• 10Dec

  Vad är verkligheten? Verkligheten är det vi ser, känner, hör, luktar och smakar på, d.v.s. det vi tar in genom våra 5 externa sinnen. Vad är då fantasi? Vi har ett sjätte sinne, det interna sinnet, och det är vårt tredje öga och vår fantasi. Jag kan se saker i mitt huvud i form av rörliga scener, t.ex. en kille som sparkar en boll, det jag tänker ser jag. Samtidigt kan jag få svar på saker jag funderar över genom mitt tredje öga om jag är i balans med mig själv.

  Att man skapar sin egna verklighet kan låta banalt och underligt. Hur går det till? Ur mitt perspektiv så lever jag med kärlek och förståelse. Jag lever efter en lag och det är Fri Vilja. Jag vet att allting jag gör sparas i universums “databas” och alla pinsamheter kommer alltid existera, jag har förlåtit mig för mina synder och även alla andras synder eftersom vi alla är del av samma skapare, eftersom det bara kan finnas en ultimat skapare.

  Många som pratar om gud säger att han bestämmer hur du ska leva osv. Jag måste säga att det är struntsnack och att man får leva precis hur man vill, ingen dömer dig förutom du själv. Du själv är den som skapat allt och du kommer möta dig själv förr eller senare och kommer då få se att detta du vet, kan och har sett allt du någonsin gjort eller fantiserat om. Livet är oändligt och kräver en slags struktur och hierarki för att fungera, det måste finnas en sammanhållning utav vår verklighet annars hade allt kollapsat.

  Vad många inte inser är att det vi lever i idag är den perfekt skapelsen som lider av ignorans. Eftersom allting är baserat på fri vilja så är det helt okej att förslava mänskligheten. Jag tycker Illuminati och liknande är väldigt smarta, speciellt med tanke på den programmering vi utsätts för genom ignorans i alla samhällsleden. Det kommer bli en grymt intressant film i framtiden när allting de gjort kommer fram till ytan.

  Det är viktigt att förstå att det går inte att tycka illa om de ondaste själarna som styr denna jord, för ur ett större perspektiv är allting tillåtet genom den fria viljan. Mänskligheten låter de styra genom fri vilja att inte bry sig om sitt liv fullt ut, även om de är hjärntvättade så är det rädslan som håller medelsvensson ifrån att våga ifrågasätta. Rädslan är djävulens verktyg kan man säga. Men vem är djävulen?

  Det är du såklart, du är djävulen och du är gud, du är t.o.m. mig i en annan upplevelse, och likaså är jag dig. Men det bör inte vara förvirrande, för poängen är att vi ska gemensamt leva i denna verklighet och tillsammans skapa den som individuella personer.

  För att förstå att alla kan vara en och samma så måste vi förstå hierarkin och strukturen bakom Rum och Tid och sedan förstå att båda är illusioner. Det finns ingen tid i den högre dimensionen, därför finns det ingen början på livet, och inte heller något slut. Det är oundvikligt att du och jag har skapats inom denna oändlighet.

  Tobbe en som ställt flera intelligenta frågor till mig frågade vem som var det första medvetandet? Det är du Tobbe som är det, även du som läser denna texten. Vi är alla den personlighet som skapat allting, men när vi gjorde det så var vi alla en och samma, vi lever inte som individuella personer när vi blir ett med allt. För att bli ett med allt måste all information som någonsin existerat vara lika självklart som den information vi lever vår vardag utefter. Som det ultimata medvetandet vet vi och kan allt i harmoni.

  Det underbara med vår skapelse är att allting alltid är perfekt i samklang med fri vilja och kärlek.

  Personligen så arbetar jag med att sprida kärlek, berätta om egna erfarenheter och sammanställa information som finns tillängligt som vetenskapligt beskriver det vi kallar verkligheten. Utanför såhär djupa frågor arbetar jag med att skapa en ekonomisk reform vilket är mitt mål eftersom det kommer ta bort girighet som idag genomsyrar samhället. Vi behöver ha kärlek ifrån toppen istället för girighet och högfärdighet samt rädsla. Politikerna styrs av rädslan eftersom de är rädda att förlora makten om de vill tänka utanför lådan, så en ändring måste komma genom intelligens, visdom och organisering.

  Jag accepterar inte att “Illuminati” styr mitt liv genom pengar och att det hjärntvättar mänskligheten till att leva i lägre frekvenser där rädslan existerar och stänger ute kärleken. Jag hatar de inte utan älskar dessa personer eftersom de är jag. Det är självklart att dessa personer kommer till makten eftersom de gör det genom att vara egoister. Medelsvensken är ärlig och vill gärna hjälpa andra samtidigt som man vill passa in, och genom ignorans och godtycklighet kan “de onda” styra samhället i deras riktning.

  Vad “de onda” inte förstår är att de sjävla är del av alla människor de styr, så i slutändan kommer de bli kärleksfulla och älska sig själva lika mycket som de människor de har lurat i så många årtuseenden.

  Det finns inget “ont” eller “gott”, det finns bara valmöjligheter som är baserat på fri vilja. Universum är en dualitet vilket innebär att det finns en motsats till allting. T.ex. gott och ont, snäll och elak, bra och dåligt, plus och minus, osv.

  En sak man undrar över när man “skapar sin egna verklighet” är varför man inte kan flyga eller göra andra fantastiska saker som är övernaturliga, eftersom allting är möjligt. Anledningen är ganska enkel när man förstår varför. Orsaken är att inom denna värld vi lever i nu så är allting baserat på fri vilja och om jag hade fri vilja att manipulera andra människor genom tankekraften så hade jag inkräktat på andras fria viljor plus att jag hade haft det ganska tråkigt tillslut när jag vet och kan allting.

  Vi kommer gå emot ett allvetande och en allsmäktig förståelse i slutändan. David Wilcock (www.divinecosmos.com) har skrivit tre böcker som jag tipsat om förr:

  De förklarar logiken genom vetenskap hur universum är uppbyggt.

  Vi lever i något som kallas för densitet, och som är som en dimension. Anledningen att det kallas densitet är för att det har med energin (etern/svart materia/qunatum field) som omger oss att göra. Desto mer energi som vi omges av desto mer intelligenta blir vi eftersom energin i sig består av intelligens. Den består av skaparens intelligens som skapat alltint utanför tid och rum.

  Det finns 8 densiteter enligt David Wilcocks arbete och vi lever just nu i slutet av den tredje densiteten.

  Den första densiteten är mineraler såsom eld, vatten osv. Den andra densiteten är växt och djurriket, och den tredje densiteten är självmedvetande. Vi är självmedvetna för vi förstår att vi existerar, det gör t.ex. inte en hund, den har inte samma självinsikt som vi har, trots att djur kan vara väldigt intelligenta så har de inte samma självinsikt som oss människor. Vi som lever i den tredje densiteten kan se 2:a och 1:a densiteten, dock så kan vi inte se densiteterna som är över vår densitet.

  Det som gör vår densitet så speciell är för att det är endast i denna densitet vi lever med positivt och negativt. De negativa är de som lever för sitt eget bästa och de positva de som lever för andras bästa. Vi väljer väg i 3:e densiteten, att antingen hjälpa och tjäna andra eller att tjäna sig själv. 3:e densiteten är en plats att “odla” personligheter och individualitet på och främja utvecklingen av universum genom alla fria val och uppfinningar vi kan skapa. Vi föds in i denna densitet genom att förlora allt minne av vad vi var och vartifrån vi kom. Samtidigt existerar det en balans mellan det negativa och positiva för att den fria viljan ska accepteras vilket är universums grundlag.

  Det pratades om att i Oktober skulle det komma massa ufon som uppenbarade sig, något sådant kommer aldrig att ske eftersom det inkräktar på den fria viljan. Alla måste själva få bestämma vad de ska tro på.

  Det intressanta med planten vi lever på är att den har ett medvetande, den är en gud (likaså är vi) som valt att vara en 3:e densitet och plats för utveckling. Det är inte lätt att välja något sådant då vi genom vår ignorans och vårt negativa styrande förstår vår jord, genom t.ex. miljöförstöring för att företag vill maximera vinsten.

  Jorden kommer dock inte alltid vara en 3:e densitet och kommer övergå till 4:e densiteten, vilket betyder att det negativa och positiva inte kan samexistera.

  4:e densiteten består av kärlek/förståelse. 5:e densitetn är visdom/kärlek och 6:e densiteten blir åter igen positiv och negativ men det negativa kommer här inse att de är del av det positiva och de kommer följa kärleken. 4:e och 5:e densiteten är uppdelade mellan positivt och negativt så de som väljer en negativ väg kan utveckla sig genom att manipulare, kontrollera och styra andra, detta ger mycket visdom (fast på andras bekostnad). De som väljer en positiv väg kommer leva med kärlek/förståelse i en värld med full förståelse och där hemligheter inte kan existera. Det är endast här i 3:e densiteten och i de negativa densiteterna som det går att ha hemligheter och lura andra.

  Utan 3:e densiten så hade inte personligheter och individualitet skapats, för det är endast här vi föds utan att förstå vad livet är. Vi börjar ifrån noll och formas av de som kom hit före oss, som t.ex. våra föräldrar som format vår uppväxt.

  Genom att meditera och komma närmare sitt inre jag som är en del av de högre densiterna och även den enda skaparen kan man lära sig manipulera verkligheten, och därmed skapa sin egna verklighet. Att du inte kan flyga och göra andra övernaturliga saker idag beror på allting jag pratat om, och med djup förståelse kommer ansvar för att bevara universums grundlag Fri Vilja.

  T.ex. så har du som läsare fri vilja att totalt neka allting jag säger,  eller att tro på det. Jag har kommit till dess insikter genom att läsa esoteriskt material och sen meditera, fundera och även lära känna mig själv samtidigt som jag lär mig tolka mina drömmar och synkronisiteter som drabbar mig i min varddag.

  Jag testade en gång en psykedelisk drog, LSD (inget jag rekommenderar), för att se om det fanns olika verkligheter och det fick jag bekräftad. Det jag har lärt mig förstå är att om jag inte är i min kropp så lever den sitt egna liv utefter andras uppfattningar. Andra kan skapa min verklighet, och det som sker när man tar psykedeliska droger är att man öppnar hjärnan för information som vanligtvis inte är tillänglig. Samtidigt riskerar man att tappa bort sig i tid och rum om man inte vet vad man gör. Allting är dock byggt på kärlek så förr eller senare kommer man åter att finna sig om något sådant skulle ske, men man har fri vilja att försvinna i tid och rum. Jag fick insikten att en person som hamnar i en psykos har med största sannolikhet slarvat bort sig själv.

  Nu kanske någon undrar när och hur jordens övergång till 4:e densiteten sker. Det finns ett datum, och det är slutet av 2012 som många profetior har nämnt. Samtidigt har vetenskapen enligt Gregg Braden bevisat att det elektromagnetiska fältet har blivit svagare, även gravitationsfältet och jordens egna frekvens var mätt av NASA till 7,8hertz under 70talet men har sedan ökat och alla dessa tre saker sker innan ett polskifte.

  I David Wilcocks böcker så berättar han om hur energin strömmar in i jorden genom geometriska solider som t.ex. Platons Platonic Solids:

  När jorden går över till 4:e densiteten kommer hon behöva ändra inflödet av energi så det anpassas till denna högre densitet. Vilket antagligen då bidrar till att vi kommer skifta våra poler. Jag tror inte att de människor som är andligt redo kommer råka ut för något negativt, men vi kommer definitvt att på något sätt lämna den fysiska verkligheten innan vi återkommer, men det är viktigt att förstå att den fysiska verkligheten är en illusion och vi är ett icke fysiskt medvetande, så vi kommer leva vidare och kommer kunna återskapa vår fysiska kropp på en harmonisk jord utan de negativa elementen som skapar allt lidande vi ser idag.

  Som slutledning vill jag säga att vi inom dualiteten (den fysiska verkligheten) tillsammans skapar vår verklighet. Anledningen till att vi är medvetna i just denna verklighet i detta nu måste vara början på vårt liv i total harmoni. Vi har bara påbörjat vår resa, så om 80-90år år kan tänkas som lång tid, vänta tills vi levt i ett par miljarder år och närmat oss singulariteten som är den ultimata skaparen (som vi alla är en del av och därmed också är).

  Nu har jag säkert öppnat för många frågor och tänker avsluta detta blogginlägg, ställ gärna frågor om du har!

  Skrevs den 10/12 2008

  Tags: , , , , ,