• 02Sep

  Hej ärade läsare!

  Jag har skrivit mycket om det som för mig har varit viktigt under mitt metafysiska (andliga) uppvaknande. Det har varit en otroligt resa jag varit på de senaste åren och jag har träffat samt pratat med många andra som också varit på en resa till att förstå att de är mer än vad vi blev lärda när vi föddes och växte upp. Alla kommer förr eller senare veta om sin egna oändlighet, och vi kan alla hjälpa varandra på vägen men det är inom sig själv man finner den ultimata sanningen som vi alla delar.

  Mitt uppvaknande började rejält för nästan 5 år sedan och mitt liv har blivit magiskt sedan jag förstod vad och vem jag var. Att veta om sin oändlighet och som jag gör idag lever ifrån det är något som är svårt att sätta i ord. Att säga att jag vet att döden inte finns, att säga att jag vet att vi alla är oändliga och att ingenting existerar bortom oss, det är något jag aldrig kan bevisa även om jag vet att det är så, men det är bevisat för mig och du kan finna den sanningen inom dig själv – för som sagt så har vi allting inom oss.

  Under min resa har jag läst mycket om sådant jag för över 6 år sedan aldrig ens hade hört talas om. Jag läste och lärde mig om kvantfysik, jag läste om spirituellt material och lärde mig förstå något som heter Lagen om En som kanaliserades på 80-talet som pratar om densiteter som olika existensplan som innehåller många olika verkligheter, vilket universumet visade mig stämde, dock är dessa densiteter bara en del av universumet i de lägre delarna, vilket jag skrivit om i dessa inlägg: Alla har sanningen inom sig! och Att börja komma ihåg vår resa. Jag lärde mig att livet efter döden finns och lärde mig även om politisk korruption och hur mänskligheten lurats in i religösa trosföreställningar och hur det metafysiska har undanhållits. Det finns krafter som skapar mycket på jorden vi kan kategorisera som ondska som har maktpositioner och som är väl medvetna om att vi har en metafysisk aspekt. Dessutom har utomjordiskt liv dolts för mänskligheten och de som är utomjordingar är i många fall människor precis som oss (det finns dock massor av olika livsformer som är intelligenta), och vi alla kommer ifrån andra planeter innan vi inkarnerade på jorden. Dessutom är utomjordingar som kan färdas interdimensionellt och bortom ljusets begränsning metafysiska (andliga) och har sin syn på hur livet fungerar. Viktigt att förstå är att korruptionen som finns på jorden även existerar på universell skala.

  Vi var oändlig villkorslös kärlek som ville uppleva villkorlig kärlek

  Vi på jorden har valt innan vi kom hit att utsättas för extrem manipulation som ett test så vi kunde vakna upp ur hur vi manipuleras och bli skapare utav ljus, vilket gör oss återigen allsmäktiga och allvetande med erfarenheten utav hur verkligheter inom ljus fungerar.


  George Kavassilas är en av få talare i världen som pratar om helhetsperspektivet som sträcker sig bortom
  vårt universum och som förmedlar allas vår oändlighet och hur vi alla existerar som våra egna universum
  som är bortom ljusets konstruktion som det universumet vi är inom är baserat på. Hans sanning är en
  sanning som vi alla delar, och som vi alla har inom oss och vi alla kan finna den i oss själva. Vägen till
  sanningen är unik för oss alla men vi alla har samma sanning, för vi alla är oändliga och ingenting
  existerar bortom oss. Det finns relativa sanningar men de existerar inte ur det allra högsta
  perspektivet,  enbart i de lägre delarna av vårt universum. Vi är eviga, allsmäktiga, allvetande
  och odödliga i vårt sanna varande, vi är livet och villkorslös kärlek!
  Vi är alla del av varandra, något vi glömt och nu börjat minnas!
  www.georgekavassilas.org  |  www.our-journey-home.com

  Det är många personer som pratar offentligt som hjälpt mig på vägen, några av dem har jag nämnt på bloggen och en av dem som lade sista pusselbiten på plats fick jag äran att spendera en vecka med i somras. Att träffa George Kavassilas som är en av de mest vakna personer och som har ett helhetsperspektiv många andra saknar var otroligt intressant och att få uppleva den kärlek han och hans fru utstrålade samt de diskussioner vi hade om livet och livets oändlighet, det är något jag saknat sedan de lämnade Sverige. Nu har jag träffat flera andra som är väldigt vakna och som har helhetsperspektivet, men de jag umgås med större delen av min tid är tyvärr fortfarande sovande, precis som jag sov innan jag vaknade. Att sova är att vara hypnotiserad och tro på det vi fått lära oss utan att veta om hur korrumperad världen är och att vi har en spirituell aspekt, att vi är andliga och metafysiska själar som har en fysisk kroppslig upplevelse. Vi skapades inte när vi föddes, vi har alltid existerat.

  Vad många inte förstår är att det finns flera insiders som intervjuvats och som pratar om hur det finns hemliga projekt inom militära industriella komplexet och inom diverse delar av underrättelsetjänster. Det finns något som brukar kallas skuggregeringen och det är människor med inflytande bakom presidenter som har tillgång till topphemliga projekt inte ens presidenten eller hans stab har tillgång till. Lägger man sitt fokus på att vilja förstå hur livet styrs på jorden och kring det metafysiska kommer man finna att livet är manipulerat, att extrasensorisk perception finns och att utomjordingar har besökt oss samt besöker oss. Tar man bara till sig information ifrån TV och massmedia så utsätts man aldrig för insiders som berättar om sina erfarenheter. Lägger man inte sitt fokus på den kunskap som finns som massmedia inte berör så får man aldrig ett breddat perspektiv utan ett väldigt litet perspektiv eftersom massmedian är väldigt kontrollerad, även alternativ media är delvis kontrollerad genom disinformation. Jag har alltid gått direkt till källan och sökt svar genom vad personer säger själva, inte vad andra säger om dem.

  Något jag har egen erfarenhet av är att allt är möjligt, och att livet verkligen är villkorslös kärlek, att vi alla är villkorslös kärlek. Jag vet om vad jag gör här i min inkarnation på jorden och vet vart jag är påväg. Jag som många andra är på en resa att bli våra allsmäktiga och allvetande jag med erfarenhet utav allt som detta universumet erbjudit i sin konstruktion som är baserat på ljus.

  Vi har avsiktligt begränsat oss så vi lever med glömska och i en korrumperad värld. Världen är så extremt manipulerad att det kan vara skrämmande att vakna upp till det, men om man kan förstå hur kraftig villkorslös kärlek är och att den kärleken är starkare än någon annan form av kraft så har man ingenting att frukta.

  Livet i sig självt är villkorslös kärlek, och vi har alla gått in i en skapelse som jag skrev om i förra inlägget Allt är ett och allt håller på att bli bättre.

   

  Du är den som är medveten om din kropp, din själ och ditt varande

  I år i april hade jag en otrolig upplevelse där jag fick kontakt med mitt oändliga själv och fick bekräftat vem och vad jag var och varför jag hade hamnat på jorden. Jag har velat veta vem jag varit i tidigare liv och vad jag gjort och fick svar på det av en väldigt andlig person genom en vän och även senare utav George Kavassilas. Tyvärr kan jag inte prata om vad jag fick veta, men jag kan berätta att allt man vill veta kan man få reda på om man genom intention och handling verkligen vill veta. I sinom tid kommer vi alla vara allvetande och allsmäktiga och kommer aldrig behöva fråga något utan vi vet allt och jag vet att jag kommer ha roligt för all evighet med allt jag kommer skapa själv och tillsammans med alla er!


  Alla har en tvillingflamma, en motsats till sin grundenergi som antingen är manlig eller kvinnlig.
  Vi kommer alla att återförenas med vår tvillingflamma nu eller när vi återvänder till våra
  allsmäktiga allvetande varanden i de övre dimensionerna.

  Alla har vi en motsats, är vi maskulina i vår essens inom konstruktionen ljus (som detta universumet är) så har vi en feminin motsats och vice versa.

  Du som läser nu, det du kanske inte vet men som du inom dig själv kan få reda på är att du är oändlig och att absolut ingenting existerar bortom dig. Att meditera eller kontemplera det kommer hjälpa dig nå en djupare förståelse och finna svaret på allt du vill veta inom dig själv. Ett tips är att gå bortom tankarna och sinnet och fokusera på hjärtat och lära dig leva i nuet genom att bara vara och lyssna och känna efter inom dig, sanningen kommer som ett vetande, för inom dig vet du allt.

  Det är något jag lärt mig på min resa, jag har alla svar inom mig och det finns ingen som kan berätta sanningen för mig förutom jag, även om andra kan dela med sig av sanningen så är det alltid inom mig jag finner den.

  Sanningen är att vi alla är oändliga, att vi alla alltid existerat och alltid kommer existera.

  Något som gett mig många vägvisningar är synkroniseringar, vilket är slumpmässiga händelser som är betydelsefulla. Egentligen finns inte slumpen, för undermedvetet vet vi alltid allting och som våra allsmäktiga och allvetande själv så planerade vi våra nuvarande liv tillsammans med alla andra. För vad vi lever inom och upplever är inte den äkta skapelsen även om vi lever inom verkligheten och den äkta skapelsen. Vad jag menar är att vi lever inom en skapelse där ondska och villkorlig kärlek finns, vilket är något som egentligen inte finns, men vi skapade det och upplevde det, så vi kunde uppleva allt vi inte är.

  David Wilcock (www.divinecosmos.com) lärde mig om synkroniseringar och senare har jag även läst om det ifrån Deepak Chopra och jag pratade med George Kavassilas om det. Efter att jag satte punkt för meningen att vi alla var oändliga så sparade jag och antalet ord var 1111 (detta är dock inget ovanligt för mig nuförtiden). Se denna bilden:

  David Wilcock lärde mig att om man ser 2222, 3333, 1313, 1111, 2121 eller liknande så var det en synkronisering, en kommunikation ifrån ens högre själv (som jag kallar mitt djupare inre själv), ifrån en aspekt av en själv som är mer medveten. Såg man t.ex. 2222 så kunde det vara något viktigt man tänkte på (eller gjorde) och man borde ta vara på ens tankegång vid ögonblicket man såg 2222. Andra synkroniseringar behöver inte ha med nummer att göra, och det kan vara olika för oss alla. Alla har sin unika resa och sina unika sätt att kommunicera med en större mer medveten aspekt av sig själv. Jag rekommenderar att söka kontakt med sitt inre oändliga allsvetande allsmäktiga själv som är villkorslös kärlek. Vissa kallar det högre själv. Jag kallar det mitt inre för det är inom mig mitt oändliga jag finns och även om jag är allt precis som vi alla är allt så är det inom mig och genom mitt hjärta jag får kontakt med mitt allsmäktiga jag.

  Jag skrev mer om synkroniseringar i detta blogginlägget: Synkronisitet.

  Glöm inte att du är oändlig

  Som avslut på detta inlägg vill jag förmedla det som jag tycker är viktigt att förstå, och det är att du är oändlig och att det är nuet som enbart existerar. Det är endast här och nu som finns, det som kommer är ett framtida nu skapat ur detta och det som varit är ett nu som vi upplevt. Du är oändlig här och nu i detta nu, så ta vara på det och känn inom dig den kärlek som existerar, den oändliga villkorslös kärlek som är kraftfullare än någon form av slaveri eller makt, som gett tillåtelse till de som utövar ondska och makt över andra att göra det, för att vi ska kunna uppleva villkorlig kärlek. Vet om att du är oändlig och att ingen står över dig, inte ens någon form av gud, för du är en egen gud i din egen allsmäktighet, något som du igen kommer bli med erfarenhet utav allt du upplevt i denna inkarnationen och många innan denna. Vet också om att nuet innehåller allt som finns, all dåtid och all framtid. Glöm inte heller att ingen kan dö, vi byter bara existensplan och vårt nuvarande existensplan är väldigt manipulerat och begränsat därför har de flesta av oss alla inte kontakt med andra dimensioner och existensplan.

  Vi har levt utan kunskap om vad vi är under många eoner utav jordlig mätt tid och nu är det dags att avsluta detta och igen bli våra allsmäktiga själv och leva med villkorslös kärlek för all evighet. Kom ihåg att du är villkorslös kärlek och att du alltid funnits och alltid kommer finnas. Oavsett om någon utomjording eller spirituell/andlig lärare säger att vi är i ett dagis på jorden så är alla som inkarnerat här hjältar för att vi vågade inkarnera i en så tuff verklighet som denna vi lever i nu, en verklighet där vi lever som om vi inte var sammankopplade med varandra trots att vi är det. En verklighet där vi gav upp alla våra krafter och utsattes för extrem manipulation.

  Finn glädjen och lyckan i dig, för det är där den existerar, inte i något utanför dig. Med all min kärlek så önskar jag dig all lycka och all glädje! Var kärlek utan villkor, sprid kärlek utan villkor och upplev hur ditt liv blir magiskt!

  – seilon

  Skrevs den 2/9 2011

  Tags: , , , , , , ,

15 Kommentarer

WP_Cloudy
 • Erik says:

  Mycket, mycket bra skrivet. Kunde inte komma mer passande. Dina texter är mycket välskrivna och illustrerar ett uppvaknande som i många stycken känns väldigt bekant.

  Jag uppskattar särskilt att du skriver lite längre texter med sammanhang. Strålande, helt enkelt!

  Allt gott!
  /Erik.

 • sara says:

  Vilken resa du måste ha haft! Får jag fråga hur du fann din inre själv? Vad fick dig att acceptera att du var mer, oändlig? Jag vet att det är en känsla man inte kan beskriva. Det börjar med små steg till ” spiritual awakening” hur började din?

 • seilon says:

  Hej Erik!
  Tack så mycket för din kommentar, och trevlig blogg!

  Hej Sara!
  Jag skulle kunna skriva en bok om det, men det började omedvetet med mitt brev till världen som jag skrivit om (http://www.seilon.org/2009/04/vad-ar-det-andliga/). Min blogg innehåller mycket av min resa.

  Det går inte att säga att det är just en sak, det är så mycket som påverkat och för mig så bevisade livet själv sanningen för mig när jag sökte den.

  Något viktigt är att jag lärde mig tysta mina tankar och observera mig själv, att förstå att jag var medvetenheten inom mig som var medvetet om allt jag gör, som t.ex. tänka, andas, eller röra mig etc.

  Vi kommer alla finna vårt inre oändliga själv. Jim Carrey videon jag postade i detta inlägget en bit ner: http://www.seilon.org/2011/07/allt-ar-ett-och-allt-haller-pa-att-bli-battre/ visar ett sätt man kan bli medveten om sin oändlighet :).

  Sist jag hade en otrolig upplevelse med mitt oändliga jag – min oändliga närvaro – var när den sa till mig att jag var den, och jag insåg att jag är oändlig hela tiden. Jag satt och tittade på mig i en spegel och blev medveten om hur min oändliga närvaro tittade tillbaks på mig. Det var otrolig glädje och många tårar när jag upplevde det, och jag fick svar på alla frågor jag ställde. Det var inte svar via ord, utan svar via förståelse.

  Alla har vi unika vägar och unika sätt som vi vaknar på, men vi alla delar samma sanning och det är att vi alla är oändliga och att ingenting existerar bortom någon av oss!

  Endast i verkligheter som denna där vi begränsar oss med flit kan vi uppleva olika sanningar, men den ultimata sanningen är samma för oss alla, för alla är vi ifrån samma oändlighet, och den är just det: Oändlig. Därför existerar vi alla, för alla existerar i oändligheten.

  Massor med kärlek till er, Sara och Erik samt alla andra!
  – seilon

 • Tina says:

  Hej!

  Fantastisk blogg! Jag älskar den. Jag är inne i mitt sökande efter svar om existensen och vem jag är. Jag kan förstå vissa saker i praktiken men att verkligen förstå det i själen är en annan sak. Jag tittar på länkar av Nassim Haramein, Wilcock, Chopra, krishnamurti m.fl. Och det har verkligen hjälpt mig, jag har fått en djupare förståelse. Men samtidigt så skrämmer det mig jag får existentiell ångest och undrar om allt bara är en illusion och vad är jag? Jag mediterar men har inte gjort det så länge men vet att det är vägen till mig själv. Jag är tacksam för din blogg du skriver så man förstår och berättar dina egna erfarenheter som gör den personlig och kärleksfull.
  Har du blivit rädd? Har du känt existentiell ångest?

  Tack för din underbara blogg!

  Kärleken flödar, Sanningen hörs, Friheten andas
  Tina

 • Tina says:

  Hej igen! Tog mig friheten att lägga upp en länk till din blogg på min facebook sida, hoppas det är ok. Då jag hittade ett inlägg av dig som var det jag behövde höra idag! ‎”Det är bevisat att DNA öppnar sig av kärlek och tillåter oss att bli helade, medan rädslor och negativa känslor stänger DNA och aminosyror som bygger kroppen skapas därmed inte. Hela vårt samhälle är byggt på att vi inte ska lita på oss själva, och istället för kärlek så skapar vi rädslor och våra vibrationer blir lägre eller trögare. Vår hjärna är den ultimata skapelsen och vi behöver inte externa droger för att hela oss, men denna verklighet/frekvens har tagit ifrån oss våra innersta krafter för att hålla oss förslavade”.

  Kärlek
  Tina

 • Sara says:

  Tack för att du delar med dig dina upplevelser! det känns nästan som om din själ har levt i tusen år;)

  ”den sa till mig att jag var den” Du verkar ha fått bekräftelse om vem du riktig är=)
  Jag tror också vi människor kan vara mer än vad vi vet om oss själva men vad exakt vet jag inte. Jag är typ halvvaken vågar inte gå längre än så, har en rädsla över att förlora mig själv.

 • Evigheten says:

  Allt är allt, upplevelsen är påklädd och naken dvs begränsad och oändlig.
  Jag tycker du skall vara nöjd med ”halvnaken”, Sara.
  Att skapa ett behov av att uppnå något utanför nuet blir fanatiskt.
  Selion må vara i nuet och naken, det är inte din upplevelse.
  Om du strävar efter en annans upplevelse tappar du nuet och blir fanatisk.

  Så din rädsla av att förlora dig själv är nog riktig.

  Med vänlig hälsning Evigheten
  (hoppas du förstod)

 • Sara says:

  @Evigheten Jo jag förstår vad du menar jag borde inte förneka det jag känner, att jag är rädd är en del av mig just nu och kan endast gå bort genom att jag accepterar mig själv och lyssna på vad jag riktigt känner.

  Jag vill inte vara någon annan, jag vill inte se världen genom någon annans ögon. Alla finner sin sanning någon gång så länge man är uppriktig mot sig själv och vågar.
  Tack! :=)

 • seilon says:

  Hej Tina!

  Det har jag varit, men vetskapen om att jag fanns fick mig att inte vara rädd. Livet är ingen illusion. En djup insikt jag fick var när jag började förstå oändligheten var hur det var självklart att jag skulle finnas i oändligheten. Existensiell ångest har jag varit med om, och jag har även förlorat mig själv och tappat bort mig, samt upplevt ego död och att inte veta vad och vem jag är. Något jag lärt mig mycket på men som är upplevelser som kan vara hemska, det beror på hur man hanterar det. Jag hanterade det som lärdomar och tog det lungt.

  Nu förstår jag att det som gör så jag kallar mig själv för “jag” är ett oändligt medvetande som alltid har funnits och som alltid kommer att finnas. Jag är själva medvetenheten som upplever mina tankar, känslor, min kropp, min själ och jaget. Det jag har gjort som det oändliga medvetandet är att lära mig nya sätt att existera på och skapa på, varav ljuset är vad jag känt inom mig det mest otroliga som någonsin skapats och antagligen kommer skapas. Ljuset har dock oändligheten i sig och allt är möjligt och jag vet att jag kommer vara sysselsatt i all evighet med ljusets konstruktion 🙂

  Men livet började inte med ljus, vi alla existerade innan ljus existerade. Det finns ingen högre makt eller någon som skapat allt, vi är alla alltet. Vi är oändliga och inget existerar bortom någon av oss. Det är något man borde kontemplera.

  Det är okej att dela med dig av vad jag skrivit 🙂

  Massa kärlek till dig!

  Hej Sara!
  Man kan inte förlora sig själv, men det går att förvirra sig själv och tappa bort sig. Men var alltid balanserad och ta allting lungt. Vet om att du är en oändlig medveten varelse som alltid har och alltid kommer existera.

  Det vi alla är är något bortom det fysiska, bortom energier, vi är bortom ljuset, vi är medvetanden. Något som existerar som allt som finns. Vi är precis allt och vi är alla de vi är, jag är jag och du är du och alla andra är alla andra. Evigheten är Evigheten, Tina är Tina osv :).

  Fast de vi är bakom våra namn och bakom våra pseudonym eller smeknamn är ett oändligt varande, ett oändligt medvetande som vet allt och kan allt och därmed inte behöver tilltala varandra med namn för vi vet alla allt om varandras resor inom och utom detta universumet.

  Just nu upplever vi dock hur vi glömt allt för att få den upplevelsen och nu har vi nått tidpunkten då det är dags att komma ihåg allt igen. Vi har inte bara levt detta livet, utan många liv, och har existerat inom glömska under flera eoner med tid.

  Alla på jorden har en gammal själ.

  Det finns mycket vilseledande information t.ex. att vi skulle vara underutvecklade och behöver andlig guidning, men vi har allt inom oss och kan finna alla svaren där. Samhället har formats på ett sätt för att stoppa vår andliga utveckling, men den är ostoppbar. Det är dags för villkorslös kärlek att bli den kraft vi alla lever med! 🙂

  Alla har vi unika vägar att gå, och alla är vi unika delar utav alltet, utav oändligheten. Ingen av oss är bättre än någon annan, och vi är alla otroligt visa och allvetande samt allsmäktiga. Vi har bara gjort oss av med det för att kunna uppleva allt vi upplevt och upplever på jorden just nu och i många tidigare liv, även på andra planeter i andra solsystem och galaxer.

  Hoppas ni alla har det underbart! Massa kärlek till er alla!
  – seilon

 • Boris says:

  Seilon: Du är bra förvirrad! Din s.k. “sanning” är din egen och det är ingen objektiv sanning! Den har heller inget stöd i vetenskapen så sluta skriv som om det är en total objektiv sanning, vilket det inte är!

 • seilon says:

  Boris, den sanningen jag funnit omfamnar alla andra sanningar och ser allt som sant. Den sanningen har andra också funnit och det är inget jag är ensam om. Se inom dig själv och du kommer finna hur vi alla är sammankopplade, hur vi alla existerat för alltid som de oändliga medvetanden vi är.

  Jag skriver ibland att ingen ska ta mina ord som sanning, utan söka det i sig själv, för inom oss har vi allt – hela oändligheten.

  Men om du väljer att tro något annat eller leva efter något du kallar för din sanning så respekterar jag det fullt ut och vill inte säga att du har fel. Jag förnekar inte att du har fel, men jag förnekar inte heller att jag har fel, för min sanning är min sanning. Det må låta paradoxalt men för mig är det ingen paradox.

  Och min sanning säger att vi alla är oändliga, att ingenting existerar bortom någon av oss och att vi alla är allsmäktiga och allvetande helt enkelt. Vi är just nu på en resa där vi glömt det och vi är i slutet av den resan därför börjar vi komma ihåg, och det är många mer än jag som kommit ihåg.

  Men kom ihåg: Jag accepterar din tro och din sanning fullt ut. Jag förnekar den inte och älskar dig oavsett vad.

  Mycket inom vetenskapen, speciellt vetenskapen kring medvetandet bekräftar hur vi alla existerar bortom fysisk kropp och är mer än vad den materialistiska vetenskapen lärt oss genom vår uppväxt.

  Vänliga hälsningar
  – seilon

 • Evigheten says:

  Katten leker fortfarande med musen den fångat.
  Den leken är en del av allt, även av det oändliga i oss.
  Beskrivningar på hur saker blir bättre/sämre är subjektivt.
  Beskrivningar på förändring är subjektiv.

  Det eviga är det objektiva, det eviga kan ej beskrivas med ord.
  Det är det namnlösa ordet.

  Beskrivningar som namnger det namnlösa, är inte det eviga objektiva.
  Det namnlös är inte det som kan beskrivas, det beskrivna är ej det
  evigt varande namnlösa ”objektiva”

  Allt är subjektivt i varandet och objektivt i icke varandet.

  För att vara objektiv i det oändliga behöver allt bli ett.
  Objektivt är egentligen allt, vilket ej kan namnges.
  Att vara allt med ett i den fysiska upplevelsen går inte.
  Att känna av det evigt namnlösa går, men att beskriva den
  blir subjektiv.

  Vilket tydligt syns i sättet man blandar ihop den fysiska upplevelsen
  med den eviga.

  Att nämna att ondska inte finns men ändå finns förklarar inte det som
  inte kan beskrivas.

  Min subjektiva sanning visar min väg och jag tror på medmänsklig omtanke efter som
  jag mår bäst när andra mår bra.

  Jag tror den fysiska upplevelsen på jorden kommer att fortsätta många tusen år till.
  Jag är en del av allt och subjektiv i min upplevelse här i varandet.

  Dagen då vi åter är allt är dagen som inte kan beskrivas, den har inget namn.

  Med vänlig hälsning Evigheten

 • CHar says:

  George K säger att människan inte har någon fri vilja, därmed bryter han mot den högsta lagen.
  Vi människor HAR en fri vilja (annars skulle vi inte vara här på jorden), vi kan välja att inte vara med på detta mörka spel som pågår i universum genom att högt säga det och att du överlämnar dig till det högsta (higher self).

  the dragon people say things to hide the TRUTH.

 • Andre says:

  Tack för du gör detta och skriver om dina upplevelser och delar med dig av din syn,kännande i denna process med moder jord fader sol,Det universiella , Väldigt tacksamm Massa kramar med kärlek! /mvh Andre

 • Heike says:

  Oj här fanns mycket intressant att läsa,googlade mig hit via ordet tvillingflamma och kan bara säga tack som delar med dig.Härligt att se fler som kommit långt på sin andliga resa och utvecklas i en härlig riktning.Jag lever själv nära min andliga tvillingflamma och kommer att läsa ofta här inne.Tack för spännande sidor och en trevlig sommar till dig !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *