• 20Aug

  Peter Russell (född 1946) är en brittisk matematiker som började med teoretisk fysik och experimentell psykologi (Stephen Hawking var hans handledare ett tag). Han har även lärt sig transcendental meditation i Indien och senare datavetenskap. Han har hjälpt många stora företag genom att få in den mänskliga potentialen i affärsmarknaden genom seminarier. Klienter har varit IBM, Apple, Digital, Svenska Telecom, ICI, Shell Oil med flera.

  Hans huvudintresse är den övergång vi människor står inför när det gäller vårt medvetande och sätt att se på världen. Han har skrivit flera böcker rörande vår hjärna och även om meditation. Peter Russell anses vara en nutida visionär och är en person som ofta har huvudtalet på konferenser, som rör vår hjärna.

  Hans föreläsningar är väldigt informationsrika och han har en väldigt sund och vetenskaplig syn på hur våra hjärnor fungerar och hur vi uppfattar världen. Den stora frågan har ger sig på är om det är materia som skapat vår existens. Vilket mainstream vetenskapen påstår är grundstenen i vår skapelse.

  “Hur kan något så okroppsligt som medvetande komma ur något så omedvetet som materia?”
  – David Chalmers (Professor Filosofi Universitet i Arizona)

  Peter Russell berättar i hans föreläsningar om hur medvetande är det som skapat materia, och inte tvärtom att materia skapat medvetande. Orsaken är att för att kunna förklara alla paranormala fenomen och sättet vår hjärna är uppbyggd så finns det ingen logik i att allt liv skapats ifrån slumpen, eller något så omedvetet som materia.

  Han pratar även om ett paradigmskifte som innebär att mainstream vetenskapen kommer att gå ifrån det materiella tänkandet till att inse att det finns något mer bortom denna världen, och detta något mer är en intelligens. Som så många andra intellektuella personer så har även Peter Russell kommit fram till att bortom vårt liv så finns det ett intelligent medvetande, och detta är en oändlig källa med information.

  Materia har även inom kvantfysiken bevisats vara mer än bara materia, bortom materia finns det något man inte kunnat förstå sig på och detta skrämmer mainstream vetenskapsmännen. Ett väldigt känt experiment är “The Double Slit Experiment” som bevisar att en fotonpartikel kan vara en vågform och en partikel. Detta experimentet gjordes på följande sätt som i bilden nedanför. Man skjuter fotoner mot en vägg med två öppningar, varav man förväntar sig ett mönster som i denna bild:

  Men det mönstret som vetenskapsmännen fick när de gjorde detta testet blev inte som bilden ovan, trots att man förväntade sig det. Anledningen till att man förväntade sig detta mönster som visas ovan är för att en partikel är som en liten biljardboll, och om man skjuter den emot en dubbel öppning så ska den fastna på väggen längst bak som bilden visar. Mönstret som blev såg däremot ut såhär:

  Vilket verkligen förbryllar, för hur är det möjligt att partiklarna kan träffa en större yta är vad som tillåts genom öppningen? Förklaringen till detta mönster är att det är ett vågmönster. För om man hade haft en våg som gick emot de två öppningarna så hade ett sådant mönster bildats, som visas i bilden nedanför:

  Ett vågmönster skapar flera mönster på den bakre väggen eftersom vågorna delas vid öppningen och det blir två vågor som fördelar sig över en större yta. Där dessa vågor inte korsar varandra så bildas det ett mönster, det kanske inte är så enkelt att förstå, men se videon en bit nedanför med “Dr. Qunatum” så förklarar han på ett enkelt sätt hur det fungerar (dock är det engelska).

  Vad detta experiment har för betydelse är att varje partikel kan också vara en våg, och det är precis vad experimentet bevisar. Så partiklar såsom fotoner eller t.ex. elektroner är inte solida utan de kan bli en vågform som finns på flera ställen samtidigt. En foton eller elektron är alltså en dualitet, den är både materiell och inte materiell:

  Så nu har förhoppningsvis du förstått att det som bygger vår värld inte är fast materia utan något annat, och detta något annat är medvetande. För att avrunda “the double slit experiment” så kan du se videon på 5 minuter ifrån Dr. Qunatum där han förklarar hur det fungerar på ett enkelt sätt:

  Vad vi människor endast kan vara helt säkra på är att vi upplever världen, och detta genom att vi är medvetna. Vi kan bara vara säkra på att vi är medvetna, och vad betyder det att vara medveten? Du är medveten (förhoppningsvis) om att du sitter och läser detta, och att du tänker och funderar. När du inte fokuserar på vad du gör så kan kan du missa saker utanför dig i det externa, men du fokuserar alltid på något och det är där ditt medvetande är.

  Det paradigmskifte som vi står inför är att mainstream vetenskapen vågar undersöka paranormala fenomen och vad det innebär att materia kan vara en våg och en partikel. Det som är ännu skummare med denna våg/partikel dualitet är att när man observerar ovan beskrivna experiment så uppför sig partikeln som en partikel och inte våg. Vilket betyder att man får mönstret som man förväntade sig i första bilden, och detta bevisar att endast genom att observera så påverkar man resultatet.

  När det sker paradigmskiften så brukar det vara så att man struntar i experiment som ovan, man hittar på förklaringar som ska passa in i den rådande paradigmen. Man förlöjligar och pratar bort de som säger att det inte alls fungerar så som massan tror att det gör. Vilket idag sker.

  Paradigm innebär vad de flesta anser vara sant, som t.ex. när man trodde jorden var platt så var den rådande paradigmen att jorden var platt och inte rund. Först när massan började inse att jorden var rund så blev det ett paradigmskifte.

  Ett paradigmskifte fungerar på följande sätt och går igenom följande faser (enligt filosofen och vetenskapshistorikern Thomas Khun):

  1. Den rådande paradigmen påträffar en avvikelse, något som inte går att blunda för (som t.ex. the double slit experiment).
  2. I början så struntar man i avvikelsen och avfärdar den. Man blundar för det helt enkelt.
  3. Sen när den blir omdiskuterad så försöker man förklara avvikelsen inom den rådande paradigmen.
  4. Efter detta så presenteras en ny paradigm där avvikelsen är förklarad.
  5. Denna nya paradigm blir då avfärdad och väldigt ofta hånad och förlöjligad.
  6. Tillslut så blir den accepterad eftersom man inser att den nya paradigmen förklarar saker på ett bättre sätt.

  Det är 6 punkter som ett paradigmskifte går igenom och idag kan vi säga att vi är på punkt 5. Det är väldigt många som pratar om hur medvetande är det som skapat allt, och massmedia förlöjligar och hånar det trots att den nya paradigmen förklarar saker som inte den gamla kan förklara. Arthur Schöpenhaur hade dock en bättre förklaring, vilket var att alla pardigmskiften går igenom tre faser:

  1. Den nya paradigmen motsätts.
  2. Den nya pardigmen hånas och förlöjligas.
  3. Tillslut så erkänner man den som självklar.

  För den som vill veta mer om vårt medvetande så kan du lyssna till en av Peter Russells förläsningar på youtube, här är länkarna:
  Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7

  Mer inlägg kommer att komma som fortsätter bevisa att livet är större än vad vi fått lära oss genom vår uppväxt!

  Skrevs den 20/8 2008

  Tags: , , , , ,