• 04Nov

  Materia är något som är skapat ifrån Intelligens. För att förstå detta så ska vi titta på vad intelligens är för något. Intelligens är mental förmåga och till intelligensen räknas förmågorna att tänka abstrakt, resonera, planera, lösa problem, förstå idéer och språk, förstå komplicerade orsakssammanhang samt inlärningsförmågan.

  Vad händer om denna intelligens blir oändlig? Den skulle därmed lära sig allt om allt med andra ord, det skulle inte finnas någon början och inget slut, allting skulle alltid finnas tillängligt. Enligt Law of One (www.lawofone.info) som är väldigt bra kanaliserad information rörande universums uppkomst och funktion så existerade i början en oändlig intelligens, som blev självmedveten och därmed skapade oändlig energi, som i sin tur skapat materia. Denna oändliga intelligensen är därmed en skapare, den enda skapare som existerar, och för att skapa mer inom sin egna skapelse har den skapat sig själv som en egen skapare, t.ex. en galax, och ett solsystem. Allting är intelligent eftersom allting är skapat ifrån intelligens.

  Att leva med tron att livet inte fortsätter efter döden, eller att materia inte är skapat ifrån intelligens är att förneka att det finns paranormala saker, man förnekar även ut-ur-kroppen upplevelser, telepati, och andra oförklarliga fenomen. Som jag tidigare nämnt så lever vi i ett paradigmskifte där vi kommer lära oss förstå att livet är större än vad vi någonsin kunnat ana.

  Hela uppbyggnaden av universum är logisk när man börjar förstå den, eftersom i oändligheten så är det självklart att en perfekt och logisk skapelse skulle bli formad. Det sättet vi lever på just nu kanske inte är så logiskt och perfekt med tanke på hur världen ser ut, men om man förstår att vi faktiskt lever med en negativ elit, en grupp människor som styr och manipulerar oss, så blir det logiskt och kanske ur deras perspektiv perfekt om de lyckas förslava oss fullständigt. Det går även att tillämpa ignorans faktorn och säga att alla som styr är ignoranta och idioter. Dock med lite objektivt studerande så kommer man märka att det finns saker som hålls ifrån allmänheten som övre klasser känner till genom t.ex. hemliga sällskap.

  Du är denna intelligens som skapat allt, bara att du lever ifrån ett subjektivt perspektiv inom din skapelse. Alla är vi medskapare till den oändliga existens som finns. Allt liv börjar med att vi glömmer att vi är skaparen, för om vi visste det skulle vi aldrig kunna formas av vår omgivning, våra föräldrar och så vidare genom våra 5 externa sinnen (lukt, syn, hörsel, smak och känsel). Genom att födas in i världen utan minnen ifrån tidigare liv och ifrån att vi är skaparen av allt så kan vi bilda en egen individ och skapa oss en personlighet. Detta är själva poängen med livet, vi har valt att leva för att uppleva oss själva i unika skepnader och tillsammans sträva emot att igen bli ett med skaparen. Våra liv har precis börjat, eftersom vi nu börjar lära oss förstå detta.

  (Så om du ser dig själv som unik har du verkligen lyckats, det är det som är meningen med att vara skaparen som lever som sig själv, att leva unikt med en unik personlighet, annars är man bara en kopia av någon annan.)

  Forskare har länge kunnat förklara att världen är en illusion genom att materian inte finns, vilket jag ska bevisa nu. Som vanligt så är information som detta förtryckt eftersom de som styr inte vill att vi ska ha någon makt eller kunskap om hur livet fungerar, för isåfall kan de inte styra oss, eller hur?

  Världen är en illusion

  Allting vi vet är i form av information. Information är vad vi får genom våra 5 sinnen och denna information berättar för oss hur verkligheten fungerar. Information är i princip allting som din värld är byggd med. Allting vi har skapat såsom bilar, hus, pengar, mobiltelefoner osv är allting skapat ifrån information, som i sin tur kommer ifrån våra sinnen. Vi har ett sjätte sinne som är vår fantasi, vårt tredje öga, där vi kan se saker såsom en affärsidé eller uppfinning och sen gör vi den till verklighet. Allting är dock information som vi tar till oss och sen förverkligar.

  Anledningen till hur vi upplever verkligheten är vad vi lär oss genom den externa världen. Men det finns en hemlighet till det vi kallar “den externa världen”.

  Hur ser vi?

  Våra ögon får information ifrån omvärlden genom fotoner som i vår näthinna översätts till elektriska signaler som färdas till vårt syn centra i bakre delen av vår hjärna. Vilket gör att allting vi ser är bara en elektrisk kopia som i vår bakre del blir en bild av vad vi ser. Hela världen är därmed en illusion eftersom materia i sig inte existerar. Varför? Världen utanför oss är inom oss, eftersom det vi ser är innifrån vår hjärna, och innan det så har vi fått informationen ifrån våra ögon. Även om vi säger att vi får informationen utanför oss så är det fortfarande bara en elektrisk kopia, alltså inget fysiskt utan snarare energi.

  Samtidigt så är allting en helt otrolig skapelse som är perfekt när vi väl lär oss använda vår egna gåva till hur universum är uppbyggt. Vi lever subjektivt som separerade individer när vi egentligen är en och samma, men genom denna skapelse kan vi leva individuellt och vara medskapare inom oss själva. Som en vän sa till mig, det är så tråkigt att vara ensam skapare, så jag skapar andra mig själv så jag har någon att prata med. Ungefär så är det, vi har skapat en värld där vi genom fri vilja har glömt allt och inte har tillgång till allt eftersom vi är fast i en människokropp, även om det bara är en illusion. Det finns en struktur bakom materian och energin som är logisk och perfekt.

  Detta väcker två frågor, hur kan vi dela samma värld om vi bara har den inom oss? Och vem är det som observerar allting om allting bara är en illusion?

  Eftersom allting är intelligent och vi lever på en jord som i sin tur är intelligent så får vi anta (eftersom vi inte har praktiskt erfarenhet av det) att jorden fungerar som en källa till hur verkligheten ser ut. Det betyder att jorden håller samman vår gemensamma verklighet. Sen måste vi inse att den personen vi är och resonerar ifrån är endast ett medvetande och vår person som vi ser i spegeln endast är en skapelse som formats av DNA och vår omgivning och våra tankar sedan födseln. När kroppen dör så lever vi vidare eftersom vi bara har den temporärt och vi är en själ.

  Jorden sänder ut en frekvens till oss som vi alla tolkar med vår hjärna och därmed kan vi leva tillsammans på en planet som individuella personer som alla har fri vilja att göra vad de vill. Utan att ha denna frekvens så skulle vi inte kunna dela verkligheten eftersom den i sig bara är en illusion, materia finns endast i vår hjärna.

  Vi lever i en värld där vi genom vår uppfattning tolkar vår omgivning. Allting är dock bara en obeservation av elektriska impulser som vi får genom våra sinnen. Det finns inget värld eftersom materia är en illusion. Livet skulle kunna vara en dröm, för likt en dröm så ser vi och kan känna saker, men allting i drömvärlden är också en uppfattning och tolkning av elektriska signaler. Vi tror att det finns djup, vi tror att vi känner saker och luktar på saker, men allt är en elektrisk signal. Inte för att det är något negativt, det är trots allt en helt otrolig skapelse vi lever på, och vi är helt otroliga skapelser själva. Du kommer att inse när allting väl faller på plats att du är precis den person du vill vara, eller har valt att vara.

  Att världen är en illusion är självklart när man förstår att materia är skapat av medvetande och att där medvetandet existerar så finns det ingen materia. Detta är den plats som är oändlig där skaparen av allting finns. Skaparen av allt är du.

  Poängen med hela denna materiella världen är att leva som en individuell skapare som skapat en personlighet och som tillsammans med andra skapare kan leva i en underbar värld tillsammans. För att detta ska vara möjligt så måste du börja med att glömma allting och inte veta om hur allting fungerar, så du har den fria viljan att genom just fritt val forma din personlighet.

  Vi lever i en skapelse som inte är slumpmässig utan har en funktion och en struktur. Allt detta är dock bara en illusion som existerar ifrån skapandet utav energi, varav bortom energin finns den oändliga intelligensen som är den enda skaparen och som vi alla är en del av, och i med vår evolution igen kommer bli ett med. Detta ligger dock miljarder med år in i framtiden och vi har mycket tid på oss att lära oss både det ena och andra inom denna enorma oändliga skapelse.

  Genom att hata andra och inte hjälpa andra är att hata sig själv eller att inte hjälpa sig själv. De som styr vår planet hjälper bara sig själva och inte oss andra. Inom universum så finns det en “mörk” sida och en “god” sida, eftersom detta skapar balans och samtidigt är universum oändligt, så allting måste existera i en oändlighet. Den negativa och mörka sidan handlar om att kontrollera och styra människor, medan den goda och positiva sidan handlar om förståelse och kärlek, där man hjälper varandra.

  När man förstår och lever med att alla är en, så finns det inget utrymme att skada sig själv genom att skada andra.

  Dessa två videor är oehört bra att se för att förstå detta med materia och att det är en illusion, de är 10minuter vardera. I slutet på andra filmen så är det bortklippt lite grann, och där handlade det om att vår värld var skapad av en gud. Vilket är fallet, eftersom det är vår jord som skapar sin existens, och i sin tur är jorden skapad av solen och solsystemet som alla är gudar. Likaså är vi, och när vi klättrar i evolutionen för vårt medvetande så kommer vi kunna skapa galaxer i en framtid om vi så önskar. Vi måste dock lära oss förstå univerums regler och lagar innan vi kan nå dit och framförallt måste vi växa med vår kunskap. I slutändan kommer vi igen bli ett med den ultimata skaparen, eller guden om man vill använda det ordet.

  Här är filmerna om hur världen är en illusion, The Secret Beyond Matter (Hemligheten bakom materia):

  Del 1

  Del 2

  Skrevs den 4/11 2008

  Tags: , , , , ,

8 Kommentarer

WP_Cloudy
 • Namn says:

  Tyvärr måste jag säga att filmen innehöll Sublimala bildrutor och att faktan i filmen blivit utnyttjat vilket upprörde mig.

  Tycker förövrigt att du har samlat ihop än väldigt fin världsbild som följer en vacker Multi-dimentionell-Fibonacci-spiral-fraktal-mönster(ursäkta det långa ordet men det är så jag lättast kan beskriva det^^). Det är den som ger intelligent-design bilden av världen, du talar om , då den verkar så “intelligent” konstruerad.

  Men enligt min uppfattning känns det som att du har missuppfattat det en aning.
  Du talar om en mörk och ond sida av universum som är i balans med en god som allt är inkluderat i denna “design” eller “oändliga intelligens”, faktum är att för att kosmos ska fungera har den en motpol(för att vara lite roligt metaforisk kan man tänka sig att man måste koppla ihop batteriets båda poler för att DET ska fungera). “Intelligensen” som jag skulle kalla för Ordningen s motpol är totalt kaos(allt är slumpmässigt och det finns inget som helst spår av en skapare/intelligens) det går inte ge en bättre beskrivning då den inte är regelbunden, den är som osynlig att förstå då det inte finns någon intelligens bakom!

  Att jaga efter en skapare är som att slåss mot väderkvarnar då tid är relevant skulle en skapare aldrig behöva skapa något då det inte finns tid finns inget syfte att göra det, det finns inget “slutändan” eller “framtid” som du nämner.

  Ser också att du vill bygga en Utopi, då varje “god” handling har en “ond” moteffekt(dödar jag, ger jag liv) och lika så tillbaka tror jag detta inte är fullt möjligt per definition(en gasell hurrar ju inte direkt för att den skapar balans i ekosystemet när den blir uppäten av rådjuret), men jag tycker du ska vara optimist och inte ge upp med ditt försök^^ (jag har också tröttnat på penningsystemet diverse annat, kul med omväxling). Det är just den spirituella delen man få uppmärksammat så att man ser en mer helhet av sitt lidande,… ska inte ta mycket plats i kommentarerna ville ju bara ge lite beröm för sidan, för frågor kan du höra av dig till dig själv och ställa frågorna…

 • seilon says:

  Hej ‘Namn’ 🙂

  Jag såg inte dessa sublima bildrutor, så om du någonsin läser detta igen var snäll och förtydliga :).

  I övrigt så håller jag med dig i det du säger. Det finns inget gott eller ont, allt är del av samma sak. Allting i denna verkligheten är effekten av en dualitet som kommer ifrån en singularitet. Den materiella världen är matematiskt uppbyggd och som du säger behövs båda sidor för att det ska fungera, t.ex. gott och ont, bra och dåligt osv.

  Det är självklart helt möjligt att skapa en Utopi om man kan förstå hur dimensioner fungerar och hur allting existerar i samklang. Tid är en illusion och det vi lever i är en illusion, en illusion som sträcker sig igenom olika rum och olika tider i olika dimensioner. Vi existerar här och nu samtidigt som vi existerar som den enhetliga skaparen samtidigt.

  Vi har valt att glömma allting för att leva som individuella personligheter men förr eller senare kommer vi igen bli ett med den ultimata skaparen som är vår egentliga natur.

  Kosmos är en helt otrolig skapelse och en viktig sak att förstå är att man kan inte neka de onda att vara onda, för alla har rätt att leva precis som de vill. Däremot kan man neka dem till att inkräkta på ens fria vilja, vilket sker utbrett världen över idag för att människor inte vågar säga ifrån.

  Din avslutning är underbar, det är så sant! Man har alla svar inom sig, det handlar bara om att man måste komma i kontakt med sitt inre jag, och när man gör det så är det en underbar upplevelse!

  Tack så mycket för ditt beröm! Och jag lovar dig att utopier existerar, tänk på att vi lever i oändligheten. Inget slut, ingen början, bara ett nu.

 • Namn says:

  Va inte så tydlig vart jag såg bildrutan(förlåt om jag tidigare uttryckte mig i flertal då jag bara upptäckt en, men jag misstänker att det kan röra sig om fler…)
  Om du kollar The Secret Beyond Matter 2/2, ungefär 09:40 in i filmen så uppenbarar det sig i någon millisekund när dem visar sjögräset(precis innan scenbytet till en lövgroda).

 • Namn says:

  Fast jag tar det tillbaka efter vidare granskning när det visar sig vara slarv från klipparen, då det bara var en gren xD…

 • […] Jag har gjort mycket empiriska undersökningar för att ta reda på varför jag över huvudtaget existerar. Det som jag har lärt mig förstå är hur allting är en illusion – ett enda stort Matrix. Eller kanske ska man säga litet? Med litet menar jag att avstånd inte existerar utan det är bara en illusion som skapar avståndet. Precis som tidigare blogginlägg jag gjort, t.ex. Hemligheten med Materia. […]

 • Konne says:

  tja seilon, såg denna film för ett tag sen och hur hjärna skapar allt och vi ser det vi vill se. men har aldrig varit med om att jag skapat min egen verklighet förrens jag provade drogen salvia. jag och några polare var ute i en skogs kant intill en äng vid några stenar, efter intag så “försvann” jag från denna värld in till en annan. men mot slutet innan jag “kom tillbaka” körden i en bil upp mot ett berg:P och när jag väl kom tillbaka trodde jag inte att detta var “verkligheten” eftersom jag satt fortfarande i min bil medans mina vänner övertala mig om att jag var tillbaka i verkligheten. i det ögonblicken som jag förstod att jag var i “verkligheten” men jag såg allt lite små grumset, men jag såg stenarna och allt där ja intog drogen. men sen fick jag flipp och såg hur marken börja ändra sig till en bil igen eftersom jag var helt övertygad om att jag var i bilen ändå. sen när jag fråga var jag var sa dom att jag var på ängen utanför skogen. och från halvstuddigt kom allt gräs upp runt mig. tänk dej tex du sitter på en plan yta sen från kanterna bara kommer dte som en våg mot dej med gräs och ändrar marken. så jag är helt övertygad att med tillräckligt mycket tro och vilja kan vi ändra verkligheten vi lever i, men tror det e ganska svårt att övertala sej själv så mycket att det finns.

  tack för du skriver om såtn här!! /konne:D

 • seilon says:

  Hej Konne

  Tack för din kommentar och att du berättade om din erfarenhet. 🙂

  – seilon

 • ralf says:

  Allt detta är 100% sanning och fakta.
  Seilon KING!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *