innan allt som beskrivits ovan blir allmän vetskap. Dock är detta viktigt att förstå i grunden för de själar som vill förstå sin oändlighet, därför kommer detta som en grund innan mer praktiska saker i vägen till fred beskrivs i Del 2.

  BeforeAndNow

  Med vördnad

  – seilon

  Skrevs den 16/8 2014

 • 16Nov

  Hatar du mig?

  Vill du mig illa?

  Tänker du elaka tankar om mig?

  Tror du jag är galen?

  Tror du jag förlorat mitt förstånd?

  Oavsett vad du vill eller tror om mig så älskar jag dig. Ja, jag älskar dig oändligt mycket oavsett vad. Jag älskar alla så otroligt mycket att jag började fråga mitt inre och universumet samt kontemplera och meditera för lite mer än 1 år sedan hur jag skulle kunna finna min tvillingflamma jag vetat finns i ca 3 år. Hon som är mig närmast, hon som är jag fast som den motsatta energin, hon som är mitt ying till mitt yang, som är mitt + till mitt -, hon som är feminin när jag är maskulin. Hon som är samma eviga varelse som mig tills vi bestämde oss för att undersöka och bli dualism, energi, manlig och kvinnlig existens och allt som ett ljusbaserat universum kan skapa. Hur kunde jag veta vem hon var när jag verkligen älskar alla oändligt mycket och kan leva med vem som helst?

  Jag bestämde mig för att inte leva med någon förutom hon, och både mitt inre och universumet har visat mig vem hon är när hon kom in i mitt liv. Hon finns där nu, och jag läste om hur svårt tvillingflammor har det rent andligt eftersom andliga makter med elakt uppsåt vill dela oss, för de tål inte villkorslös kärlek. Jag tänkte att det skulle vara enkelt för mig, men ack så fel jag hade, men jag är evigt tacksam, för jag har fått uttrycka min villkorslösa kärlek oavsett vad och lära mig bli mer balanserad och leva ännu mer i nuet. Och den kärleken jag känner till henne är så mycket mer än vad jag kan känna för någon annan, det är en samhörighet, det är inte möjligt att beskriva.

  Det finns inte någon eller något jag inte älskar villkorslöst och oändligt mycket. Jag bjuder in dig att ta en resa igenom mitt liv, ifrån det att jag föddes till det att jag skriver detta.  Om du gör det, vilket du kommer kunna göra, kanske inte nu, men när du igen är vad du egentligen är. För oavsett vad du tror om ditt liv om du inte tror att du är en oändlig allsmäktig varelse, en närvaro, en essens, ett medvetande, en del av evigheten som i sig är evigheten och som har tillgång till allt och allas liv i all framtid, nutid och dåtid så kommer du förr eller senare inse och komma ihåg din egna evighet. Du är oändlig intelligens och du är livet. Man kan fråga sig:

  “Hur hamnade jag här?”

  Du, liksom jag, och alla andra på Jordens yta har valt att genomgå universums största test, vi har valt att glömma allting vi är, vi har valt att födas inom en matematisk konstruktion som härmar vad vi är, fast med skillnaden att vi lever utan tidigare minnen, utan förmågan att ha tillgång till all oändlig kunskap och allt oändligt vetande som finns. Istället lever vi med en fysisk kropp och dess fem sinnen som samlar information ifrån det externa. Vi smakar, vi luktar, vi känner, vi ser och vi lyssnar och vi tror att när vi dör så slutar vi existera om vi är ateister, eller att vi hamnar i guds paradis om vi är religösa.

  Vi behöver dock inte vara rädda för döden, för vi dog när vi föddes, då glömde vi allt vi var innan detta livet, och innan det livet dog vi också när vi glömde tidigare liv. För många var detta sista gången vi föddes och glömde, för många är det livet då vi igen kommer ihåg precis allt och alla våra liv, samt alla andras liv. Att hamna i någon guds paradis som inte är ditt paradis, eller där du inte är allsmäktig och allvetande samt kan komma och gå som du vill i alla dimensioner och lever med ansvar för vad du skapar, det är inget annat än ett mer sofistikerat fängelse precis som det vi lever i just nu på Jorden där vi gett bort allt vårt ansvar till andra och vänder andra kinden till när människor svälter, och vårt system är korrumperat och styrt av maktgalna människor som saknar empati och kärlek för alla människor och vår jord.

  När man glömmer sig så kommer man förr eller senare att komma ihåg sig, oavsett hur många gånger vi föds i nya kroppar och i olika livstider med olika externa upplevelser. I detta livet vi lever nu har många kommit ihåg att vi är oändliga, många har upplevt det och många sprider denna kunskapen till de som ännu inte fått det bevisat för sig. Och de slutgiltiga bevisen kommer man själv få uppleva på ett eller annat sätt.

  Det är ingen hemlighet att vi lever i en spännande tid, och bara de senaste 50 åren har gett oss som mänsklighet en enorm utveckling, på bara 20 år förändrades världen med datorerna och informationen som idag flödar är enorm, och bland den informationen finns sanningen. En sanning som man tillslut finner inom sig själv, i sitt hjärta, i kärleken för allt och alla som är livet självt.

  Det finns några saker människor allmänt inte förstår, men som många har börjat förstå, och det är några frågor som är extremt viktiga att fråga sig:

  • Varför existerar jag?
  • Vart är jag på väg?
  • Varifrån kommer jag?
  • Vad är meningen med mitt liv?
  • Varför ser livet ut som det gör?
  • Vad är pengar?

  Varför man existerar har många av oss fått svar på genom vår utbildning, och svaret är att allting är en slump, eller om man är religös att en gud skapade oss. Sanningen som jag funnit och anser vi alla delar även om jag accepterar alla andras sanningar som säger emot min är att vi alla är oändliga och att vi alla alltid funnits och alltid kommer finnas. Det finns ingen allsmäktig gud som skapat oss alla, vi alla är livet och enbart falska gudar påstår sig vara skapare utav allt. Så vi existerar av den simpla anledningen att vi är livet, och i dess oändlighet är det självklart att den du är skulle finnas.

  Vart vi är på väg är dit vi vill komma, det som existerar är detta nuet som är baserat på ett tidigare nu som vi kallar dåtiden. Tillsammans så bildar dessa en framtid, och vi väljer i nuet hur vi vill träda in i framtiden. Vår framtid kommer bli så som vi väljer att skapa den, och lämnar man bort den makten till andra så skapar man inte sin framtid utan följer andra. Vi är påväg emot något nytt, och jag anser att det är en frigörelse ifrån vår begränsning och slaveriet. Vi är påväg emot frihet som kommer vara för evigt.

  Vi kommer ifrån vår oändlighet och valde att glömma allting vi visste och var för att tillslut hamna här på planeten jorden som de människor vi nu är. Det var varken slumpen eller någon gud som skapade oss, vi har valt vår egna väg in i denna matematiska konstruktion och vår sanna essens går inte att kvantifiera, vi går inte att matematiskt förstå, för vi är oändliga och all matematik är ändlig. Det är ingen slump att PI och PHI som återfinns i vår natur och i oss är oändliga tal, vi är en reflektion av allt som finns och livet på jorden reflekterar oändligheten, även om vi just nu är otroligt begränsande jämfört med hur vi är när vi är våra allsmäktiga och allvetande själv.

  Meningen med allt är vad vi gör det till, och därmed kan man säga att meningen med livet är själva livet. Meningen med ditt liv är just ditt liv. Du är meningen med livet. Njut av det, och framförallt förstå det!

  Vilket leder mig in på två grundläggande frågor som är varför livet ser ut som det gör och vad pengar är.

  Jag lärde mig att livet ser ut som det gör för att:

  “det bara är så.”

  Vilket jag insåg till slut var ett sätt att enkelt bortförklara allt som sker i världen som att det bara är så för att man inte förstår grunderna inom hur samhället och livet vi lever som människor blivit vad det är. Ingenting bara sker sådär, allting vi skapar och alla regler och lagar vi har har tillkommit för att någon såg till att skapa det. Allting i vårt samhälle var ifrån början en idé.

  Varenda en av oss går till jobb, eller lever utefter pengarnas makt. Vilket innebär att vi alla behöver pengar för att överleva och för att  ha tak över huvudet, kläder på vår kropp och mat i magen. Vi alla går i skolan för att få ett jobb så vi kan få pengar. Hur många frågar sig: “Vad är pengar?” Eller en ännu viktigare fråga:

  “Vem skapar pengar?”

  Få förstår hur pengar fungerar och få vet om att pengarna skapas utav privata aktörer och att det varit så under hundratals år. De har skapat pengar till sin fördel och det har gynnat en liten elit som skuldsatt alla andra och skapat otrolig misär på vår planet. All makt har konsoliderats till färre och färre större företag vars ägare är del av eliten som ligger bakom systemet vi lever inom.

  Den 11/11 2011 släpptes dokumentären Thrive: What on Earth will it take. Där undersöker välutbildade Foster Gamble vars släkt ligger bakom det framgångsrika multinationella företaget Proctor & Gamble varför inte livet på jorden frodas, varför vi lever med så mycket misär och varför uppfinningar som kunde förändrat hur världen ser ut på någon månad göms undan och dess uppfinnare hotas.

  Dokumentären går att se online här: http://www.thrivemovement.com för $5. Om du däremot vill se den gratis så finns den på youtube:

  All fakta i den dokumentären är bekräftat av oberoende källor och alla referenser går att finna på hemsidan. I dokumentären bekräftas mycket av det jag nämnt på bloggen, nämligen att vi lever i ett slaveri, att det finns utomjordiskt liv som döljs för mänskligheten och att livet snart kommer bli bättre för oss alla, för sanningen finns ute, och idén att vi kan leva bättre är etsad in i miljoner människors sinne. Det är en idé som inte kan dö och som förökar sig dag för dag.

  Sprid dokumentären till nära och kära, vänner och bekanta. Och var redo på ett liv som närmast kan liknas vid en utopi där vi inte längre lever under ett pengaslaveri eller i en värld som formats utav människors vars mål är att ha makt över allt och alla. Vilket de nästan lyckades med, eller rättare sagt, de har lyckats och just nu håller deras herravälde på att avslutas så mänskligheten kan bli fri och vi alla kan återfå vad vi valde bort för att inkarnera i de lägre delarna av universumets dimensioner, vilket är vår allsmäktighet och vårt allvetande som de oändliga medvetanden vi alla är.

  Och glöm inte bort kärleken, glöm inte bort att vi alla är del av livet och att oavsett vad så kan vi älska varandra. Därför älskar jag de som hatar mig, eller som gör mig illa lika mycket som de som älskar mig och som vill mig väl. En stor lärdom är villkorslös förlåtelse, har du förlåtit dig själv och alla som vill eller som har gjort dig illa? Kan du känna kärlek till alla? Om inte så har du något att lära dig, för alla är del av dig, för livet är något vi alla är.

  Med all min kärlek önskar jag dig all lycka och glädje, och det är med kärleksfull vördnad jag säger det till dig som läser.

  – seilon

  Skrevs den 16/11 2011

  Tags: , , , , , , , ,

 • 02Sep

  Hej ärade läsare!

  Jag har skrivit mycket om det som för mig har varit viktigt under mitt metafysiska (andliga) uppvaknande. Det har varit en otroligt resa jag varit på de senaste åren och jag har träffat samt pratat med många andra som också varit på en resa till att förstå att de är mer än vad vi blev lärda när vi föddes och växte upp. Alla kommer förr eller senare veta om sin egna oändlighet, och vi kan alla hjälpa varandra på vägen men det är inom sig själv man finner den ultimata sanningen som vi alla delar.

  Mitt uppvaknande började rejält för nästan 5 år sedan och mitt liv har blivit magiskt sedan jag förstod vad och vem jag var. Att veta om sin oändlighet och som jag gör idag lever ifrån det är något som är svårt att sätta i ord. Att säga att jag vet att döden inte finns, att säga att jag vet att vi alla är oändliga och att ingenting existerar bortom oss, det är något jag aldrig kan bevisa även om jag vet att det är så, men det är bevisat för mig och du kan finna den sanningen inom dig själv – för som sagt så har vi allting inom oss.

  Under min resa har jag läst mycket om sådant jag för över 6 år sedan aldrig ens hade hört talas om. Jag läste och lärde mig om kvantfysik, jag läste om spirituellt material och lärde mig förstå något som heter Lagen om En som kanaliserades på 80-talet som pratar om densiteter som olika existensplan som innehåller många olika verkligheter, vilket universumet visade mig stämde, dock är dessa densiteter bara en del av universumet i de lägre delarna, vilket jag skrivit om i dessa inlägg: Alla har sanningen inom sig! och Att börja komma ihåg vår resa. Jag lärde mig att livet efter döden finns och lärde mig även om politisk korruption och hur mänskligheten lurats in i religösa trosföreställningar och hur det metafysiska har undanhållits. Det finns krafter som skapar mycket på jorden vi kan kategorisera som ondska som har maktpositioner och som är väl medvetna om att vi har en metafysisk aspekt. Dessutom har utomjordiskt liv dolts för mänskligheten och de som är utomjordingar är i många fall människor precis som oss (det finns dock massor av olika livsformer som är intelligenta), och vi alla kommer ifrån andra planeter innan vi inkarnerade på jorden. Dessutom är utomjordingar som kan färdas interdimensionellt och bortom ljusets begränsning metafysiska (andliga) och har sin syn på hur livet fungerar. Viktigt att förstå är att korruptionen som finns på jorden även existerar på universell skala.

  Vi var oändlig villkorslös kärlek som ville uppleva villkorlig kärlek

  Vi på jorden har valt innan vi kom hit att utsättas för extrem manipulation som ett test så vi kunde vakna upp ur hur vi manipuleras och bli skapare utav ljus, vilket gör oss återigen allsmäktiga och allvetande med erfarenheten utav hur verkligheter inom ljus fungerar.


  George Kavassilas är en av få talare i världen som pratar om helhetsperspektivet som sträcker sig bortom
  vårt universum och som förmedlar allas vår oändlighet och hur vi alla existerar som våra egna universum
  som är bortom ljusets konstruktion som det universumet vi är inom är baserat på. Hans sanning är en
  sanning som vi alla delar, och som vi alla har inom oss och vi alla kan finna den i oss själva. Vägen till
  sanningen är unik för oss alla men vi alla har samma sanning, för vi alla är oändliga och ingenting
  existerar bortom oss. Det finns relativa sanningar men de existerar inte ur det allra högsta
  perspektivet,  enbart i de lägre delarna av vårt universum. Vi är eviga, allsmäktiga, allvetande
  och odödliga i vårt sanna varande, vi är livet och villkorslös kärlek!
  Vi är alla del av varandra, något vi glömt och nu börjat minnas!
  www.georgekavassilas.org  |  www.our-journey-home.com

  Det är många personer som pratar offentligt som hjälpt mig på vägen, några av dem har jag nämnt på bloggen och en av dem som lade sista pusselbiten på plats fick jag äran att spendera en vecka med i somras. Att träffa George Kavassilas som är en av de mest vakna personer och som har ett helhetsperspektiv många andra saknar var otroligt intressant och att få uppleva den kärlek han och hans fru utstrålade samt de diskussioner vi hade om livet och livets oändlighet, det är något jag saknat sedan de lämnade Sverige. Nu har jag träffat flera andra som är väldigt vakna och som har helhetsperspektivet, men de jag umgås med större delen av min tid är tyvärr fortfarande sovande, precis som jag sov innan jag vaknade. Att sova är att vara hypnotiserad och tro på det vi fått lära oss utan att veta om hur korrumperad världen är och att vi har en spirituell aspekt, att vi är andliga och metafysiska själar som har en fysisk kroppslig upplevelse. Vi skapades inte när vi föddes, vi har alltid existerat.

  Vad många inte förstår är att det finns flera insiders som intervjuvats och som pratar om hur det finns hemliga projekt inom militära industriella komplexet och inom diverse delar av underrättelsetjänster. Det finns något som brukar kallas skuggregeringen och det är människor med inflytande bakom presidenter som har tillgång till topphemliga projekt inte ens presidenten eller hans stab har tillgång till. Lägger man sitt fokus på att vilja förstå hur livet styrs på jorden och kring det metafysiska kommer man finna att livet är manipulerat, att extrasensorisk perception finns och att utomjordingar har besökt oss samt besöker oss. Tar man bara till sig information ifrån TV och massmedia så utsätts man aldrig för insiders som berättar om sina erfarenheter. Lägger man inte sitt fokus på den kunskap som finns som massmedia inte berör så får man aldrig ett breddat perspektiv utan ett väldigt litet perspektiv eftersom massmedian är väldigt kontrollerad, även alternativ media är delvis kontrollerad genom disinformation. Jag har alltid gått direkt till källan och sökt svar genom vad personer säger själva, inte vad andra säger om dem.

  Något jag har egen erfarenhet av är att allt är möjligt, och att livet verkligen är villkorslös kärlek, att vi alla är villkorslös kärlek. Jag vet om vad jag gör här i min inkarnation på jorden och vet vart jag är påväg. Jag som många andra är på en resa att bli våra allsmäktiga och allvetande jag med erfarenhet utav allt som detta universumet erbjudit i sin konstruktion som är baserat på ljus.

  Vi har avsiktligt begränsat oss så vi lever med glömska och i en korrumperad värld. Världen är så extremt manipulerad att det kan vara skrämmande att vakna upp till det, men om man kan förstå hur kraftig villkorslös kärlek är och att den kärleken är starkare än någon annan form av kraft så har man ingenting att frukta.

  Livet i sig självt är villkorslös kärlek, och vi har alla gått in i en skapelse som jag skrev om i förra inlägget Allt är ett och allt håller på att bli bättre.

   

  Du är den som är medveten om din kropp, din själ och ditt varande

  I år i april hade jag en otrolig upplevelse där jag fick kontakt med mitt oändliga själv och fick bekräftat vem och vad jag var och varför jag hade hamnat på jorden. Jag har velat veta vem jag varit i tidigare liv och vad jag gjort och fick svar på det av en väldigt andlig person genom en vän och även senare utav George Kavassilas. Tyvärr kan jag inte prata om vad jag fick veta, men jag kan berätta att allt man vill veta kan man få reda på om man genom intention och handling verkligen vill veta. I sinom tid kommer vi alla vara allvetande och allsmäktiga och kommer aldrig behöva fråga något utan vi vet allt och jag vet att jag kommer ha roligt för all evighet med allt jag kommer skapa själv och tillsammans med alla er!


  Alla har en tvillingflamma, en motsats till sin grundenergi som antingen är manlig eller kvinnlig.
  Vi kommer alla att återförenas med vår tvillingflamma nu eller när vi återvänder till våra
  allsmäktiga allvetande varanden i de övre dimensionerna.

  Alla har vi en motsats, är vi maskulina i vår essens inom konstruktionen ljus (som detta universumet är) så har vi en feminin motsats och vice versa.

  Du som läser nu, det du kanske inte vet men som du inom dig själv kan få reda på är att du är oändlig och att absolut ingenting existerar bortom dig. Att meditera eller kontemplera det kommer hjälpa dig nå en djupare förståelse och finna svaret på allt du vill veta inom dig själv. Ett tips är att gå bortom tankarna och sinnet och fokusera på hjärtat och lära dig leva i nuet genom att bara vara och lyssna och känna efter inom dig, sanningen kommer som ett vetande, för inom dig vet du allt.

  Det är något jag lärt mig på min resa, jag har alla svar inom mig och det finns ingen som kan berätta sanningen för mig förutom jag, även om andra kan dela med sig av sanningen så är det alltid inom mig jag finner den.

  Sanningen är att vi alla är oändliga, att vi alla alltid existerat och alltid kommer existera.

  Något som gett mig många vägvisningar är synkroniseringar, vilket är slumpmässiga händelser som är betydelsefulla. Egentligen finns inte slumpen, för undermedvetet vet vi alltid allting och som våra allsmäktiga och allvetande själv så planerade vi våra nuvarande liv tillsammans med alla andra. För vad vi lever inom och upplever är inte den äkta skapelsen även om vi lever inom verkligheten och den äkta skapelsen. Vad jag menar är att vi lever inom en skapelse där ondska och villkorlig kärlek finns, vilket är något som egentligen inte finns, men vi skapade det och upplevde det, så vi kunde uppleva allt vi inte är.

  David Wilcock (www.divinecosmos.com) lärde mig om synkroniseringar och senare har jag även läst om det ifrån Deepak Chopra och jag pratade med George Kavassilas om det. Efter att jag satte punkt för meningen att vi alla var oändliga så sparade jag och antalet ord var 1111 (detta är dock inget ovanligt för mig nuförtiden). Se denna bilden:

  David Wilcock lärde mig att om man ser 2222, 3333, 1313, 1111, 2121 eller liknande så var det en synkronisering, en kommunikation ifrån ens högre själv (som jag kallar mitt djupare inre själv), ifrån en aspekt av en själv som är mer medveten. Såg man t.ex. 2222 så kunde det vara något viktigt man tänkte på (eller gjorde) och man borde ta vara på ens tankegång vid ögonblicket man såg 2222. Andra synkroniseringar behöver inte ha med nummer att göra, och det kan vara olika för oss alla. Alla har sin unika resa och sina unika sätt att kommunicera med en större mer medveten aspekt av sig själv. Jag rekommenderar att söka kontakt med sitt inre oändliga allsvetande allsmäktiga själv som är villkorslös kärlek. Vissa kallar det högre själv. Jag kallar det mitt inre för det är inom mig mitt oändliga jag finns och även om jag är allt precis som vi alla är allt så är det inom mig och genom mitt hjärta jag får kontakt med mitt allsmäktiga jag.

  Jag skrev mer om synkroniseringar i detta blogginlägget: Synkronisitet.

  Glöm inte att du är oändlig

  Som avslut på detta inlägg vill jag förmedla det som jag tycker är viktigt att förstå, och det är att du är oändlig och att det är nuet som enbart existerar. Det är endast här och nu som finns, det som kommer är ett framtida nu skapat ur detta och det som varit är ett nu som vi upplevt. Du är oändlig här och nu i detta nu, så ta vara på det och känn inom dig den kärlek som existerar, den oändliga villkorslös kärlek som är kraftfullare än någon form av slaveri eller makt, som gett tillåtelse till de som utövar ondska och makt över andra att göra det, för att vi ska kunna uppleva villkorlig kärlek. Vet om att du är oändlig och att ingen står över dig, inte ens någon form av gud, för du är en egen gud i din egen allsmäktighet, något som du igen kommer bli med erfarenhet utav allt du upplevt i denna inkarnationen och många innan denna. Vet också om att nuet innehåller allt som finns, all dåtid och all framtid. Glöm inte heller att ingen kan dö, vi byter bara existensplan och vårt nuvarande existensplan är väldigt manipulerat och begränsat därför har de flesta av oss alla inte kontakt med andra dimensioner och existensplan.

  Vi har levt utan kunskap om vad vi är under många eoner utav jordlig mätt tid och nu är det dags att avsluta detta och igen bli våra allsmäktiga själv och leva med villkorslös kärlek för all evighet. Kom ihåg att du är villkorslös kärlek och att du alltid funnits och alltid kommer finnas. Oavsett om någon utomjording eller spirituell/andlig lärare säger att vi är i ett dagis på jorden så är alla som inkarnerat här hjältar för att vi vågade inkarnera i en så tuff verklighet som denna vi lever i nu, en verklighet där vi lever som om vi inte var sammankopplade med varandra trots att vi är det. En verklighet där vi gav upp alla våra krafter och utsattes för extrem manipulation.

  Finn glädjen och lyckan i dig, för det är där den existerar, inte i något utanför dig. Med all min kärlek så önskar jag dig all lycka och all glädje! Var kärlek utan villkor, sprid kärlek utan villkor och upplev hur ditt liv blir magiskt!

  – seilon

  Skrevs den 2/9 2011

  Tags: , , , , , , ,

 • 20Dec

  Jag har skrivit några få men innehållsrika blogginlägg varje år. Min mening har varit att komma ihåg mina upptäcker samt dela med mig av dem till andra. Det jag säger är saker man själv kan ta reda på genom att undersöka. Under min resa har jag nått ett högre medvetande som ger mig en större medvetenhet om världen, livet och hur allting fungerar.

  Fakta för mig är att vi alltid existerar som Gudar som är likvärdiga men unika. Sett ifrån det perspektivet vi lever kan man kalla det Gud. Vad vi gjorde som dessa likvärdiga Gudar som också kan kallas universum var att skapa ljus (innan hade vi andra konstruktioner). Detta universum vi lever är skapat av ljus, utan solen skulle inget liv funnits. Ljus är en vågform och därmed en frekvens. För att kunna hantera ljus måste vi först lära oss hantera det vilket vi gör som inkarnationer här på planeten jorden.

  Det jag beskrivit i de två senaste blogginläggen ingår i vad jag ser som fakta. Sen visst jag kan ha fel så om jag motbevisas så måste jag se över vad som är fakta. Men jag vet att jag finns, jag vet att jag varit med om saker som anses vara “övernaturliga”. Jag har upplevt andra dimensioner och det är något jag inte är ensam om.

  Som inkarnation på Jorden är vi extremt manipulerade utav universums bästa teknologi och bästa förmåga att luras. Varför?

  Svaret är något du har inom dig, jag bara påminner dig genom det jag skriver. Du kan undersöka det själv och finna det i dig. Svaret för mig är att vi på jorden håller på att “komma hem”, d.v.s. igen blir Gudar fast som skapar med ljus. Som människor kommer vi evolvera till gudomliga människor som är ett med sitt oändliga universiella unika själv (Gud).

  Varför vill några att vi inte ska ta detta steget? Anledningen till det är att de som är onda (d.v.s. giriga och som inte bryr sig om andra än sig själv) lever på andras energier. Så fort vi inte ser oss som vad vi är (Gud), så ger vi bort vår makt. Många tror inte ens på Gud och ser sig som ingenting jämfört med skapelsen. Sanningen är att allt och alla är någonting och vi är alla älskade bortom vår vildaste fantasi.

  För att inte luras av manipulationen behöver man förstå att man är Gud och därmed allsmäktig och att ingenting kan skada en. Dock måste man följa de regler som vårt universum är baserat på, vilket man gick med på innan man inkarnerade på jorden.

  Jag vill gärna höra ifrån er som vet om att ni är Gud, skriv en kommentar! Låt oss se vad vi kan lära av varandra och vad vi kan hjälpa varandra komma ihåg :).

  Lev på ett sätt att du bryr dig om andra och tar hand om dig andra samt dig själv. Sprid positivitet framför negativa, omvandla ditt tankesätt ifrån att du är medioker till att du är gudomlig! Så ser i alla fall jag dig! Och jag är inte ensam om att se andra som gudomliga! Ett problem är när man tror att Gud är större än en själv, det är att verkligen ge bort makten. Vi kanske inte kan “trolla” och så nu, eller göra mirakel men det är för att vi, som nämnt tidigare, gått med på vissa regler.

  Ondska det finns och det vet vi. Ondskan är något som förgör – och det vet vi. Nu är det inte så hemskt när någon dör som många tror eftersom de lever vidare. Men det finns en hel del mörka dimensioner. I grunden är dock allting ovillkorlig kärlek – detta gör att de allra ondaste, som är lika kraftfulla som Gud eftersom de får makt ifrån alla som ger den ifrån sig, är livrädda. De kan inte förstå ovillkorlig kärlek och har glömt vilka de var som äkta Gudar (Universum).

  Jag har förr sagt att vi är oändlig intelligens. Det är sant, men vi är också oändligt medvetande, och ett oändligt varande. Vi är. Du är. Jag är. En sak vet du, och det är att du existerar. Alltså, du är. Sen tänker du också och resonerar med andra om saker och ting, alltså du är intelligent. Du är medveten om detta och detta gör dig till Gud.

  Kärlek till er alla, och God Jul till er som firar det. Jag önskar er också ett riktigt gott nytt år!
  – seilon

  God_You_Are_God__74866__64358__24233_zoom

  Skrevs den 20/12 2010

 • 03Aug

  Hej ärade läsare,

  Vet du vad ordet ärade betyder? För mig är det ett ord som säger att jag vill hedra dig, att jag värdesätter dig och ser på dig med vördnad. Det betyder att jag bryr mig om dig och jag älskar dig t.o.m., helt ovillkorligt.

  Det finns ett tillstånd då vi är eviga, när vi alltid kan veta allt, och prata med vem vi vill. Vad vi gör med våran nuvarande existens i form av den organism (människa) som läser dessa ord är att skapa något helt nytt. Det är nu det gäller.

  Jag har gått igenom en otrolig resa, och alla kommer ha gjort det förr eller senare. Den har visat mig att vi alla är sammankopplade, att det finns en skapare, att vi är del av en oändlighet, att vi är. Att bara vara är ett bra uttryck för att leva fullt ut.

  Vår nya skapelse vars existens är oändlig startade med att vara ändlig. Vi har nu inkarnerats på planeten som blir en sol och tar steget in i oändligheten med oändliga personer i samma klass som Jesus, Buddha, Allah, Gud, Jahve, Hare Krishna, Yah, o.s.v.. Detta är människans uppgift.

  Frågor man ställer sig när man vuxit upp, eller frågor man funderat på är t.ex. Finns livet efter döden? Finns gud? Finns det någon mening med livet?

  Nu vet jag att livet efter döden finns, gud finns (vilket vi är en del av), och meningen är vad man gör den till.

  Jag har funnit att oändlig ovillkorlig kärlek är den enda vägen som kan sammanföra allt då allt är oändlig ovillkorlig kärlek.

  Det vi upplever och kommer sluta uppleva är villkorlig kärlek. Exempelvis “Jag älskar dig om …” är bevis på villkorlig kärlek. Kärlek är bara ändlig eftersom det uppstår fel konsekvenser som gör så den slutar existera (någon bryter t.ex. emot någons Om …). Ovillkorlig kärlek är det eviga, det som kärlek blir, det som alltid finns och som accepterar allt och alla.

  Vet vi alla något så är det att vi på jorden lever väldigt girigt och hatfullt (t.ex. mycket fördomar och elaka förtal).

  På det påstår jag att vi även manipuleras och att det finns en kraft som inte vill att vi ska evolvera till en högre existens i ovillkorlig kärlek istället för villkorlig kärlek. Något de aldrig kan stoppa.

  En stor fråga i mitt liv har varit:

  “Varför är jag medveten?”

  Nu vet jag varför, det är nu jag redan tagit ‘studenten’ – passerat till ovillkorlig kärlek.

  Hur ser du på framtiden?


  En video med ett par tankar om livet, och även vår framtid.

  Jag ser just nu en framtid som är omöjlig att förutsäga, men många har planerade verkligheter kring 2012-2013, och i värsta fall ser vi ett polskifte samtidigt som vi är på jorden. Men det kommer ske en ödeläggelse av vår jord som sedan när ytan är vatten blir en sol (vår sol består av ca 73% väte och vatten innehåller väte, och om jordens vatten kokar eftersom jorden värms upp innifrån och ifrån solen så kan den bli en sol). Det låter helt sjukt och säkert skrämmande men jag svär på hela min själs existens att det är så, jag känner det och vet det, det är så vi kommer undan slaveriet och de som manipulerar skapelsen. Det är dock inget negativt att jorden blir en sol, för det är så vi tar oss till en högre dimension där vi kan leva i ovillkorlig kärlek och ingen ondska kan existera.

  Vi kommer inte vara på jorden när jorden blir en sol dock, men vissa manipulerande delar av de som influerar systemet (t.ex. det politiska) vill att vi ska vara det, och många falska vägar kommer och har presenterats, t.ex. åka med UFOs. Att leva på en sol är att vara evolverade till en högre dimension av existens (jag har försökt resa till solen när jag varit vaken i mina drömmar, men är inte tillräckligt utvecklad, 2013 ger jorden oss snålskjuts om vi lärt oss ovillkorlig kärlek). Vi kommer kunna göra tidsresor, bo i valfria tider, och göra saker vi aldrig ens kunnat drömma om att göra, samt hjälpa själar som ännu är fast i reinkarnation och villkorlig kärlek. Alla har sin unika väg, och alla väljer sin väg och sitt mål, detta är viktigt att förstå. Alla har fri vilja att göra sina val. Men alla är oändliga, även de som är ändliga.

  Viktigt att förstå är att 2013 också kan gå obemärkt förbi, men det hoppas jag verkligen inte för då har vi inte undflytt det galaktiska slaveriet.

  Dock kan vi inte dö även om man tror det. Jag har läst en hel del om flera forskare som är helt totalt övertygade om att livet efter döden finns då de vet det genom utförliga tester. Något jag tidigare nämnt i bloggen. Det finns ingen död så vad som en händer så kommer man fortsätta leva, för vi är en medvetenhet och inte endast en kropp. Vi är en del av oändligheten och kommer förbli det, frågan är hur länge vi ska leva utan vår gudomlighet och utan att vara slavar.

  Allt detta är något man kan förstå när man först lärt känna sig själv – alla svar finns inom en själv. Eftersom allt är oändligt så kan man också förflyttas till ett parallellt universum, utan att något händer mer än att jag kanske inte lever i din verklighet och du inte i min (eller så lever jag fast inte mitt medvetna jag i din och vice versa). Människan är en helt otrolig skapelse. Något som fascinerar mig något otroligt i dessa dagar är att min existens, att jag finns, att jag har en kropp, det är helt fantastiskt. Livet i sig är en helt otrolig skapelse, något jag kan förstå, jag har inga frågor längre förutom hur vi snabbast kan omvända den onda eliten och se till så goda medvetna och intelligenta visa människor styr med ovillkorlig kärlek istället för dagens villkorliga känslokalla styrande människor.

  Därför är det viktigt för mig att arbeta för min fysiska kropps frihet eftersom det är en organism jag blivit och nu har chansen att omvandla till en Solgud som jag kallar det. En så utvecklad fysisk varelse att den existerar i ett högre plan av existens som i vår existens manifesterar sig som energi och existerar i en sol som om den vore bebolig. Jag ser fram emot att kunna göra det som de som har “dött” kan göra, och då är många av dem inte så väldigt spirituellt utvecklade.

  Rent praktiskt kommer vi existera i den oändliga tiden då vi kan se dåtiden och framtiden. Där vi är mer i nuet och vi kan även komma och gå som vi vill i flera dimensioner. Något vi kommer ha är en otrolig inspirationskälla och kreativitet. Vi kommer ha otroliga upplevelser och livet kommer enkelt sagt vara helt otroligt fantastiskt.

  Om jag väljer verkligheten där min fysiska kropp “uppgraderar” sig till att leva på solen Jorden och inte alla på jorden förstår denna verkligheten när 2013 är här, så kommer jag bli det vi alla kommer bli det vi alla blir (Gudar som glömde sig, blev en fantastisk organism som blev sig själv) på kort tid och upplever att den som inte valde samma verklighet också gör det, fast för den själens / människans egna upplevelse kanske det tog flera tusentals år.

  Men vem vet, morgondagen är svår att förutsäga, om man inte har tillgång till universums kunskapsdatabas för att säga det i termer man kan förstå i analogi med vår utveckling.

  Framtiden är ljus, och den är vacker, och det vackraste vi har nu kommer vi alltid ha, och allt det roliga kommer alltid finnas. Det jag ser fram emot mest är allt roligt vi kan uppleva! 🙂

  Något jag blev ledsen över som barn som blev vuxen var hur livet blev tråkigt. Men detta tillhör det förlutna och det som hjälpte oss att förstå ändligheten, att förstå villkorlig kärlek, för att sammanföra den med ovillkorlig kärlek så vi kan skapa en helt ny förbättrad skapelse.

  Detta är orsaken till min existens, så som jag förstår den nu internt och externt.

  Mycket kärlek, tack för att du finns.
  mvh
  seilon

  Skrevs den 3/8 2010

  Tags: , , , ,