• 04Nov

  Materia är något som är skapat ifrån Intelligens. För att förstå detta så ska vi titta på vad intelligens är för något. Intelligens är mental förmåga och till intelligensen räknas förmågorna att tänka abstrakt, resonera, planera, lösa problem, förstå idéer och språk, förstå komplicerade orsakssammanhang samt inlärningsförmågan.

  Vad händer om denna intelligens blir oändlig? Den skulle därmed lära sig allt om allt med andra ord, det skulle inte finnas någon början och inget slut, allting skulle alltid finnas tillängligt. Enligt Law of One (www.lawofone.info) som är väldigt bra kanaliserad information rörande universums uppkomst och funktion så existerade i början en oändlig intelligens, som blev självmedveten och därmed skapade oändlig energi, som i sin tur skapat materia. Denna oändliga intelligensen är därmed en skapare, den enda skapare som existerar, och för att skapa mer inom sin egna skapelse har den skapat sig själv som en egen skapare, t.ex. en galax, och ett solsystem. Allting är intelligent eftersom allting är skapat ifrån intelligens.

  Att leva med tron att livet inte fortsätter efter döden, eller att materia inte är skapat ifrån intelligens är att förneka att det finns paranormala saker, man förnekar även ut-ur-kroppen upplevelser, telepati, och andra oförklarliga fenomen. Som jag tidigare nämnt så lever vi i ett paradigmskifte där vi kommer lära oss förstå att livet är större än vad vi någonsin kunnat ana.

  Hela uppbyggnaden av universum är logisk när man börjar förstå den, eftersom i oändligheten så är det självklart att en perfekt och logisk skapelse skulle bli formad. Det sättet vi lever på just nu kanske inte är så logiskt och perfekt med tanke på hur världen ser ut, men om man förstår att vi faktiskt lever med en negativ elit, en grupp människor som styr och manipulerar oss, så blir det logiskt och kanske ur deras perspektiv perfekt om de lyckas förslava oss fullständigt. Det går även att tillämpa ignorans faktorn och säga att alla som styr är ignoranta och idioter. Dock med lite objektivt studerande så kommer man märka att det finns saker som hålls ifrån allmänheten som övre klasser känner till genom t.ex. hemliga sällskap.

  Du är denna intelligens som skapat allt, bara att du lever ifrån ett subjektivt perspektiv inom din skapelse. Alla är vi medskapare till den oändliga existens som finns. Allt liv börjar med att vi glömmer att vi är skaparen, för om vi visste det skulle vi aldrig kunna formas av vår omgivning, våra föräldrar och så vidare genom våra 5 externa sinnen (lukt, syn, hörsel, smak och känsel). Genom att födas in i världen utan minnen ifrån tidigare liv och ifrån att vi är skaparen av allt så kan vi bilda en egen individ och skapa oss en personlighet. Detta är själva poängen med livet, vi har valt att leva för att uppleva oss själva i unika skepnader och tillsammans sträva emot att igen bli ett med skaparen. Våra liv har precis börjat, eftersom vi nu börjar lära oss förstå detta.

  (Så om du ser dig själv som unik har du verkligen lyckats, det är det som är meningen med att vara skaparen som lever som sig själv, att leva unikt med en unik personlighet, annars är man bara en kopia av någon annan.)

  Forskare har länge kunnat förklara att världen är en illusion genom att materian inte finns, vilket jag ska bevisa nu. Som vanligt så är information som detta förtryckt eftersom de som styr inte vill att vi ska ha någon makt eller kunskap om hur livet fungerar, för isåfall kan de inte styra oss, eller hur?

  Världen är en illusion

  Allting vi vet är i form av information. Information är vad vi får genom våra 5 sinnen och denna information berättar för oss hur verkligheten fungerar. Information är i princip allting som din värld är byggd med. Allting vi har skapat såsom bilar, hus, pengar, mobiltelefoner osv är allting skapat ifrån information, som i sin tur kommer ifrån våra sinnen. Vi har ett sjätte sinne som är vår fantasi, vårt tredje öga, där vi kan se saker såsom en affärsidé eller uppfinning och sen gör vi den till verklighet. Allting är dock information som vi tar till oss och sen förverkligar.

  Anledningen till hur vi upplever verkligheten är vad vi lär oss genom den externa världen. Men det finns en hemlighet till det vi kallar “den externa världen”.

  Hur ser vi?

  Våra ögon får information ifrån omvärlden genom fotoner som i vår näthinna översätts till elektriska signaler som färdas till vårt syn centra i bakre delen av vår hjärna. Vilket gör att allting vi ser är bara en elektrisk kopia som i vår bakre del blir en bild av vad vi ser. Hela världen är därmed en illusion eftersom materia i sig inte existerar. Varför? Världen utanför oss är inom oss, eftersom det vi ser är innifrån vår hjärna, och innan det så har vi fått informationen ifrån våra ögon. Även om vi säger att vi får informationen utanför oss så är det fortfarande bara en elektrisk kopia, alltså inget fysiskt utan snarare energi.

  Samtidigt så är allting en helt otrolig skapelse som är perfekt när vi väl lär oss använda vår egna gåva till hur universum är uppbyggt. Vi lever subjektivt som separerade individer när vi egentligen är en och samma, men genom denna skapelse kan vi leva individuellt och vara medskapare inom oss själva. Som en vän sa till mig, det är så tråkigt att vara ensam skapare, så jag skapar andra mig själv så jag har någon att prata med. Ungefär så är det, vi har skapat en värld där vi genom fri vilja har glömt allt och inte har tillgång till allt eftersom vi är fast i en människokropp, även om det bara är en illusion. Det finns en struktur bakom materian och energin som är logisk och perfekt.

  Detta väcker två frågor, hur kan vi dela samma värld om vi bara har den inom oss? Och vem är det som observerar allting om allting bara är en illusion?

  Eftersom allting är intelligent och vi lever på en jord som i sin tur är intelligent så får vi anta (eftersom vi inte har praktiskt erfarenhet av det) att jorden fungerar som en källa till hur verkligheten ser ut. Det betyder att jorden håller samman vår gemensamma verklighet. Sen måste vi inse att den personen vi är och resonerar ifrån är endast ett medvetande och vår person som vi ser i spegeln endast är en skapelse som formats av DNA och vår omgivning och våra tankar sedan födseln. När kroppen dör så lever vi vidare eftersom vi bara har den temporärt och vi är en själ.

  Jorden sänder ut en frekvens till oss som vi alla tolkar med vår hjärna och därmed kan vi leva tillsammans på en planet som individuella personer som alla har fri vilja att göra vad de vill. Utan att ha denna frekvens så skulle vi inte kunna dela verkligheten eftersom den i sig bara är en illusion, materia finns endast i vår hjärna.

  Vi lever i en värld där vi genom vår uppfattning tolkar vår omgivning. Allting är dock bara en obeservation av elektriska impulser som vi får genom våra sinnen. Det finns inget värld eftersom materia är en illusion. Livet skulle kunna vara en dröm, för likt en dröm så ser vi och kan känna saker, men allting i drömvärlden är också en uppfattning och tolkning av elektriska signaler. Vi tror att det finns djup, vi tror att vi känner saker och luktar på saker, men allt är en elektrisk signal. Inte för att det är något negativt, det är trots allt en helt otrolig skapelse vi lever på, och vi är helt otroliga skapelser själva. Du kommer att inse när allting väl faller på plats att du är precis den person du vill vara, eller har valt att vara.

  Att världen är en illusion är självklart när man förstår att materia är skapat av medvetande och att där medvetandet existerar så finns det ingen materia. Detta är den plats som är oändlig där skaparen av allting finns. Skaparen av allt är du.

  Poängen med hela denna materiella världen är att leva som en individuell skapare som skapat en personlighet och som tillsammans med andra skapare kan leva i en underbar värld tillsammans. För att detta ska vara möjligt så måste du börja med att glömma allting och inte veta om hur allting fungerar, så du har den fria viljan att genom just fritt val forma din personlighet.

  Vi lever i en skapelse som inte är slumpmässig utan har en funktion och en struktur. Allt detta är dock bara en illusion som existerar ifrån skapandet utav energi, varav bortom energin finns den oändliga intelligensen som är den enda skaparen och som vi alla är en del av, och i med vår evolution igen kommer bli ett med. Detta ligger dock miljarder med år in i framtiden och vi har mycket tid på oss att lära oss både det ena och andra inom denna enorma oändliga skapelse.

  Genom att hata andra och inte hjälpa andra är att hata sig själv eller att inte hjälpa sig själv. De som styr vår planet hjälper bara sig själva och inte oss andra. Inom universum så finns det en “mörk” sida och en “god” sida, eftersom detta skapar balans och samtidigt är universum oändligt, så allting måste existera i en oändlighet. Den negativa och mörka sidan handlar om att kontrollera och styra människor, medan den goda och positiva sidan handlar om förståelse och kärlek, där man hjälper varandra.

  När man förstår och lever med att alla är en, så finns det inget utrymme att skada sig själv genom att skada andra.

  Dessa två videor är oehört bra att se för att förstå detta med materia och att det är en illusion, de är 10minuter vardera. I slutet på andra filmen så är det bortklippt lite grann, och där handlade det om att vår värld var skapad av en gud. Vilket är fallet, eftersom det är vår jord som skapar sin existens, och i sin tur är jorden skapad av solen och solsystemet som alla är gudar. Likaså är vi, och när vi klättrar i evolutionen för vårt medvetande så kommer vi kunna skapa galaxer i en framtid om vi så önskar. Vi måste dock lära oss förstå univerums regler och lagar innan vi kan nå dit och framförallt måste vi växa med vår kunskap. I slutändan kommer vi igen bli ett med den ultimata skaparen, eller guden om man vill använda det ordet.

  Här är filmerna om hur världen är en illusion, The Secret Beyond Matter (Hemligheten bakom materia):

  Del 1

  Del 2

  Skrevs den 4/11 2008

  Tags: , , , , ,

 • 20Aug

  Peter Russell (född 1946) är en brittisk matematiker som började med teoretisk fysik och experimentell psykologi (Stephen Hawking var hans handledare ett tag). Han har även lärt sig transcendental meditation i Indien och senare datavetenskap. Han har hjälpt många stora företag genom att få in den mänskliga potentialen i affärsmarknaden genom seminarier. Klienter har varit IBM, Apple, Digital, Svenska Telecom, ICI, Shell Oil med flera.

  Hans huvudintresse är den övergång vi människor står inför när det gäller vårt medvetande och sätt att se på världen. Han har skrivit flera böcker rörande vår hjärna och även om meditation. Peter Russell anses vara en nutida visionär och är en person som ofta har huvudtalet på konferenser, som rör vår hjärna.

  Hans föreläsningar är väldigt informationsrika och han har en väldigt sund och vetenskaplig syn på hur våra hjärnor fungerar och hur vi uppfattar världen. Den stora frågan har ger sig på är om det är materia som skapat vår existens. Vilket mainstream vetenskapen påstår är grundstenen i vår skapelse.

  “Hur kan något så okroppsligt som medvetande komma ur något så omedvetet som materia?”
  – David Chalmers (Professor Filosofi Universitet i Arizona)

  Peter Russell berättar i hans föreläsningar om hur medvetande är det som skapat materia, och inte tvärtom att materia skapat medvetande. Orsaken är att för att kunna förklara alla paranormala fenomen och sättet vår hjärna är uppbyggd så finns det ingen logik i att allt liv skapats ifrån slumpen, eller något så omedvetet som materia.

  Han pratar även om ett paradigmskifte som innebär att mainstream vetenskapen kommer att gå ifrån det materiella tänkandet till att inse att det finns något mer bortom denna världen, och detta något mer är en intelligens. Som så många andra intellektuella personer så har även Peter Russell kommit fram till att bortom vårt liv så finns det ett intelligent medvetande, och detta är en oändlig källa med information.

  Materia har även inom kvantfysiken bevisats vara mer än bara materia, bortom materia finns det något man inte kunnat förstå sig på och detta skrämmer mainstream vetenskapsmännen. Ett väldigt känt experiment är “The Double Slit Experiment” som bevisar att en fotonpartikel kan vara en vågform och en partikel. Detta experimentet gjordes på följande sätt som i bilden nedanför. Man skjuter fotoner mot en vägg med två öppningar, varav man förväntar sig ett mönster som i denna bild:

  Men det mönstret som vetenskapsmännen fick när de gjorde detta testet blev inte som bilden ovan, trots att man förväntade sig det. Anledningen till att man förväntade sig detta mönster som visas ovan är för att en partikel är som en liten biljardboll, och om man skjuter den emot en dubbel öppning så ska den fastna på väggen längst bak som bilden visar. Mönstret som blev såg däremot ut såhär:

  Vilket verkligen förbryllar, för hur är det möjligt att partiklarna kan träffa en större yta är vad som tillåts genom öppningen? Förklaringen till detta mönster är att det är ett vågmönster. För om man hade haft en våg som gick emot de två öppningarna så hade ett sådant mönster bildats, som visas i bilden nedanför:

  Ett vågmönster skapar flera mönster på den bakre väggen eftersom vågorna delas vid öppningen och det blir två vågor som fördelar sig över en större yta. Där dessa vågor inte korsar varandra så bildas det ett mönster, det kanske inte är så enkelt att förstå, men se videon en bit nedanför med “Dr. Qunatum” så förklarar han på ett enkelt sätt hur det fungerar (dock är det engelska).

  Vad detta experiment har för betydelse är att varje partikel kan också vara en våg, och det är precis vad experimentet bevisar. Så partiklar såsom fotoner eller t.ex. elektroner är inte solida utan de kan bli en vågform som finns på flera ställen samtidigt. En foton eller elektron är alltså en dualitet, den är både materiell och inte materiell:

  Så nu har förhoppningsvis du förstått att det som bygger vår värld inte är fast materia utan något annat, och detta något annat är medvetande. För att avrunda “the double slit experiment” så kan du se videon på 5 minuter ifrån Dr. Qunatum där han förklarar hur det fungerar på ett enkelt sätt:

  Vad vi människor endast kan vara helt säkra på är att vi upplever världen, och detta genom att vi är medvetna. Vi kan bara vara säkra på att vi är medvetna, och vad betyder det att vara medveten? Du är medveten (förhoppningsvis) om att du sitter och läser detta, och att du tänker och funderar. När du inte fokuserar på vad du gör så kan kan du missa saker utanför dig i det externa, men du fokuserar alltid på något och det är där ditt medvetande är.

  Det paradigmskifte som vi står inför är att mainstream vetenskapen vågar undersöka paranormala fenomen och vad det innebär att materia kan vara en våg och en partikel. Det som är ännu skummare med denna våg/partikel dualitet är att när man observerar ovan beskrivna experiment så uppför sig partikeln som en partikel och inte våg. Vilket betyder att man får mönstret som man förväntade sig i första bilden, och detta bevisar att endast genom att observera så påverkar man resultatet.

  När det sker paradigmskiften så brukar det vara så att man struntar i experiment som ovan, man hittar på förklaringar som ska passa in i den rådande paradigmen. Man förlöjligar och pratar bort de som säger att det inte alls fungerar så som massan tror att det gör. Vilket idag sker.

  Paradigm innebär vad de flesta anser vara sant, som t.ex. när man trodde jorden var platt så var den rådande paradigmen att jorden var platt och inte rund. Först när massan började inse att jorden var rund så blev det ett paradigmskifte.

  Ett paradigmskifte fungerar på följande sätt och går igenom följande faser (enligt filosofen och vetenskapshistorikern Thomas Khun):

  1. Den rådande paradigmen påträffar en avvikelse, något som inte går att blunda för (som t.ex. the double slit experiment).
  2. I början så struntar man i avvikelsen och avfärdar den. Man blundar för det helt enkelt.
  3. Sen när den blir omdiskuterad så försöker man förklara avvikelsen inom den rådande paradigmen.
  4. Efter detta så presenteras en ny paradigm där avvikelsen är förklarad.
  5. Denna nya paradigm blir då avfärdad och väldigt ofta hånad och förlöjligad.
  6. Tillslut så blir den accepterad eftersom man inser att den nya paradigmen förklarar saker på ett bättre sätt.

  Det är 6 punkter som ett paradigmskifte går igenom och idag kan vi säga att vi är på punkt 5. Det är väldigt många som pratar om hur medvetande är det som skapat allt, och massmedia förlöjligar och hånar det trots att den nya paradigmen förklarar saker som inte den gamla kan förklara. Arthur Schöpenhaur hade dock en bättre förklaring, vilket var att alla pardigmskiften går igenom tre faser:

  1. Den nya paradigmen motsätts.
  2. Den nya pardigmen hånas och förlöjligas.
  3. Tillslut så erkänner man den som självklar.

  För den som vill veta mer om vårt medvetande så kan du lyssna till en av Peter Russells förläsningar på youtube, här är länkarna:
  Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7

  Mer inlägg kommer att komma som fortsätter bevisa att livet är större än vad vi fått lära oss genom vår uppväxt!

  Skrevs den 20/8 2008

  Tags: , , , , ,