• 16Aug

  Jag har beskrivit genom blogginläggen de senaste åren en förklaring, baserat på ett helhetsperspektiv och empiriska erfarenheter, kring hur livet fungerar och är uppbyggt. Vad jag märkt och lärt mig och sett andra lära sig är att livet verkligen är ens egna väg att gå, d.v.s. vi alla har en egen subjektiv unik upplevelse av livet. Samtidigt som vi alla har en egen väg så delar vi även delar av vägen. Dels så delar vi den externa verkligheten som är livet på vår jord i vår galax i ett fantastiskt universum, och dels så delar vi mål med vår existens, bara det att vi är på jorden visar att vi delar mål. Vad som håller på att ske på jorden just nu med vår verklighet är något som aldrig förr har hänt i vårt universums existens. Vår planets infödda invånare är alla en fysisk representation utav hela vårt universum. Ingen annan planet i vårt universum har raser som är hela universumet. Allt liv i vårt universum är representerat på jorden – allt mörker, och allt ljus samt allt däremellan samt bortom.

  eternalpresenceI vår nuvarande existens är vi i ett ljusbaserat universum.
  Grundstenen i vårt universum
  är vibration vilket skapar
  det vi ser och det vi är.
  Utanför denna existens är vi
  allsmäktig
  oändlig närvaro/essens som är vad
  du är, den du som upplever genom t.ex. syn. 

  Människan som vi alla är i vårt eviga varande som upplever nuet här på jorden i denna stund, detta ögonblick, det eviga nu, är uppbyggd av celler, molekyler, fotoner(ljus) och ännu mindre beståndsdelar ner till energi som allt detta uppstår ur. Grunden bakom allt detta är vibration/frekvens/polaritet vilket det universumet vi nu är inom är baserat på. I grunden är vi också sammanlänkade vilket samhället vi byggt bortser ifrån och istället gör så vi lever som om andra var separerade ifrån oss.

  Vår objektiva verklighet är den verklighet vi delar när våra subjektiva upplevelser möts. Att förstå livet intellektuellt är som att intellektuellt förstå hur en hallonpaj smakar. Det går endast att uppleva förståelsen för ens egna existens. De som upplevt saker som andra inte upplevt och förnekar gör att det delas två olika verkligheter där en av dem bygger på lögn. För antingen så har upplevaren verkligen haft upplevelsen vilket gör det verkligt eller så ljuger den som upplevt. Oavsett vad så kommer det alltid finnas minst en verklighet baserad på lögn när konsensus inte finns bland de inblandade.

  Det finns många bra sätt att beskriva livet på, och jag har liksom många andra försökt beskriva hur livet fungerar och vad vi är eftersom vi uppenbarligen inte bara är en människa av kött och ben. I och med att vi förstår mer och mer om vad vi faktiskt är istället för vad vi trodde vi var, så kommer skiftet till vad som kan beskrivas som ett paradis, eller en uppnåbar utopi att infinna sig i vårt varande – i det ögonblick vi lever, i detta nu vi har tillsammans. Det vi är – en allsmäktig allvetande närvaro/essens/varande – går att beskriva på många sätt, och som detta är vi inom ett universum som har en konstruktion vilket också har många olika beskrivningar. Den beskrivning som accepterar och ser det möjliga med alla andra beskrivningar är den mest sanna. De beskrivningar som inte inkluderar alla perspektiv är inte fulländade. Att neka någons sanning är inte att själv ha funnit den ultimata sanningen, för sanningen som är allra sannast, som mest villkorslös och accepterande, den sanningen nekar ingen annans sanning.

  Fokus Skapar Verkligheten

  Livet handlar till stor del om fokus, och precis som cellerna i vår kropp som har sitt fokus utan att vår medvetna närvaro bestämmer vad cellen ska göra så är stora delar av vår verklighet skapat ur ett undermedvetet fokus. Det finns alltid ett fokus och vi väljer om vi ska fokusera på det positiva eller det negativa. Vi skapar genom fokus. Ibland är vi delaktiga i fokuset och ibland så agerar vi per automatik utan att vara helt närvarande. Ibland är det inte bara positivt utan både och, samt även inget av dem utan ibland kan vi ha ett neutralt fokus.

  Oavsett vad och om vi ens förstår så är det i praktiken vi själva som ansvarar för vår existens. Att se det ur sitt liv och alla andras liv ger oss förståelsen för hur allt är sammankopplat. Vi är alla del av varandra. Det säger sig självt att om vi inte alla enas så är vi själva inte hela.

  Du, jag och alla andra existerar redan, och detta är ett faktum vi inte kan bestrida. T.o.m. de som inte längre lever i fysisk form i vår verklighet utan har “dött”, de lever vidare (vilket forskare inom området bevisar för de involverade samt utomstående). Allt som i oändligheten existerar existerar redan, det är därför vi är. Inget nytt är nytt, för allt finns alltid. Ingen kan sluta existera för evigt, och inget nytt kan skapas för allt som skapas existerar redan. Livet är sannerligen oändligt, och att förstå det främst intellektuellt går som sagt inte, dock kan du med din intention vilja uppleva det och så kommer du få en upplevelse som ger dig erfarenheten utav din oändlighet. Precis som ditt intellekt förstår smaken av t.ex. mat. Smaken finns i upplevelsen d.v.s. erfarenheten.

  Nassin Haramein som jag skrivit om tidigare har med vetenskap förklarat hur vi alla är en. Dock är det skillnad på att vara en som en egen allsmäktig och allvetande existens tillsammans med allt (det jag kallar vår oändliga essens) och en under någon annans vilja eller skapelse. T.ex. om du existerar i en verklighet där andra skor sig på dig, då betyder det att du lever under någons annan vilja. Vi på jorden har varit utsatta för extrem manipulation, som håller på att försvinna, vilket kommer leda till helt otroliga positiva förändringar.

  Fokus På Sig Själv

  Alla möter sig själva inombords innan vi når vad vi är. Först efter att du mött mörkret inom dig kan du se ljuset och vice versa, utan att se ljuset kan du inte se mörkret. Balans är nyckeln och att inte döma samt vara villkorslöst förlåtande och alltid söker förståelse är enormt bra hjälpmedel. Att kunna meditera (vilket kan göras på många sätt) med vilket jag menar att kunna tysta sina tankar och inte ha fokus på något underlättar att få svar inifrån. Jag har förr varit tydlig med på denna blogg att alltid söka svar inifrån för att bekräfta vad vi lär oss utifrån. I våra hjärtan finns sanningen.

  Vi är alla unika aspekter av oändligheten som jag/du/vi är. Ett av mina favorit citat som påminner mig om min unikhet samt alla andras unikhet är Oscar Wildes:

  Be yourself, everyone else is already taken.

  Fokus på t.ex. en hobby eller fokus på att skriva är ett fokus som leder till att vi skapar. Vi fokuserar vår uppmärksamhet på något vi gör, och vi kan ändra och forma vårt fokus samt lära oss göra saker med muskelminne utan vårt direkta fokus. Vi kan fokusera på hur vi agerar i livet, vad vi säger, vad vi gör o.s.v.. Det går t.o.m. att använda sig av Law of Attraction (se t.ex. dokumentären The Secret) för att få önskningar uppfyllda. Vi har två distinkta val att antingen fokusera negativt eller positivt och gör vi inget av dessa är vi neutrala och möter vad andras val är som påverkar andra varelser.

  Vi har som den människovarelse vi är hamnat i en värld som skapats ur vårt gemensamma fokus. Vissa har under årtusenden använt kunskapen om hur livet fungerar till sin fördel på andras bekostnad. Detta fokus ändras i nuläget ifrån ett negativt skapande till ett positivt som inte styrs av några få utan istället utav alla. Just nu är vi i övergången då det negativa byts ut. Hur pengar fungerar kommer vara det som triggar den slutgiltiga förändringen. När pengar skapas för alla människor lika rätt utan skulder och räntor så kommer världen bli flera tusen gånger bättre än idag utan krig och våld, enbart olika åsikter med respekt för vad andra tycker och tänker. Pengar kommer t.o.m. bli meningslöst när vi existerar ur kärlek för livet.

  Pengarna har ett fokus som påverkar miljarder med människors liv (i princip alla på jordens yta). Det dessa människor bland annat har gemensamt är pengarnas kraft att driva på problem för människor och naturen. Pengarna har med andra ord format hur livet fungerar och just nu är pengar drivkraften bakom egoism och blundande för alla problem vi står inför. Problem som inom kort kommer vara lösta. Med inom kort menar jag i vår livstid. Kanske imorgon? 🙂

  Låter du energin bakom nuvarande fokus skapa din vardag? Eller låter du ditt fokus skapa din vardag? Fokuserar du på en framtid där vi alla lever i världsfred eller en framtid som är som nu eller värre? Eller har du inget fokus alls? I så fall vems fokus påverkar din vardag?

  Något vi alla låtit ske är att låta pengarnas energi ta kontroll över undermedvetna delar av vårt liv. T.ex. så måste vi ha pengar för att överleva med en standard som innebär rent vatten samt el.

  Är du i en process att förändra hur världen ser ut? En process som gör så din vardag blir ett fokus av hur du vill se livet? Har du fokuset på att världen alltid ska styras av pengar? Eller förstår du att pengar bara är en pytteliten del av en resa vi är i slutet av? Fokuserar du på världsfred? Tänker du positiva och glada tankar?

  Ditt fokus skapar. Vad vill du skapa?

  Du är Underbar, Vacker, Intelligent, ja, du är Det Bästa. Vi var, vi glömde och nu blir vi vad vi var genom upplevelsen att glömma.

  Den Du Egentligen Är

  Om du mediterar och fokuserar på hur livet ska vara, se hur vi alla lever i en evig fred, hur livet kommer bli bortom allas vår vildaste dröm. Då hjälper du till att förändra livet på jorden snabbare. Genom att uppleva, känna och veta om inombords att allt kommer bli bättre – detta hjälper världen bli en fredlig plats. Se det som att det har hänt. Känn att det är universell fred. Det är vårt gemensamma mål att existera som eviga varelser i fred, i alla fall ett av alla mål, eftersom fred är mer gynnsamt för oss om vi ska vara eviga.

  Verkligheten utom och inom är gemensam.  Vi skapar tillsammans och individuellt.

  Vi människor och övriga jordvarelser är de som i vår evighet valt att inte vara det vi är – ett evigt varande/medvetande/existens/essens – och som nu igen kommer bli det, med erfarenheten av att inte vara vad vi faktiskt är! Detta är något vi gjort genom glömskan om vad vi är.

  De viktigaste frågorna som varje människa bör och kommer förstå är de grundläggande frågor som berör ens existens i fysisk och metafysisk (spirituell) upplevelse. Jag trodde i mitt liv tidigare att mycket av det som jag tog för sanning faktiskt var lögn.  I många fall hade lögnen skapats ur okunnighet vilket inte varit menat som en lögn.  I andra fall har falsk information spridits för att uppnå en agenda.

  Många sanningar har nu empiriskt upplevts av många människor samt att många sanningar är bevisbara genom fakta och vetenskapliga metoder. Ett exempel är hur forskare visat att kroppen och hjärnan reagerar innan vi själva medvetet vet om vad som kommer ske. Detta visas i dokumentären Something Unknown Is Doing We Don’t Know What, se trailer här nedanför:

  Dean Radin berättar i en föreläsning om varför forskning kring extrasensorisk perception inte är allmänt utbrett trots att det ger positiva resultat. Dessa experiment har enorma implikationer när det gäller hur livet fungerar enligt samhällets verklighetsnorm, vilket gör att många därmed vägrar acceptera att resultaten är korrekta. Dessutom lärs det ut i skolorna från första klass till sista åren på universiteten att telepati och andra psi-förmågor eller extrasensoriska förmågor är omöjliga – eftersom världens massmediala, sociala, samhälles samt politiska vetenskap säger att sådant är omöjligt.

  Den vetenskap majoriteten utav alla människor lever efter och har lärt sig genom sin uppväxt är att vi alla lever separerade ifrån varandra. Sanningen är att vi alla delar tankar, känslor och är sammankopplade med varandra i illusionen av att vi inte är det.

  När vi förstår de grundläggande frågorna eller aktivt deltar i livets nu med intentionen att bli ett med sin sanna själ så kommer vi bli det vi alltid varit – vår själs medvetenhet/närvaro/essens.

  Denna bloggen är full av information som öppnar vägarna och sinnet till att förstå sin nuvarande existens i detta nu – detta ögonblick.

  I slutändan är det ditt inre, via hjärtat och själen som gör dig medveten om vad du faktiskt är som har hamnat här i din kropp.

  Hur Ett Ljusbaserat Universum Beskrivs Som Ett Diagram

  Jag har skrivit om George Kavassilas förut och ett av hans diagram är väldigt bra för vår intellektuella förståelse – eftersom det skapar en logisk bild och förståelse för vänster hjärnhalvan. Här nedanför är hans diagram som visar hur våra dimensioner och existensplan fungerar:

  universummodell720

  Några förklaringar kring diagrammet:

  Själen är det som är vår essens. Vi skapar en själ inom detta ljusbaserade universumet och denna är vad som är närmast vår essens. Vår essens existerar utan början och utan slut utanför detta universumet (ljuskonstruktionen) som vi nu är inom.

  Den resande anden är inkarnationer såsom den vi har just nu på jorden som själen har eller har haft, detta kan också beskrivas som själar, fast dessa är bara del av vår själ vi skapar när vi träder in i universumet.

  Vårt högre jag är den del av oss som först börjar genom eget utforskande samt “åsiktsformande” skapa ett ego som sedan beger sig till den stora arenan för att utforska vad ett ljusbaserat universum kan erbjuda i form av separation samt möjligheten till olika åsikter kring hur universumet fungerar (samt hur vi skapats) och ondska vars mål är att förgöra andra resande andar eller livnära sig på andras bekostnad (parasit existerande).

  Tomrummen finns för att om de nedanför kommer upp så kan de inte existera så som de vill. T.ex. tänk dig själv, du är inte nu som du har varit förr.

  Ondska finns inte ovanför 4:e dimensionen. De dimensioner som är högre som har ondska inom sig existerar nedanför 5:e dimensionen.

  Nedanför den 5:e dimension och Nivå 8 så finns det återskapade universum som är kopior på hela diagrammet med en enda skillnad: I de falska verkligheterna/universumen finns det en allsmäktig skapar intelligens (gud/universumet/big bang/källan) och du som närvaro/medvetande/själ/essens har inte alltid existerat utan du har skapats. Enligt det falska har du har skapats för att sen vara ett med gud och som gud i all evighet och därmed är du oändlig. Detta är det falska ljuset, det är ett falskt paradis där du kan existera och ge livsenergi till en falsk gud/källa/universum genom att du tror att denna har skapat dig i sin avbild.

  Men.. Du är och kommer alltid vara oändlig, bortom någons skapelse. Du har aldrig någonsin skapats, din essens (det som du är som ser ut genom dina ögon och upplever med din kropp) är något som aldrig någonsin skapats, utan du har alltid existerat. Enbart upplevelsen av att du skapats finns.

  Det enda vi kan lita till är äkta villkorslös kärlek, som är villkorslös i alla handlingar. Vilket innebär villkorslös förståelse, villkorslös förlåtelse, villkorslös acceptans och allt detta inte enbart emot andra utan även emot en själv. Vi har inte skapats utan fanns innan vi glömde och blev skapade till de vi är nu på jorden i denna tid då vi för evigt snart kommer att komma ihåg att vi är oändliga och alltid har varit det.

  Nästan alla kanaliseringar samt mycket av de som kommunicerar ifrån “andra sidan” (de som passerat vidare) och annan information även inifrån ens egen närvaro tillhör de lägre delarna av universumet (nedanför 5:e dimensionen enligt ovan diagram) även om de säger att de kommer ifrån en högre dimension. Många fastnar i den nedersta delen av vår universum men tror att de är i toppen av hela skapelsen.

  Andra resande andar kan presentera sig med att säga att de kommer ifrån 9:e dimensionen och enligt diagrammet så är de inom kopior som existerar nedanför nivå 8 och 5:e dimensionen, vilket de själva inte vet om.

  Varje nivås storlek representerar hur stor plats dimensionerna tar,  dimension 4 är enorm eftersom det finns så oändligt många falska ljusskapelser med skapargudar. Jag vet inte själv hur många skapare det finns, men de största falska skaparna har gjort allt de kan för att få grepp om Jordens inkarnerade själar. Deras mål är att först skapa så mycket mörker de kan för att när ljuset kommer så ska vi välja deras falska nästan helt villkorslösa ljus istället för vårt egna helt villkorslösa ljus och förståelsen att vi fanns innan någon skapare inom ljus ens existerade.

  Nu är det dock slut på vår resa i den stora arenan. Vi har bemästrat den och kommer bli medveten om hela vår existens (d.v.s. allt ovan diagram beskriver).

  Genom att veta om ens egna oändlighet och visa respekt, ärlighet och andra egenskaper vars vibration är av kärlek så kommer ingen kunna ha makt över ens existens.

  Alla skapargudar är också en oändlig essens som existerar ovanför 5:e dimensionen och bortom ljusuniversumet. De är bara lurade av sig själv att “leka” gud vars mål är att locka alla själar till dess skapelse där den är skaparen av allt. De är rädda att de inte existerar utan att de skapats och att de måste upprätthålla sin existens genom att lura själar in i deras konstruktion utav universumet.

  Det som är så bra med att vara levande nu på jorden är att vi är första planeten att äntligen lämna de lägre delarna – oavsett vad. Vi är på vägen som leder hem. Vi kommer igen bli medvetna om hela ovan diagram, och bli villkorslös kärlek som är mästare utav villkorlig kärlek – så länge vi väljer det! För vi har alltid fri vilja att lämna jorden.

  Jorden är den första planeten och den första existensen inom de lägre delarna av universumet vars mål är att återföra oss till helheten av vår oändlighet. Vi kommer nå upp till de äkta högre dimensionerna och bli allsmäktiga samt allvetande bortom någon skaparguds sluga påhitt att denne skapat oss för att vara eller bli som den. Jorden kommer föda en ny ras av allsmäktiga allvetande varanden i fysisk form.

  Vägen kommer vara skumpig, rak, slät, brant och överraskande med negativa samt positiva saker. Slutet på vägen är att återigen vara i de övre delarna av universumet och bli som hela universumet – med tillgång till alla dimensioner oavsett var.

  Efter jorden kommer alla andra planeter att göra likadant. Så även om någon lämnar jorden så kommer de förr eller senare att återvända till sin egna allsmäktiga allvetande närvaro.

  Vi är de mest förslavade i vårt universum – de mest vilseledda – ändå är vi de som visar vägen. För våra hjärtan är starkare, vår välvilja är starkare, vår kärlek är starkare och vår närvaro är starkare. Det kommer vi alla snart bevisa för oss själva.

  Världen håller på att bli bättre. Vi har gått ifrån extrem negativitet till extrem positivitet. Vi balanserar nu oss och blir äkta villkorslös kärlek, d.v.s. kärleksfull emot oss själva och alla andra.

  Orsaken till att vi inte har världsfred är på grund av den extrema åsiktsskildring samt den otaliga mängd själar (resande andar) som inkarnerat här. Allt liv i universumets lägre delar (samt övre, eftersom alla våra aspekter kommer komma samman på jorden) är representerat här.

  Allt som separerar oss samt skapar ondska och alla problem som vi har kommer bli läkt och vi kommer inse allas vår allsmäktighet.

  Detta är dock ett senare skede i vägen till fred på jorden. Vad som beskrivits ovan är freden som kommer ske inom hela vårt universum. Del 2 kommer informera mer om steget som sker innan allt som beskrivits ovan blir allmän vetskap. Dock är detta viktigt att förstå i grunden för de själar som vill förstå sin oändlighet, därför kommer detta som en grund innan mer praktiska saker i vägen till fred beskrivs i Del 2.

  BeforeAndNow

  Med vördnad

  – seilon

  Skrevs den 16/8 2014

3 Kommentarer

WP_Cloudy
 • Nicklas says:

  Kul att du är tillbaka och skriver 🙂

 • seilon says:

  Tack och kul att du skrev en kommentar 🙂

  För allas kännedom vill jag säga att ovan text idag har uppdateras lite grann.

 • Oskar says:

  Tack för en underbar blogg Seilon.
  Det var ett par år sedan jag läste den senast och det var roligt att se att du fortfarande är aktiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *