• 29Mar

  Jag har gjort mycket empiriska undersökningar för att ta reda på varför jag över huvudtaget existerar. Det som jag har lärt mig förstå är hur allting är en illusion – ett enda stort Matrix. Eller kanske ska man säga litet? Med litet menar jag att avstånd inte existerar utan det är bara en illusion som skapar avståndet. Precis som tidigare blogginlägg jag gjort, t.ex. Hemligheten med Materia.

  Allting vi upplever är elektriska signaler i hjärnan och själva djupet vi ser är något vi lärt oss förstå trots att allting bara är en bild. Vi upplever djup eftersom vi lärt oss tolka vår verklighet genom att födas in i denna verkligheten.

  Det som håller vår illusion igång är RumTiden, vi har 3 dimensioner rum (upp & ner, vänster & höger, bak & fram). Det är så vi navigerar oss i vår verklighet. T.ex. om jag ska träffa någon så bestämmer vi en plats som defineras av rummets dimensioner. Tiden använder vi för att bestämma när. Tiden fungerar som ett verktyg som får livet att gå framåt, utan tid skulle vi leva kaotiskt.

  Det som för mig definerar tid är rörelse. Det tar en viss tid att ta sig från punkt A till punkt B. Dock så är tiden som rummet en illusion, vilket har lett mig till att fråga mig själv varför jag idag är medveten.

  Med medveten menar jag att jag är medveten om tiden och rummet jag befinner mig i. Jag vet vad som hände igår, och hur jag kommit hit jag är idag. Jag kan använda dåtiden till att beskriva min nutid, och med hjälp av detta kan jag sia om min framtid. Med sia om min framtid menar jag att jag kan förvänta mig en viss framtid och planera en viss framtid utefter vad jag vet ifrån nuet och dåtiden.

  Hjärnan fungerar på ett sådant sätt att vi samlar all information men sorterar ut den onödiga informationen så vi får en logisk nutid. Högra hjärnhalvan tar in all information samtidigt ifrån ögonblicket medan den vänstra hjärnhalvan använder sig av dåtiden och denna informationen till att skapa nuet som vi lever i. Och med hjälp av detta kan vi förvänta oss vad som ska ske i nästa ögonblick. Viktigt att förstå är att vår hjärna är logisk och rationell, vilket gör att vi skapar en logisk och rationell verklighet.

  Livet är som ett spel vi skapar själva. Dagens värld är tyvärr ett ganska
  tråkigt spel då samhället inte tar tillvara på vår gudomlighet, utan istället
  är vi mer eller mindre förslavade, speciellt av ett negativt ekonomiskt system.

  Verkligheten är en samling information som består av elektriska signaler. Jag är en programmerare och innan jag kom in på dessa djupa funderingar och började lära mig förstå hur människan och vår hjärna fungerar så märkte jag hela tiden hur mycket våra liv påminner om en programmering.

  Livet för mig är en dröm som vi regisserar, producerar, agerar och skriver allteftersom. Just nu sitter jag här vid en dator och skriver detta blogginlägg, och senare kommer jag kanske läsa en bok eller göra något annat. Sen går solen ner och min fysiska kropp blir trött och behöver sömn för att ladda batterierna inför nästa dag.

  Det intressanta med sömnen är (enligt David Wilcocks forskning) det motsatta vårt vakna tillstånd. Just nu lever vi med RumTid som jag sa tidigare. När vi somnar blir detta TidRum istället. Detta TidRum är det motsatta RumTid och istället för 3 dimensioner rum finns det bara en dimension rum och 3 dimensioner tid. Så när vi drömmer existerar vi i Nutid, Dåtid och Framtid samtidigt, men befinner oss alltid i samma rum.

  Jag har själv varit med om att drömma och framtiden så för mig är det helt logiskt med RumTid och TidRum. Även genom droger kan man färdas i TidRum genom att vissa droger öppnar upp hjärnan för information man vanligtvis inte har tillgång till. Dock kan droger vara lika destruktiva som konstruktiva och det är ingenting jag rekommenderar, mediation är mycket bättre och även att skriva drömjournaler.

  Vad innebär det att tiden är en illusion?

  När jag föddes så “växte jag in i” denna verkligheten. Mina föräldrar formade mig och min omgivning formade mig och sa till mig hur verkligheten fungerar. De skapa en logisk och rationell verklighet till mig som jag kan relatera till.

  Det som gjort mig fundersam sedan barnsben är just hur tiden går framåt och hur man avancerar framåt hela tiden. Det jag lärt mig genom empiri är just hur det inte finns någon tid. Tiden är bara en samling minnen som sorteras och kategoriseras i vår hjärna. Det som definerar oss är våra minnen. Ord, tankar osv är skapade ifrån minnen och minnen gör så vi kan kommunicera eftersom vi förstår orden vi hör eller läser.

  Så om jag bara är ett minne men är medveten om det så kommer jag inte glömma bort mig. Vilket betyder att jag inte kan dö, för isåfall hade jag inte varit medveten nu.

  Den heliga Graalen

  Den heliga graalen för mig representerar odödlighet och evighet. Det är precis det jag lärt mig förstå är vad vi kommer få i detta livet. Vi är perfekta skapelser i en perfekt tid då vi uppnår vår gudomlighet som gudar.

  Detta eftersom om jag hade dött imorgon eller om en vecka och reinkarnerat igen så hade jag inte haft något minne av detta, men det har jag, jag är medveten om att jag skriver nu, vilket gör att jag inte kan glömma det – eftersom allt är ett minne.

  2012 verkar vara ett år där vi kommer komma närmare oss själva och vår gudomlighet, men mer om det i framtida blogginlägg.

  Tillbaks till tiden. För mig fungerar tiden som ett verktyg som gör att jag kan spara information som jag senare kan minnas. T.ex. så minns jag hur denna dagen har varit sedan jag vaknade, och varje kväll så träder jag in i drömvärlden. Det är för mig som att dö, då jag ser mig själv som död eftersom jag föddes in i denna världen utan minnen av tidigare liv.

  Det som vi kallar verkligheten är bara en samling minnen och eftersom vi är medvetna inom denna tiden just nu så innebär det något speciellt, eftersom vi inte kommer glömma igen. Med glömma igen menar jag att vi inte kommer förlora vår medvetenhet om att vi existerar samt vad vi varit med om sedan vår födsel.

  Det finns bevis för reinkarnation och vanligtvis så har man inga minnen av sina tidigare liv om man inte väljer att gå in i sig själv och söka dem, genom t.ex. att sätta sig i trans eller genom meditation.

  Jag drar slutsatsen att eftersom jag är medveten nu och om tidens rullning framåt genom planetära rörelser såsom att vi snurrar runt solen så kommer jag inte glömma bort mig själv. Jag kanske kan dö – min kropp slutar fungerar – men jag kommer fortfarande vara medveten, och enligt Victor Zammits (www.victorzammit.com) forskning så är livet efter döden inte alls dumt, mycket bättre än detta slavsamhälle vi lever i. Dock har jag lärt mig att självmord inte är utvägen, vi är alla här av en anledning. Kanske är den anledningen att leva för alltid.

  Så jag kan inte dö, och om jag dör så glömmer jag inte bort mitt nuvarande liv, vilket gör att jag inte har något att frukta förutom fruktan själv. Jag ser livet som en perfekt skapelse som är en produkt av oändligheten som vi alla är verklighetskapande biologiska maskiner inom. Idag används vi till att skapa dagens slaverisamhälle men tiderna ändras och många profetior pratar om en ny tid som verkar ske runtomkring 2012. Min egna intuitiva källa har visat mig hur livet efter 2012 kan bli och det är helt enkelt underbart, en utopi som vi alla medvetna och kärleksfulla människor skapar tillsammans!

  Som avslut vill jag tipsa om en revolutionerande och intressant blogg som en själsfrände skriver på: DeDePrivat.blogg.se, en rappare och revolutionär som inte drar sig från att berätta hur saker och ting fungerar och hur lurade vi varit sedan vår födsel om att inte tro på vår gudomlighet och en Oändlig Intelligens som skapat allt liv.

  Mycket Kärlek!
  – seilon

  Skrevs den 29/3 2009

  Tags: , , , ,

 • 06Mar

  När man nämner andlighet så ryggar folk tillbaks. Det är för att många förknippar det med religion. När jag pratar om andlighet pratar jag om det abstrakta. Det som inte går att se eller uppleva genom våra vanliga sinnen. Våra externa sinnen.

  Vid födseln så domesticeras/programmeras vi in i detta livet vi lever just nu genom vår externa sinnen. Dessa är t.ex. synen, hörseln, smaken, känslen, lukten, balansen. Det är våra hjärnhalvor som hjälper varandra balansera oss och skapa en logisk verklighetsuppfattning.

  En logisk verklighetsuppfattning innebär att saker och ting fungerar rationellt och logiskt. T.ex. om jag släpper en sten så faller den neråt och inte uppåt.

  Det andliga = Vårt riktiga* jag

  Vi har glömt bort att vi har en själ. Vi lever i en extern verklighet men har även en intern verklighet. Eftersom vi har glömt bort vårt andliga så styrs vi endast av våra hjärnor. Med det andliga har vi tillgång till t.ex. kreativitet och intuition. I dessa tider håller vi på att vakna upp till vad mystiker, shamaner, andliga ledare, heliga skrifter, gurus osv har vetat i flera tusen år. Folk som förr hade denna kunskapen var gamla, idag är tonåringar inne på samma saker.

  Vårt medvetande håller på att höjas. Personligen så har jag lärt mig förstå mitt högre jag, och jag vet att vi alla har allting inom oss – vi vet med andra ord alltid allt. Dock lever vi inom kärleken. Allt vi ser och allt vi upplever är baserat på kärlek, och kärleken vill att vi lär känna oss själva, älska sig själv helt enkelt.

  * Samtidigt som vi är själen är vi också kroppen. Det är här och nu som är viktigt, samtidigt är allt alltid perfekt. Varenda ögonblick är fyllt av kärlek även om det ibland är svårt att se och känna den.

  Älska dig själv!

  Jag älskar dig! Jag älskar hela världen! Jag ser allt det negativa och jag ser lösningarna. Med min blogg hoppas jag hjälpa dig att se lösningarna. Jag vill bara se världen leva i kärlekens essens. Där allt är tillåtet i enlighet med fri vilja. Det finns inget att hata eller vara rädd för när man finner den sanna kärleken.

  Genom att leva med kärlek finner man förståelse och därmed kan man lättare förstå sig själv och andra.

  Mitt högre jag/undermedvetna har lärt mig att jag lever i en skola just nu, jag lär mig förstå kärleken. Allting handlar om kärlek och det är det som gör så Fri Vilja kan existera. Vi är på ett sätt förslavade av denna fria viljan. I slutändan går allt att se i en paradox men man kan förstå att det samtidigt inte är en paradox, vilket gör det till en paradox. Denna skolan verkar vara slut 2012 och vi ser massor med förändringar nu p.g.a. detta. Hela vårt solsystem är t.ex. påverkat av globala uppvärmingnar och förändringar i det geofysiska. Detta verkar vara p.g.a. att vårt solsystem är påväg in i ett område med tätare energi, energi som är intelligent. Vilket höger vårt medvetande. Vi är alla gud, och vi är alla därmed gudar. Livet är magiskt och vi håller på att lära oss våra magiska krafter.

  Det verkar som om vi kommer dela på oss, vår verklighet, att en väg blir neutral (skolan fortsätter), en blir negativ (alla som valt att kontrollera, manipulera och styra andra), och en blir positiv (de som bryr sig om sina medmänniskor).

  Allting går att se som separerat eller som en enhet. Jag ser oss som en enhet och ser genom kärlek hur det är möjligt att se det totalt motsatta och ändå ha rätt. Frågan är bara vilken väg som leder till kärlekfullaste upplevelsen.

  Insikt

  Det är otroligt viktig med att komma till insikt, och det kan man göra genom att t.ex. kontemplera (begrunda), meditera, analysera drömmar, läsa/lyssna till sig kunskap, och ställa frågor.

  En viktig insikt är att inse hur fel vårt samhälle är, hur fel vi har byggt upp det och hur korrumperat det är. T.ex. 9/11 som är allt annat än ett uppklarat fall. Många nedtystade bevis pekar på en intern operation, och dessutom undersöktes aldrig alla saker såsom t.ex. att 3 byggnader faller med fritt fall. Det går inte enligt den offciella förklaringen till “pannkaks” kollaps. Endast en demolering på något sätt passar in på den sortens fall.

  Vadå allting styrs ifrån det andliga?

  Eftersom allt är en skola (lära oss förstå kärlek och älska oss själva samt andra) så styrs vi ifrån det andliga. Vårt undermedvetna styr oss i kärlekens namn och genom fri vilja. Vilket betyder att vi har fri vilja att leva med eller utan vår själ. Vi vill egentligen inte leva utan vår själ, det är som att bli av med sin arm eller liknande. Vi har vuxit upp och glömt bort vår själ, så det är som att växa upp utan arm, men sen kan vi få tillbaka den. Det är ett hjälpmedel att förstå och bli ett med sin själ, livet blir magiskt! 🙂

  Det negativa i världen fungerar som en katalysator, som får oss att vakna till. Det är en initation i att se kärleken och förstå kärleken. Vill man vakna upp till sitt undermedvetna och sitt högre jag måste man gå igenom sitt mörka jag. Vi som samhälle går idag igenom vårt mörka jag, det är det allt det negativa i världen representerar. Allt är i slutet kärlek, så vet om att det löser sig!

  Du är bäst, du är en stjärna, du är älskad mer än du kan ana! Glöm aldrig det!

  Dela gärna med dig av just dina tankar, då det hjälper andra, dig själv, och mig att nå insikter.

  Kärlek!

  – seilon

  PS. Det finns ett parti som insett att vi är ett. www.Enhet.se DS.

  Skrevs den 6/3 2009

  Tags: , ,