• 19Jul

  Nassim Haramein är en vetenskapsman som i stort sett hela sitt liv försökt förstå hur universumet och livet fungerar. Han har sökt efter den fundamentala strukturen till verkligheten och har idag utvecklat en vetenskaplig modell som beskriver hur allting är ett och som sammanbinder det stora (galaxer, universumet, solsystem, etc.) med det lilla i kvantfysiken (molekyler, atomer, etc.).

  Hans modell visar hur det som sammanbinder allting är rummet (space), det som vi kallar vakuum men som innehåller oändligt med energi. Han har med hjälp av geometri visat hur vakuumet är uppbyggt och presenterar sin modell som ett bevis för hur allting är sammankopplat, hur allting är ett.

  I hans senaste presentation som heter The Black Whole, så berättar han om sina upptäckter och visar bland annat hur frekvensen i energidensiteten utav olika objekt är sammanlänkad. Han visar att vakuumet (rummet) som skapar allting delar upp sig med jämna mellanrum med struktur och hur hela vårt universum går i jämna steg ner till det absolut minsta i vårt universum. Se bilden här nedan, i den kan du se att celler är i mitten av det största och minsta, det är som om biologiska varelser är där det största och minsta möts.

  Han säger också att universumet rent teknisk fungerar som ett svart hål, inget ljus kan fly det och som han säger: Vi lever i ett svart hål, eller “We live in a Black Whole” = En svart Helhet.

  Jag personligen upplevde att jag var ett svart hål innan jag såg Nassims DVD Crossing the Event Horizon där han nämnde hur vi alla är svarta hål. Att vetenskapsmän bevisar genom matematik hur livet är uppbyggt bekräftar mina egna upplevelser som är baserade på vad jag varit med om att uppleva helt enkelt.

  Läs mer om Nassim här: http://theresonanceproject.org/about/personnel
  Köp hans DVD här: http://theresonanceproject.org/shop/black-whole-dvd
  (Eller skaffa en torrent)

  Så, allting är ett? Vad innebär detta?

  Som jag beskrivit i tidigare blogginlägg och framförallt detta: Alla har sanningen inom sig! så har vi alla kommit in detta universumet för att lära oss förstå ljuskonstruktionen. Det är den som Nassim genom vetenskap beskriver uppbyggnaden på, men matematik kan inte beskriva vad vi alla är i vår helhet, för vi är inte kvantifierbara, vi är oändliga och del av oändlig villkorslös kärlek. Det kan inte matematik beskriva för matematiken blir då oändlig, vilket vetenskapsmän stöter på när de gör matematiska uträkningar kring universumet och verkligheten.

  Nedan är två videor som visar hur fibonacci sekvensen (1,1,2,3,5,8,13,21,34, osv till oändligheten) som skapar Phi spiralen återfinns i vår natur och även i hur människan är utformad. Videon ifrån Disney visar hur man förr (men även idag) byggde med hjälp av gudomliga proportioner baserat på Phi. Det var även vanligt att hemliga sällskap träffades och delade med sig av kunskapen om matematikens under. Något som gått i arv till dagens frimurare, de som blev frimurare (och som förr var murare) byggde bland annat kyrkor baserat på Phi och gudomliga proportioner.


  Denna video visar hur Fibonacci sekvensen som skapar Phi som beskriver förhållandet
  mellan två punkter återfinns i människroppen, växtriket och på
  galaktisk skala.
  Det är som om vårt materiella liv var baserat på Phi. Frågan i slutet
  på vem som
  är Guds svarar jag att det är vi alla, för vi är alla medskapare även om
  vårt
  universums feminina och maskulina aspekt är de som orkestrerat vår resa när

  vi kom in i detta universumet för att lära oss förstå deras konstruktion av ljus.


  1959 så gjorde Disney denna video med Kalle Anka där han får lära sig om matematik och
  den gyllene rektangel och gyllene snittet som är baserat på
  phi och fibonacci.
  Tänk om vi kunde fått lära oss detta utförligt i skolorna idag.

  Något som återfinns inom vetenskapen och uppbyggnaden av livet är Phi och även Pi som är omkretsen på en cirkel. De är båda oändliga nummer. Phi kommer ifrån Fibonnacci sekvensen som jag beskrivit tidigare i inlägget: Vad är det andliga?, dock så pratar jag om Lagen om En och densiteterna i det inlägget eftersom jag inte hade förstått de större perspektivet på livet och densiteterna tillhör de lägre delarna utav universumet som inlägget Alla har sanningen inom sig! visar. Det finns en oändlig potential i de lägre delarna av universumet men den sanna oändligheten är bortom de lägre delarna och en integration utav allt i de övre och allt i de lägre. I denna integration blir vi oändlig villkorlös kärlek som ingen matematik kan beskriva då matematik begränsar. Vi är påväg att bli varelser som lever bortom matematisk konstruktion, jag kallar det för skapare utav ljus.

  När vi lever och agerar i vår verklighet så påverkar vi alla varandra och allting man gör har en effekt i form av påverkan av livet runtomkring, det kan vara människor, växter, djur o.s.v.. Vi lever inom ett samhällssystem som i sig har en påverkan hur vi lever och agerar. T.ex. de flesta av oss går till ett jobb för att tjäna pengar så vi kan köpa mat, kläder och betala för någonstans att bo så vår kropp kan ha skydd ifrån vädret. Hela vårt samhällssystem skapar effekter och ageranden bland oss människor och något som få förstår vidden av är att vårt samhällssystem är otroligt korrumperat.

  Systemets korruption har skapat ett system som gynnar girighet framför empati. Systemet är utformat för att separera oss och skapa division mellan människor, därför har vi t.ex. ett höger och ett vänster partisystem. Ett empatiskt system hade sett till allas bästa och systemet i sig hade inte skapat pengar på det sättet som pengar skapas idag. Som en analogi kan man säga att pengar är systemets och samhällets blodomlopp, eftersom pengar får allting att gå runt och ser till så saker blir gjorda. Problemet med pengar är att de skapas på ett sätt att de skuldsätter samhällen, företag, länder och människor. Istället för att pengar ska tjäna mänskligheten så tjänar mänskligheten pengarna och de som har kontrollen över pengaskapandet.

  Vart är kärleken?

  Vad jag och många andra förstått och vet är att oändlig villkorslös kärlek är vad livet är. Livet definerat bortom denna existensen vi har nu i form av biologiska varelser och bortom den spirituella världen, bortom hela vårt universum är villkorlös oändlig kärlek. Villkorlös oändlig kärlek är det som skapar allt som finns och är allt som finns. Som detta är vi gränslösa, vi har ingen början och inget slut, vi är allsmäktiga, allvetande och odödliga. Vi är livet och existerar bortom koncepten vi känner till som man och kvinna, bortom koncept av energi och spirituella domäner, vi existerar i allt som finns och är allt som finns.

  Som detta – som livet – så upplever vi, vi skapar upplevelser och lever dem, undersöker dem och blir dem och lär oss om oss själva. Vi lär genom att uppleva, även om vi har vetskap om allt genom vår allsmäktighet så är det först när vi upplever vi får erfarenheten. Som livet är vi och har vi oändlig potential till att uppleva, vi är alla livets spegel, vi är alla ett fönster för livet att observera och uppleva sig själv. Som livet är vi oändliga, därför finns du och därför finns jag.

  Detta universumet vi nu befinner oss inom skapade ett koncept som vi kallar ljus. Ljus är en vågform och ger upphov till två motsatta energier, till frekvens och polaritet. Livet – alltså alla vi – valde att uppleva och lära oss om detta nya koncept som livet skapade. Vi valde att träda in i detta universumet och inom detta universumet har universumet i form av maskulint och feminint medvetande skapat en upplevelse för oss att lära oss bli vad det är, att lära oss kunna uttrycka oss i form av ljus. Hur denna resan gick till går att läsa på FredsProjektet: Från Universum till Människa.

  Man kan kalla detta universumet för Gud och Gud är därmed ett feminint och maskulint medvetande. Vi är dock alla existerande medvetanden bortom detta universumet i all oändlighet och är egna Gudar i livets oändlighet, men just inom detta universumet är vi inte Gud, inte ännu, för det är det vi lär oss bli, vi lär oss bli skapare utav ljus precis som den feminina och maskulina aspeketen av detta universumet.

  Det finns många gudar som låtsas vara skaparen utav vårt universum, och när man stöter på den äkta guden så kommer han/hon säga till dig att du existerar bortom henne/honom.

  Som livet har vi alla valt att uppleva det vi inte är, vi har valt att uppleva ett förvirrat tillstånd där vi inte har tillgång till vårt allvetande och vår allsmäktighet.

  Kärleken, den villkorslösa och oändliga som definerar oss alla fick vi lämna för att skapa villkorlig kärlek. Vi skapade separation och tron att vi alla inte är sammankopplade och vi började ogilla och till och med hata varandra, trots att allting är del av en själv, så genom att hata någon hatar man en del av vad man är.

  Denna resa var oundviklig för oss att som livet uppleva och nu när vi upplever det oundvikliga, och ur ett perspektiv omöjliga eftersom vi upplever att allting är separerat när det inte är det, så är vi vid den tidpunkten då vi igen blir ett med allt och kommer ihåg vad vi är. Vår resa har varat i eoner med eoner av tid genom separation i flera olika världar på flera olika planeter i flera olika stjärnsystem och galaxer. Vi alla på jorden har inkarnerat ifrån andra galaxer för att bli skapade som en mänsklig form som är en fraktal av hela universumet och som har allting inom sig. Vi som människor på jorden är de kraftfullaste varelserna i hela universumet, just för att vi har universums alla koder inom oss.

  Ovan galax tagen med Hubble teleskopet innehåller miljarder med solsystem och de
  prickarna utanför är fler galaxer. Tänk dig hur ofantligt stort vårt universum är och
  att tro som vi lär oss när vi växer upp att vi är ensamma i universumet är galenskap.
  Det finns flertalet människor som har kontakt med utomjordingar även om det inte står
  i massmedia. Bara för att det inte omnämns i massmedia betyder det inte att det inte existerar.
  Dock förstår jag att det kan vara svårt att tro, men sanningen tystas ner och så har skett under
  tusentals år. Dock så kommer mer och mer sanning fram, framförallt med hjälp av den nya informations-
  åldern i form av Internet och all teknik som gör att vi kan kommunicera med varandra otroligt snabbt.

  Vår resa med att glömma bort oss som allvetande och allsmäktiga avslutas på jorden för de flesta av oss, kanske är det för alla av oss? Jag vet att min resa är slut och jag har träffat andra som vet om att deras resa är slut, och vårt nästa steg är att bli våra allsmäktiga allvetande själv i form av ljusmedvetanden, eller som jag kallat det många gånger: Skapare utav ljus. Vi har inom detta universumet av ljus lärt oss allt om ljus och vi lär alla av varandra eftersom vi alla är livet och har tillgång till allt,  därför vandrar vi alla unika vägar.

  Livet håller på att bli bättre hela tiden, även om det kan vara svårt att se. Vi har sedan några hundra år tillbaks varit på en väg emot upplyshet och att tro att vi bara vaknar över en natt stämmer inte. Vi som mänsklighet har vandrat en väg som kan ses som devolution emot vår sanna natur de senaste 6000 åren, men under de senaste hundra åren har vi börjat klättra tillbaks till upplyshet och förståelse för vår sanna natur. Ända sedan upplysningstiden har vi varit påväg emot att förstå hur vi alla är oändliga och sammankopplade med varandra.

  Vår historia är full av historiska skrifter och byggnader som talar om en tid då mänskligheten ska upplysas, detta återfinns i allt ifrån Maya kulturen till Egyptens kod i pyramiderna samt många andra äldre kulturer. Den tiden är här nu, det är nu vi kommer ihåg vår allsmäktighet, vårt allvetande – för vi har allting inom oss – och igen blir våra oändliga, eviga och odödliga själv.

  Kärleken lämnade oss aldrig, vi lämnade aldrig kärleken, vi är och kommer alltid vara oändlig villkorlös kärlek. Dock så har vi levt begränsat utav egen vilja och skapat med hjälp av den villkorlösa kärleken en förslavande kärlek, en kärlek som skapade villkor. Vi skapade oss en upplevelse där de ondaste av de ondaste som den villkorliga kärleken kunde skapa skulle förslava oss och testa vår förmåga att igen komma ihåg vår sanna natur som ovillkorlig kärlek. Det har varit en fantastiskt resa och efter den kommer vi alltid kunna leva i villkorslös kärlek med erfarenheten utav allting vi nu upplevt under eoner av eoner med tid.

  Var villkorslös kärlek, var icke dömande och sprid kärleken till allt och alla och ditt liv kommer bli magiskt, det går inte att beskriva på annat sätt. Universumet kommer flöda igenom dig och du kommer följa med livets flöde och befinna dig på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vissa kallar det för synkronisitet. Jag kallar det att bara vara, att leva i nuet och känna kärleken i nuet. Låt inte tankarna röra till det, och om du har tankar så låt de positiva tankarna få utrymme istället för de negativa. Följ den villkorslösa kärleken som du finner i ditt hjärta.

  Vet om att du inte är dina tankar eller känslor, du har dem och upplever dem, men du är medvetandet bakom dem, det som är medvetet om dina tankar och känslor. Se videon nedan med Jim Carrey som fick en uppenbarelse där han insåg hur han inte var sina tankar.

  Livet blir bättre, var så säker!

  Det har startats många kampanjer världen runt för att stoppa eliten som styrt vår planet genom ett girigt system. Världsbanken, IMF och andra centralbanker som trycker pengar ifrån tomma intet och skuldsätter länder har fått hackers emot sig som kallar sig Anonymous (se klippet här nedanför). De kräver att världens system ska bli transparenta och att regeringar inte ska ha hemligheter, de backar t.ex. upp Wikileaks och hackade de företag såsom Visa som bojkottade Wikileaks.

  Många världen runt pratar om ekonomiska reformer där pengar ska skapas för det gemensamma bästa och att privata banker inte ska skuldsätta mänskligheten vilket sker idag. För svenska initiativ se SkapaPengar.nu samt Steg3.se.

  Förbjuden teknologi som kan ge hela planetens invånare rent vatten och elförsörjning utan att vara miljöförstörande håller på att utvecklas och kommer snart presenteras för mänskligheten. Anledningen att den varit förbjuden är för att den ledande eliten som håller på att ersättas inte velat ge mänskligheten något gratis, de vill att vi ska använda energi som de kan ta betalt för. Den förbjudna teknologin kan försörja ett helt hushåll utan att energin behöver transporteras ifrån ett vindkraftverk, solkraftverk, kärnkraft, vattenkraftverk eller liknande.

  Världen håller på att vakna inför ett metafysiskt (andligt/spirituellt) uppvaknande där vi kommer förstå att vi är mer än en fysisk kropp, vi kommer förstå att vi är ett oändligt medvetande som har en helt fantastiskt upplevelse med energi, materia och därmed en fysisk biologiskt upplevelse.

  Vi kommer ta lärdom av allt och alla och passera in i evigheten med all erfarenhet vi har och kunna skapa och göra precis vad vi vill. Att ha bråttom med att göra något eller att bli ledsen för att man inte fått gjort vad man velat i sitt liv kommer bli passé, för snart kommer vi ha all tid i världen – bokstavligt talat. Vi kommer för evigt vara eviga skapare utav ljus med oändliga möjligheter där ingenting är omöjligt, där vi kan uppleva precis vad vi vill.

  En utopi kanske någon tänker, men en sann sådan, en otrolig sådan. Något som varit motarbetat av mörka krafter väldigt länge men deras kraft är ingenting jämfört med vad vi alla – även dem – är, vilket är oändlig villkorslös kärlek som sammanbinder allt och alla och som jag i denna text kallat livet.

  Jag älskar dig som läst, och alla andra också oavsett vem du är, utan villkor och utan att döma dig. Hoppas du vet om det! 🙂

  – seilon

  PS. Glöm inte läsa Historien Om Jag som handlar om hur du hamnade på jorden DS.

  Skrevs den 19/7 2011

  Tags: , , , , , , ,

WP_Cloudy

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *