• 20Aug

  Peter Russell (född 1946) är en brittisk matematiker som började med teoretisk fysik och experimentell psykologi (Stephen Hawking var hans handledare ett tag). Han har även lärt sig transcendental meditation i Indien och senare datavetenskap. Han har hjälpt många stora företag genom att få in den mänskliga potentialen i affärsmarknaden genom seminarier. Klienter har varit IBM, Apple, Digital, Svenska Telecom, ICI, Shell Oil med flera.

  Hans huvudintresse är den övergång vi människor står inför när det gäller vårt medvetande och sätt att se på världen. Han har skrivit flera böcker rörande vår hjärna och även om meditation. Peter Russell anses vara en nutida visionär och är en person som ofta har huvudtalet på konferenser, som rör vår hjärna.

  Hans föreläsningar är väldigt informationsrika och han har en väldigt sund och vetenskaplig syn på hur våra hjärnor fungerar och hur vi uppfattar världen. Den stora frågan har ger sig på är om det är materia som skapat vår existens. Vilket mainstream vetenskapen påstår är grundstenen i vår skapelse.

  “Hur kan något så okroppsligt som medvetande komma ur något så omedvetet som materia?”
  – David Chalmers (Professor Filosofi Universitet i Arizona)

  Peter Russell berättar i hans föreläsningar om hur medvetande är det som skapat materia, och inte tvärtom att materia skapat medvetande. Orsaken är att för att kunna förklara alla paranormala fenomen och sättet vår hjärna är uppbyggd så finns det ingen logik i att allt liv skapats ifrån slumpen, eller något så omedvetet som materia.

  Han pratar även om ett paradigmskifte som innebär att mainstream vetenskapen kommer att gå ifrån det materiella tänkandet till att inse att det finns något mer bortom denna världen, och detta något mer är en intelligens. Som så många andra intellektuella personer så har även Peter Russell kommit fram till att bortom vårt liv så finns det ett intelligent medvetande, och detta är en oändlig källa med information.

  Materia har även inom kvantfysiken bevisats vara mer än bara materia, bortom materia finns det något man inte kunnat förstå sig på och detta skrämmer mainstream vetenskapsmännen. Ett väldigt känt experiment är “The Double Slit Experiment” som bevisar att en fotonpartikel kan vara en vågform och en partikel. Detta experimentet gjordes på följande sätt som i bilden nedanför. Man skjuter fotoner mot en vägg med två öppningar, varav man förväntar sig ett mönster som i denna bild:

  Men det mönstret som vetenskapsmännen fick när de gjorde detta testet blev inte som bilden ovan, trots att man förväntade sig det. Anledningen till att man förväntade sig detta mönster som visas ovan är för att en partikel är som en liten biljardboll, och om man skjuter den emot en dubbel öppning så ska den fastna på väggen längst bak som bilden visar. Mönstret som blev såg däremot ut såhär:

  Vilket verkligen förbryllar, för hur är det möjligt att partiklarna kan träffa en större yta är vad som tillåts genom öppningen? Förklaringen till detta mönster är att det är ett vågmönster. För om man hade haft en våg som gick emot de två öppningarna så hade ett sådant mönster bildats, som visas i bilden nedanför:

  Ett vågmönster skapar flera mönster på den bakre väggen eftersom vågorna delas vid öppningen och det blir två vågor som fördelar sig över en större yta. Där dessa vågor inte korsar varandra så bildas det ett mönster, det kanske inte är så enkelt att förstå, men se videon en bit nedanför med “Dr. Qunatum” så förklarar han på ett enkelt sätt hur det fungerar (dock är det engelska).

  Vad detta experiment har för betydelse är att varje partikel kan också vara en våg, och det är precis vad experimentet bevisar. Så partiklar såsom fotoner eller t.ex. elektroner är inte solida utan de kan bli en vågform som finns på flera ställen samtidigt. En foton eller elektron är alltså en dualitet, den är både materiell och inte materiell:

  Så nu har förhoppningsvis du förstått att det som bygger vår värld inte är fast materia utan något annat, och detta något annat är medvetande. För att avrunda “the double slit experiment” så kan du se videon på 5 minuter ifrån Dr. Qunatum där han förklarar hur det fungerar på ett enkelt sätt:

  Vad vi människor endast kan vara helt säkra på är att vi upplever världen, och detta genom att vi är medvetna. Vi kan bara vara säkra på att vi är medvetna, och vad betyder det att vara medveten? Du är medveten (förhoppningsvis) om att du sitter och läser detta, och att du tänker och funderar. När du inte fokuserar på vad du gör så kan kan du missa saker utanför dig i det externa, men du fokuserar alltid på något och det är där ditt medvetande är.

  Det paradigmskifte som vi står inför är att mainstream vetenskapen vågar undersöka paranormala fenomen och vad det innebär att materia kan vara en våg och en partikel. Det som är ännu skummare med denna våg/partikel dualitet är att när man observerar ovan beskrivna experiment så uppför sig partikeln som en partikel och inte våg. Vilket betyder att man får mönstret som man förväntade sig i första bilden, och detta bevisar att endast genom att observera så påverkar man resultatet.

  När det sker paradigmskiften så brukar det vara så att man struntar i experiment som ovan, man hittar på förklaringar som ska passa in i den rådande paradigmen. Man förlöjligar och pratar bort de som säger att det inte alls fungerar så som massan tror att det gör. Vilket idag sker.

  Paradigm innebär vad de flesta anser vara sant, som t.ex. när man trodde jorden var platt så var den rådande paradigmen att jorden var platt och inte rund. Först när massan började inse att jorden var rund så blev det ett paradigmskifte.

  Ett paradigmskifte fungerar på följande sätt och går igenom följande faser (enligt filosofen och vetenskapshistorikern Thomas Khun):

  1. Den rådande paradigmen påträffar en avvikelse, något som inte går att blunda för (som t.ex. the double slit experiment).
  2. I början så struntar man i avvikelsen och avfärdar den. Man blundar för det helt enkelt.
  3. Sen när den blir omdiskuterad så försöker man förklara avvikelsen inom den rådande paradigmen.
  4. Efter detta så presenteras en ny paradigm där avvikelsen är förklarad.
  5. Denna nya paradigm blir då avfärdad och väldigt ofta hånad och förlöjligad.
  6. Tillslut så blir den accepterad eftersom man inser att den nya paradigmen förklarar saker på ett bättre sätt.

  Det är 6 punkter som ett paradigmskifte går igenom och idag kan vi säga att vi är på punkt 5. Det är väldigt många som pratar om hur medvetande är det som skapat allt, och massmedia förlöjligar och hånar det trots att den nya paradigmen förklarar saker som inte den gamla kan förklara. Arthur Schöpenhaur hade dock en bättre förklaring, vilket var att alla pardigmskiften går igenom tre faser:

  1. Den nya paradigmen motsätts.
  2. Den nya pardigmen hånas och förlöjligas.
  3. Tillslut så erkänner man den som självklar.

  För den som vill veta mer om vårt medvetande så kan du lyssna till en av Peter Russells förläsningar på youtube, här är länkarna:
  Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7

  Mer inlägg kommer att komma som fortsätter bevisa att livet är större än vad vi fått lära oss genom vår uppväxt!

  Skrevs den 20/8 2008

  Tags: , , , , ,

 • 19Aug

  Ovan video (med bland andra Deepak Chopra, David Wilcock, Michael Talbot, Gregg Braden, Bill Hicks) beskriver hur vår värld är skapad ifrån en frekvens. För att förklara närmare och mer förståeligt så tänk dig att du kollar på TV. Du sitter och tittar på Kanal 5 och byter till TV 3. Försvinner då Kanal 5? Svaret är att den existerar hela tiden men du kan bara se den när du ställer in rätt frekvens. Precis så fungerar livet, och just nu lever vi i en viss frekvens och t.ex. när du dör så går du vidare till livet efter som ligger på en annan frekvens. Likadant med radion och dess frekvenser. Alla frekvenser omger dig hela tiden men du hör bara den frekvensen som du väljer att ställa in på din radio. Vår hjärnor fungerar på liknande sätt och vi ser den världen vi är inställda på att leva i.

  Eftersom livet är ett ögonblick, detta nu, så existerar oändliga frekvenser runtomkring oss hela tiden. Men vi är bara medvetna om en frekvens, en viss frekvens som vi har sedan födseln indoktrinerats i att se och tolka med våra 5 sinnen (syn, hörsel, smak, lukt och känsel). Vid födseln så började vi se världen och formas av världen externt. Vi föddes in i en värld där de som tog emot oss berättade hur världen fungerar. Vi har alltså formats av våra nära och kära samt vår omgivning under vår uppväxt. Vi är bebisar för att kunna leva i denna frekvens och dela med den med andra. Det är så vi föds in i en specifik verklighet.

  Däremot så kan psykedeliska droger öppna oss för andra frekvenser och få oss att se saker vi i nyktert tillstånd inte skulle se. Fast det är in nyktert tillstånd man vill existera, tyvärr så inkräktar de styrande genom samhället på vår fria vilja att leva de liv vi innerst inne önskar oss.

  Våra hjärnor är otroliga verktyg som låter oss se och förstå världen, och det är den som gör att vi inte kan göra saker vi inte tror på. Vår hjärna bestämmer vad vi anser är verkligt och inte verkligt. Sanningen är att allting är verkligt. Vår fantasi och våra drömmar är elektriska impulser i hjärnan och det är precis så vi tolkar det externa livet, för alla våra sinnen är i vår hjärna endast elektriska impulser. John Lennon sa att allting var verkligt för honom, t.ex. myter, drakar, fantasi osv, det är lika verkligt som här och nu. Detta är enligt den senaste forskningen inom t.ex. kvantfysik och hur våra hjärnor är uppbyggda sant. Det är bara att vi ser livet utefter sannolikheten, och att det skulle vara en drake utanför ditt fönster är väldigt osannolikt, alltså existerar den inte där.

  Grundstenen i vårt universum är inte slumpen, utan ett medvetande. Allting är skapat ifrån oändlig intelligens vars grundlagar är fria viljan och kärlek. Den starkaste kraften i universum är kärleken då det övervinner allting. Kärlek är en hörnsten men man får inte låta andra ta ifrån dig din fria vilja. Tänk på att attraktionen i en atom är otroligt stark och när man delar på kärnan så blir det en enorm frigörelse av energi (exempel är atombomben och kärnkraft).

  Ett annat exempel på kärlekens kraft är när du erkänner något som du gjort och det känns som en sten lyfts ifrån ditt hjärta. När du håller på en hemlighet eller negativ sak som du gjort och sedan när du berättar om det och förlåts så känner du dig frigjord, ibland räcker det bara att berätta det. Detta är ett tecken på hur stark den positiva kraften är.

  Det är bevisat att DNA öppnar sig av kärlek och tillåter oss att bli helade, medan rädslor och negativa känslor stänger DNA och aminosyror som bygger kroppen skapas därmed inte. Hela vårt samhälle är byggt på att vi inte ska lita på oss själva, och istället för kärlek så skapar vi rädslor och våra vibrationer blir lägre eller trögare. Vår hjärna är den ultimata skapelsen och vi behöver inte externa droger för att hela oss, men denna verklighet/frekvens har tagit ifrån oss våra innersta krafter för att hålla oss förslavade.

  Det är även bevisat att elektroner och protoner inte kan existera utan att snurra, och livet i sig är vibrationer, eller frekvenser. Så när du får bra vibbar av något så kan det vara bra att följa det, likaså om du får dåliga vibbar, då kanske du ska tänka efter innan du gör något…

  Desto högre frekvens desto mer avancerad blir mönstret (se video nedanför), och med vibrationer och vågor gäller detsamma. Bilden ovan visar att trögare frekvenser skapar längre vågor och högre frekvenser skapar kortare vågor. Vad som sker i vår värld idag är att vi människor lever så långt ifrån det som är verkligheten i ett skapat matrix (som är information), att våra vibrationer och frekvenser blir så låga och tröga som möjligt. Vi är alla skapare som kan skapa och forma världen som vi vill, men utefter den konditionering vi har utsatts för så har vi förlorat tron på att vi kan forma världen. Gamla mästare har vetat om detta, och förr i tiden så visste man även om hur världen fungerade. De kristna korstågen har gjort mycket för att stoppa allting som har haft med det interna och andliga att göra. Man har inte velat att övernaturliga saker ska få existera, världen ska vara vad de som styr vår värld vill att den ska vara. De som styr vår värld använder oss till att skapa världen och eftersom vi följer massmedia och vad som sägs vara officiellt så är vi fast i någon annans skapelse och förlorar vår rättighet till att få leva våra liv som vi vill.

  Ur ett annat perspektiv så har vi inte kunnat förstå hur bra vi kan leva utan denna negativa styrning, och det som kommer ske är att de som negativt styr oss kommer att falla. Detta är oundvikligt och följer man kärleken så finner man inget annat än ett underbart liv.

  Det sista de styrande vill är att vi ska våga tro på att verkligeheten i grunden är oändlig intelligens, alltså ett medvetande. Det bästa sättet att styra oss är att låta mainstream vetenskapen få tro att byggstenarna inom fysiken är partiklar och inte vågor/energi som skapar dessa partiklar.

  Ovan video visar vad ljudvågor (som i sig är frekvenser) gör med sand/salt på en yta som viberar utefter ljudet. Notera att desto högre frekvensen är desto mer avancerat blir mönstret. På samma sätt fungerar vår verklighet, och de olika verkligheter och dimensioner som finns är baserade på frekvenser.

  För att avrunda detta blogginlägg så kan man säga att vi lever i Matrix. Vad detta innebär är att vi kan forma världen som vi vill och det som är Matrix är bara information. Vad är då information? Information är allting vi ser, och allting vi behandlar i vår hjärna. Alla impulser i hjärnan är elektriska och de förmedlar information. I externa livet är texter, ord och ljud information som vi kan välja att ta till oss och tolka samt förstå. Kommunikation och musik är information, även bilder samt fantasi är information. Det är alltså information som formar och skapar vår värld. Vi använder oss av informationen för att tolka hur denna dag kan ha formats som den har gjort, och detta gör vi genom att se på vad som hänt – alltså vår historia. Gårddagen är en dag full av information som format denna dagen, och allting som hänt och som sker nu kan hjälpa oss att forma morgondagen. Vi använder oss av denna information till att skapa det Matrix vi lever i.

  Detta livet vi lever nu kommer att med hjälp av dagens informationsflöde bli de styrandes förfall. De styrande vill inte att vi ska förstå att vi skapar vår egna verklighet, och när vi förstår det så har de förlorat makten och kontrollen över dig. Men än är det många människor som inte förstår hur livet fungerar, och som lever med ångest, rädslor, och problem skapade genom t.ex. pengar.

  Dock så blir allting bättre, och det kommer denna bloggen bevisa.

  Skrevs den 19/8 2008

  Tags: , , , , ,

 • 06Aug

  Vi människor står inför vår största uppenbarelse någonsin. Vi har levt ett liv utan att förstå hur livet fungerar. Många tror sig veta, och försöker leda andra i deras riktning. Jag vill inte att någon ska se mig som någon som vet allt – jag vet bara vad jag har erfarenhet av. Det vi måste börja med är att ha förståelse och kärlek för varandra. Även om jag inte gillar något som någon pratar om så försöker jag förstå det, jag vill veta hur den personen tänker. Men om denna personen försöker ta ifrån mig min fria vilja att vara den jag är så kan jag inte se det som annat än en ond handling. Vi är alla fria att vara det vi vill vara.

  Livet är ett ögonblick, detta ögonblick just nu. Det är det enda vi kan veta, att vi existerar just nu. Vad som sker imorgon vet vi inte, och det som skedde igår är bara ett minne – hur kan vi vara säkra på att det inte är planterat?

  Detta ögonblick är färgat av effekten av händelser som skett i dåtiden, min dator finns här för att jag köpte den för några år sedan. Mina räkningar ligger framför mig för att jag måste betala för mitt uppehälle. Det finns en historia bakom hur allting har hamnat där det är, och jag måste lita på mina minnen att de är äkta – trots att det bara är minnen.

  Den enda sanningen är i detta ögonblick just nu. Med hjälp av den informationen jag har ifrån detta ögonblick och ifrån mina minnen så kan jag få fram sannolikheten utav vad som händer i framtiden – eller nästa ögonblick. Eftersom tiden går framåt och följer vissa regler så rör sig ögonblicket framåt hela tiden. Det skapas nya ögonblick efter varje ögonblick och det är den dåtida information och nutida information som tillsammans hjälper till att skapa ett nytt ögonblick.

  Många lever på hopp om framtiden, kanske att de ska resa, andra lever på saker de gjort som varit roliga. Få vill leva i detta ögonblick och få säger att detta ögonblick är det bästa i deras liv. Trots att livet bara är ett ögonblick.

  Vi lever i en värld där människan är förslavad av pengar, och detta är en punkt jag kommer ta upp i ett annat blogginlägg. Det som sker i världen idag är att vi håller på att vakna upp till hur världen fungerar. Vi alla är en del av universum och universum i sig är oändligt och kommer alltid att finnas, och har alltid funnits. Vi är en del av evigheten, i detta ögonblick, just nu.

  Här nedan är en bild på vår hjärnhalvor, och de är separerade ifrån varandra och fungerar på olika sätt.

  Den vänstra hjärnan är den hjärna som de flesta av oss använder mest, detta för att skolsystemet gynnar denna hjärnan och vi förlorar vår kreativa sida. Vår vänstra hjärna fungerar som en seriell processor och den högra som en parallell processor. Jag ska förklara vad detta betyder. Den högra hjärnan är detta ögonblicket, den tar in all information just nu. Den är allting i ett ögonblick, och med hjälp av den vänstra hjärnan så kan vi sortera denna informationen och skapa en solid värld som vi upplever. En parallell processor arbetar med mycket information samtidigt, medan en seriell processor arbetar med information stegvis. Den vänstra hjärnan tar informationen ifrån den högra hjärnan och sorterar den med våra minnen av vad som hänt, och sorterar det med alla minnen de associeras till. Den vänstra hjärnan hämtar information om alla detaljer och mer information om de detaljerna så vi kan skapa detta ögonblick just nu, utan att vi överbelastas med intryck ifrån den högra hjärnan som tar in allt.

  Vår hjärna tar in 400 miljarder bitar med information per sekund, och vi är medvetna om ca 2000 bitar. Så den verklighet vi ser skulle kunna vara 200 000 000 ytteligare verkligheter som vi inte ser för att den vänstra hjärnan sorterar bort denna informationen. Detta exempel var för att ge dig en bild av hur mycket information vi tar in undermedvetet när vi bara är medvetna om 2000bitar.

  När den vänstra hjärnan har skapat detta ögonblick så ger den oss en bild av vad som kan ske i framtiden. Med hjälp av all information kan vi tänka oss hur nästa dag kan se ut, eller hur nästa ögonblick kan se ut. Den vänstra hjärnan hjälper oss helt enkelt hålla koll på livet så det finns en logik bakom det. Tyvärr så är denna kunskap inte vida känt för att de som kontrollerar våra samhällen inte vill att vi ska veta hur livet fungerar. När man förstår sin högra hjärna och använder sig av den så kan man enklare se mönster i samhället, t.ex. hur vi är lurade att tro att vi måste leva med pengar (detta kommer som sagt att tas upp i framtida blogginlägg).

  Dagens samhälle har gjort det väldigt svårt för oss att leva i nuet och vara konstant lyckliga. Istället lever vi på hopp och på saker vi har gjort. Speciellt den äldre generationen som kan sitta och prata om allting de upplevt vilket gör deras ögonblick väldigt tråkigt i jämförelse. Detta eftersom de som inte är pensionerade måste jobba och kanske har ont om pengar, andra som är pensionerade har inte råd att göra saker de hade velat. Som tur är kommer samhället bli bättre, otroligt mycket bättre, och det kommer jag bevisa med framtida blogginlägg.

  Skriv gärna frågor om du undrar något! Här är två tips på videor rörande hjärnan och vår kreativitet, bägge ifrån www.ted.com som är en väldigt bra och informationsrik hemsida:

  Jill Boltes Stroke of Insight (handlar om våra hjärnhalvor)
  Ken Robinsons says School kills creativity (hur skolan tar bort våra kreativa sidor)

  Skrevs den 6/8 2008

  Tags: , ,

 • 05Aug

  Detta är mitt första blogginlägg och jag har skapat denna blogg för att jag vill hjälpa folk att vakna och förstå hur underbart livet är. Detta livet som vi delat med varandra fram tills idag när du läser detta är en lärdom, en lärdom att lära oss acceptera varandra.

  Det finns två distinka vägar att gå, manipulera och bestämma över andra, eller att acceptera och ha kärlek till andra. Vilken väg du än väljer så gör du rätt val, alla har rätt till fri vilja. Men jag skulle aldrig acceptera att någon inkräktar i mitt liv och försöker bestämma över mig, då sätter jag ner foten och säger “Nej!”, hjälper inte det så kan du använda din fantasi till att gissa vad jag gör. Min bas i livet är att förstå och ha kärlek till alla, och vi har alla fritt val att välja hur vi vill leva.

  Jag har levt ett medelsvensson liv och har sedan barnsben ifrågasatt samhället. Jag har släkt som suttit i riksdagen och sett hur illa våra politiker sköter samhället. Fredrik Reinfeldt vår kära statsminister i dagsläget sa själv i sin bok ‘Det Sovande Folket’ (1993) följande om svenskar:

  “Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.”

  Detta är väldigt sant, våra politiker komma aldrig att göra våra liv bättre för de är alldeles för fega. Denna tid vi lever i nu är den mest spännande vi kan tänka oss, för vi håller på att vakna upp till en värld som kommer bli 100% harmonisk och fredfull.

  Jag vet att många inte håller med mig där, och jag har läst otroligt mycket om allt negativt som finns så jag känner till varför folk mår så dåligt. Det jag valt att göra är att lära mig att det finns lika mycket positivt och det är vad jag kommer att fokusera på i denna blogg.

  Om någon läser min blogg och inte håller med, så har du all rätt att göra det. Jag accepterar dig även om du skulle vara ondskan personifierad, men så fort du inkräktar på min fria vilja kommer jag säga ifrån. Likaså när du inkräktar på andra oskyldiga människor fria vilja. Vi är skapade att leva ett liv i harmoni och frihet med kreativitet som bas. Alla människor mår bäst som barn och är som mest kreativa som barn, och det är något vi kommer återgå till – att finna vår kreativitet.

  Om du har några frågor eller funderingar får du gärna lämna en kommentar eller skicka ett mail! Jag älskar kommunikation och anser att det är en fundamental sak vi lever för!

  Mycket kärlek och evig lycka önskar jag dig som läser! Jag kommer skriva när jag har något jag känner är viktigt att förmedla. Och som sagt, hör av dig om du vill dela med dig av något!

  Skrevs den 5/8 2008

  Tags: ,