• 10Dec

  Vad är verkligheten? Verkligheten är det vi ser, känner, hör, luktar och smakar på, d.v.s. det vi tar in genom våra 5 externa sinnen. Vad är då fantasi? Vi har ett sjätte sinne, det interna sinnet, och det är vårt tredje öga och vår fantasi. Jag kan se saker i mitt huvud i form av rörliga scener, t.ex. en kille som sparkar en boll, det jag tänker ser jag. Samtidigt kan jag få svar på saker jag funderar över genom mitt tredje öga om jag är i balans med mig själv.

  Att man skapar sin egna verklighet kan låta banalt och underligt. Hur går det till? Ur mitt perspektiv så lever jag med kärlek och förståelse. Jag lever efter en lag och det är Fri Vilja. Jag vet att allting jag gör sparas i universums “databas” och alla pinsamheter kommer alltid existera, jag har förlåtit mig för mina synder och även alla andras synder eftersom vi alla är del av samma skapare, eftersom det bara kan finnas en ultimat skapare.

  Många som pratar om gud säger att han bestämmer hur du ska leva osv. Jag måste säga att det är struntsnack och att man får leva precis hur man vill, ingen dömer dig förutom du själv. Du själv är den som skapat allt och du kommer möta dig själv förr eller senare och kommer då få se att detta du vet, kan och har sett allt du någonsin gjort eller fantiserat om. Livet är oändligt och kräver en slags struktur och hierarki för att fungera, det måste finnas en sammanhållning utav vår verklighet annars hade allt kollapsat.

  Vad många inte inser är att det vi lever i idag är den perfekt skapelsen som lider av ignorans. Eftersom allting är baserat på fri vilja så är det helt okej att förslava mänskligheten. Jag tycker Illuminati och liknande är väldigt smarta, speciellt med tanke på den programmering vi utsätts för genom ignorans i alla samhällsleden. Det kommer bli en grymt intressant film i framtiden när allting de gjort kommer fram till ytan.

  Det är viktigt att förstå att det går inte att tycka illa om de ondaste själarna som styr denna jord, för ur ett större perspektiv är allting tillåtet genom den fria viljan. Mänskligheten låter de styra genom fri vilja att inte bry sig om sitt liv fullt ut, även om de är hjärntvättade så är det rädslan som håller medelsvensson ifrån att våga ifrågasätta. Rädslan är djävulens verktyg kan man säga. Men vem är djävulen?

  Det är du såklart, du är djävulen och du är gud, du är t.o.m. mig i en annan upplevelse, och likaså är jag dig. Men det bör inte vara förvirrande, för poängen är att vi ska gemensamt leva i denna verklighet och tillsammans skapa den som individuella personer.

  För att förstå att alla kan vara en och samma så måste vi förstå hierarkin och strukturen bakom Rum och Tid och sedan förstå att båda är illusioner. Det finns ingen tid i den högre dimensionen, därför finns det ingen början på livet, och inte heller något slut. Det är oundvikligt att du och jag har skapats inom denna oändlighet.

  Tobbe en som ställt flera intelligenta frågor till mig frågade vem som var det första medvetandet? Det är du Tobbe som är det, även du som läser denna texten. Vi är alla den personlighet som skapat allting, men när vi gjorde det så var vi alla en och samma, vi lever inte som individuella personer när vi blir ett med allt. För att bli ett med allt måste all information som någonsin existerat vara lika självklart som den information vi lever vår vardag utefter. Som det ultimata medvetandet vet vi och kan allt i harmoni.

  Det underbara med vår skapelse är att allting alltid är perfekt i samklang med fri vilja och kärlek.

  Personligen så arbetar jag med att sprida kärlek, berätta om egna erfarenheter och sammanställa information som finns tillängligt som vetenskapligt beskriver det vi kallar verkligheten. Utanför såhär djupa frågor arbetar jag med att skapa en ekonomisk reform vilket är mitt mål eftersom det kommer ta bort girighet som idag genomsyrar samhället. Vi behöver ha kärlek ifrån toppen istället för girighet och högfärdighet samt rädsla. Politikerna styrs av rädslan eftersom de är rädda att förlora makten om de vill tänka utanför lådan, så en ändring måste komma genom intelligens, visdom och organisering.

  Jag accepterar inte att “Illuminati” styr mitt liv genom pengar och att det hjärntvättar mänskligheten till att leva i lägre frekvenser där rädslan existerar och stänger ute kärleken. Jag hatar de inte utan älskar dessa personer eftersom de är jag. Det är självklart att dessa personer kommer till makten eftersom de gör det genom att vara egoister. Medelsvensken är ärlig och vill gärna hjälpa andra samtidigt som man vill passa in, och genom ignorans och godtycklighet kan “de onda” styra samhället i deras riktning.

  Vad “de onda” inte förstår är att de sjävla är del av alla människor de styr, så i slutändan kommer de bli kärleksfulla och älska sig själva lika mycket som de människor de har lurat i så många årtuseenden.

  Det finns inget “ont” eller “gott”, det finns bara valmöjligheter som är baserat på fri vilja. Universum är en dualitet vilket innebär att det finns en motsats till allting. T.ex. gott och ont, snäll och elak, bra och dåligt, plus och minus, osv.

  En sak man undrar över när man “skapar sin egna verklighet” är varför man inte kan flyga eller göra andra fantastiska saker som är övernaturliga, eftersom allting är möjligt. Anledningen är ganska enkel när man förstår varför. Orsaken är att inom denna värld vi lever i nu så är allting baserat på fri vilja och om jag hade fri vilja att manipulera andra människor genom tankekraften så hade jag inkräktat på andras fria viljor plus att jag hade haft det ganska tråkigt tillslut när jag vet och kan allting.

  Vi kommer gå emot ett allvetande och en allsmäktig förståelse i slutändan. David Wilcock (www.divinecosmos.com) har skrivit tre böcker som jag tipsat om förr:

  De förklarar logiken genom vetenskap hur universum är uppbyggt.

  Vi lever i något som kallas för densitet, och som är som en dimension. Anledningen att det kallas densitet är för att det har med energin (etern/svart materia/qunatum field) som omger oss att göra. Desto mer energi som vi omges av desto mer intelligenta blir vi eftersom energin i sig består av intelligens. Den består av skaparens intelligens som skapat alltint utanför tid och rum.

  Det finns 8 densiteter enligt David Wilcocks arbete och vi lever just nu i slutet av den tredje densiteten.

  Den första densiteten är mineraler såsom eld, vatten osv. Den andra densiteten är växt och djurriket, och den tredje densiteten är självmedvetande. Vi är självmedvetna för vi förstår att vi existerar, det gör t.ex. inte en hund, den har inte samma självinsikt som vi har, trots att djur kan vara väldigt intelligenta så har de inte samma självinsikt som oss människor. Vi som lever i den tredje densiteten kan se 2:a och 1:a densiteten, dock så kan vi inte se densiteterna som är över vår densitet.

  Det som gör vår densitet så speciell är för att det är endast i denna densitet vi lever med positivt och negativt. De negativa är de som lever för sitt eget bästa och de positva de som lever för andras bästa. Vi väljer väg i 3:e densiteten, att antingen hjälpa och tjäna andra eller att tjäna sig själv. 3:e densiteten är en plats att “odla” personligheter och individualitet på och främja utvecklingen av universum genom alla fria val och uppfinningar vi kan skapa. Vi föds in i denna densitet genom att förlora allt minne av vad vi var och vartifrån vi kom. Samtidigt existerar det en balans mellan det negativa och positiva för att den fria viljan ska accepteras vilket är universums grundlag.

  Det pratades om att i Oktober skulle det komma massa ufon som uppenbarade sig, något sådant kommer aldrig att ske eftersom det inkräktar på den fria viljan. Alla måste själva få bestämma vad de ska tro på.

  Det intressanta med planten vi lever på är att den har ett medvetande, den är en gud (likaså är vi) som valt att vara en 3:e densitet och plats för utveckling. Det är inte lätt att välja något sådant då vi genom vår ignorans och vårt negativa styrande förstår vår jord, genom t.ex. miljöförstöring för att företag vill maximera vinsten.

  Jorden kommer dock inte alltid vara en 3:e densitet och kommer övergå till 4:e densiteten, vilket betyder att det negativa och positiva inte kan samexistera.

  4:e densiteten består av kärlek/förståelse. 5:e densitetn är visdom/kärlek och 6:e densiteten blir åter igen positiv och negativ men det negativa kommer här inse att de är del av det positiva och de kommer följa kärleken. 4:e och 5:e densiteten är uppdelade mellan positivt och negativt så de som väljer en negativ väg kan utveckla sig genom att manipulare, kontrollera och styra andra, detta ger mycket visdom (fast på andras bekostnad). De som väljer en positiv väg kommer leva med kärlek/förståelse i en värld med full förståelse och där hemligheter inte kan existera. Det är endast här i 3:e densiteten och i de negativa densiteterna som det går att ha hemligheter och lura andra.

  Utan 3:e densiten så hade inte personligheter och individualitet skapats, för det är endast här vi föds utan att förstå vad livet är. Vi börjar ifrån noll och formas av de som kom hit före oss, som t.ex. våra föräldrar som format vår uppväxt.

  Genom att meditera och komma närmare sitt inre jag som är en del av de högre densiterna och även den enda skaparen kan man lära sig manipulera verkligheten, och därmed skapa sin egna verklighet. Att du inte kan flyga och göra andra övernaturliga saker idag beror på allting jag pratat om, och med djup förståelse kommer ansvar för att bevara universums grundlag Fri Vilja.

  T.ex. så har du som läsare fri vilja att totalt neka allting jag säger,  eller att tro på det. Jag har kommit till dess insikter genom att läsa esoteriskt material och sen meditera, fundera och även lära känna mig själv samtidigt som jag lär mig tolka mina drömmar och synkronisiteter som drabbar mig i min varddag.

  Jag testade en gång en psykedelisk drog, LSD (inget jag rekommenderar), för att se om det fanns olika verkligheter och det fick jag bekräftad. Det jag har lärt mig förstå är att om jag inte är i min kropp så lever den sitt egna liv utefter andras uppfattningar. Andra kan skapa min verklighet, och det som sker när man tar psykedeliska droger är att man öppnar hjärnan för information som vanligtvis inte är tillänglig. Samtidigt riskerar man att tappa bort sig i tid och rum om man inte vet vad man gör. Allting är dock byggt på kärlek så förr eller senare kommer man åter att finna sig om något sådant skulle ske, men man har fri vilja att försvinna i tid och rum. Jag fick insikten att en person som hamnar i en psykos har med största sannolikhet slarvat bort sig själv.

  Nu kanske någon undrar när och hur jordens övergång till 4:e densiteten sker. Det finns ett datum, och det är slutet av 2012 som många profetior har nämnt. Samtidigt har vetenskapen enligt Gregg Braden bevisat att det elektromagnetiska fältet har blivit svagare, även gravitationsfältet och jordens egna frekvens var mätt av NASA till 7,8hertz under 70talet men har sedan ökat och alla dessa tre saker sker innan ett polskifte.

  I David Wilcocks böcker så berättar han om hur energin strömmar in i jorden genom geometriska solider som t.ex. Platons Platonic Solids:

  När jorden går över till 4:e densiteten kommer hon behöva ändra inflödet av energi så det anpassas till denna högre densitet. Vilket antagligen då bidrar till att vi kommer skifta våra poler. Jag tror inte att de människor som är andligt redo kommer råka ut för något negativt, men vi kommer definitvt att på något sätt lämna den fysiska verkligheten innan vi återkommer, men det är viktigt att förstå att den fysiska verkligheten är en illusion och vi är ett icke fysiskt medvetande, så vi kommer leva vidare och kommer kunna återskapa vår fysiska kropp på en harmonisk jord utan de negativa elementen som skapar allt lidande vi ser idag.

  Som slutledning vill jag säga att vi inom dualiteten (den fysiska verkligheten) tillsammans skapar vår verklighet. Anledningen till att vi är medvetna i just denna verklighet i detta nu måste vara början på vårt liv i total harmoni. Vi har bara påbörjat vår resa, så om 80-90år år kan tänkas som lång tid, vänta tills vi levt i ett par miljarder år och närmat oss singulariteten som är den ultimata skaparen (som vi alla är en del av och därmed också är).

  Nu har jag säkert öppnat för många frågor och tänker avsluta detta blogginlägg, ställ gärna frågor om du har!

  Skrevs den 10/12 2008

  Tags: , , , , ,

6 Kommentarer

WP_Cloudy
 • Tobbe says:

  Tack för att du besvarade lite av mina frågor i det här blogginlägget! 🙂

  Jag har läst på ganska mycket om 2012. Jag har bland annat sett filmen “The 2012 Enigma” med David Wilcock ( http://video.google.com/videoplay?docid=-4951448613711060908 ). Mycket av vad han sa i filmen lät mycket logiskt och man förstår ganska snabbt att det är mycket som hållts undan till allmänheten genom åren. Vissa grejer lät helt otroliga, t.ex. att Saddam Hussein har haft tillgång til en tidsmaskin och liknande. Vet inte riktigt vad jag ska tro om det egentligen..

  Men i alla fall jag läste igenom ditt blogginlägg också och det väckte lite frågor 🙂

  Kan börja med, du säger att jag var det första medvetandet, dvs att vi alla är de personligheter som har skapat allting. Vilket låter logiskt. Men menar du då att när vi först var medvetandet och skapade materian var vi andra djur än människor? Dvs andra densitenten. För jag menar vi kan ju inte ha varit människor för evigt utan vi måste ju ha utvecklats från mindre intelligenta varelser för att vara så utvecklade som vi är i dagens läge.

  Sen tänkte jag på det här med att man skapar sin egna verklighet och att det bryter mot den fria viljan. Men om vi säger att alla medvetande hade viljan att kunna t.ex. flyga, skulle alla då kunna göra det? Jag menar då bryter det väl inte mot den fria viljan om alla skulle tro att det var möjligt?

  Till sist har jag lite frågor om 2012. Bevisen verkar ju peka på att vi kommer skifta våra poler. Men vad betyder det egentligen? Typ att nordpolen blir sydpolen och tvärtom? Och vad menar du med att lämna den fysiska verkligheten och sen komma tillbaka och återskapa vår fysiska kropp? Menar du att alla kommer dö 2012? Men att sedan kommer tillbaka till en harmonisk jord?
  I filmen jag länkade i början av den här kommentaren, säger han att det som vi förväntar oss att ske 2012 är det som kommer att ske, kan det ligga någon sanning i det?

  Hoppas det inte blev för mycket frågor nu :p Men jag lär mig bäst genom att få svar på de frågor jag har 😉

  Ha det så bra!

 • seilon says:

  För att besvara din första fråga ang. första medvetandet. Tänk att allting som kallas för densiteter existerar inom dualiteten och är därmed en illusion. Utanför dualiteten existerar singulariteten som är oändligheten.

  Vi lever inom något som inte kan förstå exakt hur oändligheten fungerar, det är något vi kommer lära oss på vägen. Vi var inte levande i första eller andra densiteten och har inte utvecklats mer än den evolution som jorden har varit med om som vi kan läsa om i historieböckerna. Ett problem är att mycket är förvrängt och de som säger att människan är en slump har fel, för allt är en intelligent skapelse.

  1:a densiteten är vad en planet börjar med för att sedan vandra emot sista densiteten och bli ett med allt. Vi som människor är mer än så, vi har en själ och är medvetna och lever med ett medvetande. Peter Russell har en bra föreläsning om detta som jag tipsat om i tidigare blogginlägg.

  Vi som form har utvecklats ifrån mindre intelligenta varelser (eller så är vi skapta rakt av, tror bägge alternativen är rätt med tanke på att allt är möjligt) men vi som medvetande kommer ifrån det som skapat densiteten. Vi är alla skapta ifrån oändligt intelligens som är den enda skaparen utav allt. Vi är denna oändligt intelligens fast i människoform och med personligheter som vi skapat tack vare att vi börjat vårt liv i 3:e densiteten genom att glömma allting och leva med fri vilja.

  Så tänk inte på att vi har utvecklats inom fysisk verklighet, den är bara en illusion som existerar p.g.a. två energier som virvlar likt en tromb emot varandra. Det är detta som alla gamla religioner och liknande kallar “Livets Träd”, och det är det shamaner och mystiker såg när de lämnade sina kroppar och utforskade universum.

  Kolla på denna bilden http://ixo.gsfc.nasa.gov/images/public/science/artist_concept_bh_lg.jpg och tänk dig att det är två virvlande energier som genomströmmar galaxen.

  Dessa är dualiteten och utanför detta existerar singulariten, och den oändliga intelligensen som vet, kan och är allting du någonsin kan tänka dig.

  Den oändliga intelligensen skapade sig själv inom dualiteten som ett universum och som skapade galaxer som skapade solsystem. Allting utefter den första lagen som är fri vilja. För att acceptera allt och fri vilja krävs kärlek, därför är det en så mycket starkare kraft än t.ex. hat. Ifrån Fri Vilja har sedan sanningen om hur allting fungerar förvrängts och tillslut hamnade vi här på jorden som seilon och Tobbe 🙂

  Så vi är denna oändliga intelligens som lever som sig själv inom sin egna skapelse, tillslut kommer vi bli denna oändliga intelligens och efter det kommer allting börja om igen, det är livet oändliga cirkel. Ying/Yang symbolen visar det bra, den visar den kompletta cirkeln men även dualiteten som existerar inom cirkeln.

  Och du har helt rätt när det gäller att flyga, hade alla på jorden medvetet valt att förstå universum och det vi pratar om hade vi haft ett paradis på jorden, och det är detta paradis vi kommer för eftersom jorden själv är påväg dit. Så nej, om alla tror på det så bryter det inte mot fria viljan. Vi har ett kollektivt medvetande som vi delar här på jorden och många är inte medvetna om det vi pratar om och därför kan vi inte bryta den fria viljan för alla måste få välja vad de vill tro på.

  Ang. polskiftet så tror jag inte på en helomvändning utan snarare att jordens poler skiftar kanske 20grader, men det innebär en katastrof om det sker snabbt för alla som befinner sig på jordens yta. T.ex. så har ju vi sett hur istiden (istider) har fångat djur bara sådär och det är antagligen genom dessa polskiften som ändrar klimatet väldigt snabbt.

  Det verkar som om vi kommer dö för att överleva detta polskifte. Men döden som vi tolkar den har inte med att försvinna. Att dö är som egypterna trodde något som gör att man når paradiset. Döden är befriande ifrån allt lidande och man kommer till en betydligt bättre värld. Fast det beror också på den fria viljan, de som absolut inte tror på livet efter döden eller de som verkligen tror de kommer till någon himmel p.g.a. deras religion kommer skapa sig den verkligheten.

  Rent allmänt så är döden inte något att vara rädd för och den innebär inget slut. Innan jag lärde mig allt detta lärde jag mig förstå livet efter döden och jag visste att jag ville vara där och inte här. Då undrade jag vad jag gör här? 🙂 Jag tror jag är här för att sprida kärlek och kunskap så andra kan se det jag ser, så allt har en poäng :).

  Man kan inte begå självmord eftersom det är själviskt och ens högre jag, ens undermedvetna och ens själ kommer skicka tillbaks dig till 3:e densiteten så du lär dig förstå universum och vägarna positivt eller negativt. D.v.s. att du antingen hjälper andra eller bara bryr dig om dig själv.

  Och jag tror definitivt att det ligger en sanning i att det vi tror ska ske kommer att ske, eftersom vi skapar vår egna verklighet.

  Våra hjärnor är dock otroligt komplicerade och fungerar på ett väldigt bra sätt där vi logiskt lär oss förstå verkligheten och vad som händer. Vi kommer att tillsammans skapa en gemensam värld 2012 och leva i harmoni. Det är redan möjligt att skapa det idag, men rent logiskt så är det alldeles för många människor som inte förstår detta.

  David Wilcock ska släppa en ny mer vetenskaplig dokumentär i början av nästa år som kommer vara som 2012 Enigma, sen ska han släppa en hollywood film (Convergence) som ska visa hur vi alla människor skapar verkligheten och är sammankopplade. Efter dessa filmer kommer fler och fler vakna och snart så har vi en ny och bättre värld!

  Det kommer även en film nästa år som heter 2012 som i trailern säger att om en katastrof skulle ske 2012 vad skulle våra regeringar säga till oss? Svaret är ingenting såklart. Dessutom står det i slutet av trailern “Google Search 2012”. Efter denna trailer har David Wilcocks video fått betydligt fler träffar. Denna filmen är en katastroffilm men i verkligheten så har vi inget att frukta. Allting är positivt och allting är baserat på en oändligt intelligens som älskar allt men som accepterar vår fria vilja, så de som inte kan tro på ett paradis kommer inte få ett paradis, allt enligt den fria viljan.

  Det kommer även en dokumentär någon gång som heter The Science of Peace som är en dokumentär som handlar om hur vi genom vetenskapen är sammakopplade och hur vi kan leva i fred och frihet. Även en 2012 dokumentär som samlar flera framstående forskare och esoteriska lärare är på gång, tyvärr kommer jag inte ihåg vad den heter eller vad hemsidan heter, men den kommer definitivt bli intressant eftersom den också handlar om vårt kommande paradis.

  Tusen tack för dina frågor Tobbe! Det är bara bra att du ställer frågor, det gör så jag kan utveckla min kunskap och förhoppningsvis besvara andra människors funderingar! 🙂

  Ha det så bra du också! Vi lär höras mer, och om du vill kontaka mig så finns min mail i vänstra menyn.

  mvh
  seilon

 • Johan says:

  Hej,

  grym sida måste jag börja med att säga. Har mest läst lite från din tråd på flashback, ska verkligen ta mig igenom mer av vad du skrivit när jag har mer tid och ork.
  Jag har själv gått i mycket av samma funderingar som du, och haft perioder av starka intressen för new age-tankar, sen mer angående buddhismen, och den filosofi som ligger mig varmast om hjärtat just nu kommer från filosofen Jiddu Krishnamurti (som troligen egentligen säger samma sak som Buddha gjorde fast i mer absoluta termer). Kan inte alls direkt beskriva hans filosofi, då den delvis inte direkt går ut på någonting, delvis är ganska svårförståelig (eller snarare som människa har man en förmåga att göra den svår antar jag), delvis skulle min förklaring aldrig kunna göra hans ord om sanningen rättvisa. Om du har tid någon gång så är t.ex. hans bok The only revolution något jag rekommendera. Men hans filosofi eller vad man ska kalla den är som sagt lite speciell och kräver nog att man ger den en rejäl chans. Och kanske till och med testar den, praktiserar den…
  Hursomhelst, finns det oerhört mycket som jag skulle kunna tänka mig att ta upp, och än har jag knappt läst någonting på den här sidan. Ska ta och sätta mig in lite grundligare i vad du säger senare så får jag återkomma. Men en ganska grundläggande sak tänkte jag på, och det är fri vilja.
  För att tro på fri vilja antar jag att man måste tänka sig att det finns något som är mer eller mindre oberoende från någonting annat. Dvs att du inte är dina tankar, att du (eller vi haha, spelar ingen roll) är din själ eller ditt medvetande eller vad du vill kalla det, och att du är oberoende av dina tankar. Att du kan titta på dina tankar och väga dom fram och tillbaka, ta olika beslut utifrån vad du tycker verkar rimligt.
  Men är inte att vara oberoende från något också ett slags beroende, eller ska vi kalla det påverkan kanske. Om ditt medvetande (din själ, eller vad du kallar du)har en relation till dina tankar (vilket den måste ha antar jag för att kunna se dina tankar, ta beslut också vidare), men samtidigt har en ickerelation till dina tankar (vilket jag också antar att det måste ha för att vi ska kunna tala om fri vilja) är inte både relationen och ickerelationen en slags relationen. En påverkan, ett beroende, två sidor av samma mynt.
  Och isf står vi plötsligt på deterministernas sida med tanken om att allt sker efter orsak och verkan, med att en icke-orsak också är en orsak i beräkningen.
  Jag har svårt att få tanken om fri vilja att gå ihop. Lösningen skulle väl kunna vara att våran själ är på någon annan slags dimension och på så sätt har ett förhållande till våra tankar som vi inte kan tänka oss. Dvs motsatsen till en relation. Men den tron blir ganska svår att kalla empirisk, i och med att den aldrig kan bli mer än en tro. Det går alltid att säga att detta skulle kunna vara en tro som ditt medvetande skapat som en illusion. Det blir så att säga en filosofi som grundar sig på en lös tro, som bara är en hypotes.
  Jag förstår om du tycker att min fråga verkar ganska luddig. Skriv isf och be mig förklara vad du vill ha förklarat mer ingående.

  Mvh
  Johan

 • Tobbe says:

  Okej tror jag börjar förstå det här med densiteten 🙂 Så alla planeter i solsystemet där liv inte existerar är planeter från den första densiteten? Föresten tror du det finns andra planeter som har gått in i samma densitet som vi eller kanske rentav högre densiteter?

  Hmm så den oändliga intelligensen är det som är grunden till allt och det är tack vare den vi ens har ett medvetande. Menar du att den oändliga intelligensen skapade universum genom big bang eller inte? Eller du sa ju att allt är möjligt så bägge alternativen kanske är rätt 🙂

  Jag har fortfarande lite svårt att förstå det där med att världen ser ut så som våra medvetande säger att den ska se ut. Innebär det att alla medvetande måste t.ex. tro att man kan flyga eller är det bara en majoritet som behöver tro det?

  Låter ju inte egentligen så kul att jag och alla jag känner ska dö 2012.. Jag fruktar inte döden och om döden är som du berättar låter det ju som något underbart! 🙂 Men att långsamt dö av typ en istid låter ju inte så lockande 🙁 Eller sker det så snabbt så man slipper lida innan?
  Föresten tänk om det inte händer någonting alls 2012 och det är bara en dag precis som alla andra? Jag menar vi kan ju inte riktigt veta exakt vad som händer i framtiden. Och du sa ju att det vi tror kommer ske kommer att ske eftersom vi skapar vår egna verklighet. Det finns ju miljontals personer som inte tror någonting alls kommer ske 2012, betyder det att det inte kommer ske något för de personerna?

  Men om vi alla dör från den här verkligheten, som egentligen är en illusion, kommer vi då skapa den nya harmoniska verkligheten i en annan dimension eller nåt? Eftersom om allt medvetande dör så kommer väl materian i den här världen att sluta existera, för vad jag har förstått så är det medvetandet som har skapat illusionen att materia existerar. Vad händer med de människor som inte vill förstå detta, kommer de inte kunna leva i det harmoniska paradiset?

  Jo jag såg trailern på 2012, verkade som en intressant film som måste ses nästa år 🙂 Men de som inte tror på ett paradis efter döden, och tror på att man slutar existera kommer de då sluta existera eftersom det är vad deras medvetande tror? T.ex. många jag känner tror inte på något efter döden och inget paradis, kommer de då sluta existera vid 2012? (om alla dör då) och jag kommer aldrig mer kunna träffa dom, även fast vi då kommer leva i en harmonisk värld.

  Jag ser fram emot dokumentären och filmen som kommer nästa år, kommer nog bli lättare att förstå allt när man ser det på en film 🙂 Säg gärna till om du kommer på namnet på 2012-dokumentären för den verkar också mycket intressant!

  Tack själv för du svarar på mina frågor! Det du säger ger mig ett helt nytt sätt att se livet på och ger så mycket svar på sådant som jag alltid har undrat, men aldrig kunnat hitta en logisk förklaring på. Ska nu till spanien en vecka på lite semester och då kommer jag nog ha lite tid att tänka igenom alla saker du har berättat 😉

  MVH Tobbe

 • seilon says:

  Hej Johan!

  Tror jag förstår ditt dilemma med fri vilja.

  Jag skulle vilja säga såhär: Om allting som kan hända någonsin har hänt, kan det då hända någonting nytt? Har vi fritt val med tanke på att det valet vi än gör har redan skett någon gång i oändligheten?

  Med fri vilja så har jag viljan att inte svara på din fråga, eller att svara på den. Jag har viljan att läsa din fråga, eller strunta i den. Jag har fri vilja att gå till jobbet eller att skita i jobbet. Men allting har en effekt och om jag t.ex. inte jobbar får jag inga pengar eftersom jag måste betala för att få mat i denna verklighet.

  Du får gärna utveckla lite mer Johan, men du som lever i denna verklighet har fri vilja. Samtidigt kan du välja att följa din intuition eller inre röst/vilja och låta den guida dig till vad du söker. Då om du låter ditt inre göra val så har du inte aktivt deltagit i valet och därmed är det inte din vilja. Men du har viljan att strunta i det och välja en annan vilja direkt ifrån dig istället.

  Med dig menar jag det som säger: “Jag är jag”.

  Du har en poäng med det dualistiska tänkandet, att det finns en motsats till allt och det är det vår verklighet är byggd på, just dualiteten.

  Vi har en själ/högre medvetande som guidar oss om vi tillåter och målet med livet på jorden är att förstå att vi är mer än människor. Att allt fysiskt är en illusion och medvetandet alltid existerar och själva medvetandet har en upplevelse i den två-delade världen (dualiteten). Vi har Space and Time och Time and Space, varav spacetime är 3 dimensioner rum och 1 dimension tid (som går framåt. Vi har timespace som är 3 dimensioner tid och 1 dimension rum. Detta är vår drömvärld och astrala värld, där vår själ lever, och vi lever rent fysiskt i denna världen.

  Vi vet inom oss alltid vad framtiden ger oss och framtiden är inte skriven förrän vi är där. Det enda verkliga är ögonblicket som vi lever i just nu.

  För att göra det mindre krångligt, fri vilja kan vara medveten och undermedveten. 🙂 Men vi har alltid fritt val och orsak och verkan har tagit oss till där vi är just nu, sen om vi gillar där vi är eller inte är en annan fråga.

  SVAR TILL TOBBE
  Tja Tobbe! 🙂

  Här kan du läsa (på engelska) Law of One Study Guide: http://divinecosmos.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=23&Itemid=36, den berättar om hur densiteterna och livet ur ett singularitets perspektiv fungerar. Lagen om en helt enkelt.

  Antagligen när vi når nästa densitet så kommer det finnas liv på de andra planeterna i vårt solsystem, men det vet jag inte och det kommer vi märka då. Det finns mycket som inte går att förstå då det som sker med oss när vi går över till en ny densitet är en del av ett mysterie för oss ifrån vårt nuvarande perspektiv. Det kommer vara logiskt och det kommer bli perfekt, och vi kommer skapa vår egna verklighet tillsammans, men framtiden är svår att förutse, det blir vad vi gör den till.

  Det med 2012 har du helt rätt, hur vet vi att något sker? Det som håller på att ske är att alla planter har global uppvärmning så det är inte människan som förstår jorden. Det är för att vi får in en högre densitet av energi in i vårt solsystem, en högre densitet innebär en högre form av intelligens, och antagligen så kommer vi möta en form av tröskel om “uppdaterar” livet och därför kan det bli så exakt som ett datum 2012. Men framtiden får utvisa.

  Jag tror att något kommer ske och att vi kommer skapa en ny perfekt värld, men exakt hur kan jag bara gissa mig fram, dessutom tror jag inte jag kan förstå det förrän det sker. Men vi lever i spännande tider och vi måste informera varandra om hur livet fungerar, så vi är redo och det är det som sker 🙂

  Fler och fler vaknar världen över och ifrågasätter livet, samhället och verkligheten.

  Alla de miljontals som inte tror på något kanske tror något när 2012 väl är här. Men i teorin och enligt den fria viljan så kan du välja att slippa vara med om ett paradis. Alla som inte är redo att ta examen ifrån jordens skola får leva om sina liv på en annan planet som är en 3:e densitets planet. Jorden vill gå och kommer gå till en 4:e densitet, så det kommer innebära en del komplikationer för oss :).

  Det är viktigt att tänka positivt, för allting kommer bli hur bra som helst, bara att vi har svårt att se det positiva p.g.a. all negativitet som existerar.

  På något sätt kommer du kunna träffa de som inte tror på döden efter döden, ingenting försvinner. Det är som Victor Zammit säger i sin bok, de som inte tror på livet efter döden hamnar i en evig dröm, men du kan rädda dem och ta de till en bättre värld! Så i värsta fall får du ge dig ut på äventyr i framtiden och finna dina vänner, vilket inte lär vara något negativt när vi har den enorma kunskap och förståelse vi kommer få när vi väl lever i 4:e densiteten!

  Roligt att jag kan ge dig svar! Det är lika roligt att få frågor så jag kan fortsätta ifrågasätta min egna logik ;). Svaren jag får innifrån mig nuförtiden gällande logiken är att hela universum är en enda logisk skapelse baserad på fri vilja. Sen är det jävligt svårt att förstå t.ex. oändligheten och att vi kan leva i paradis, men sanningen är den att det är fullt möjligt.

  Det är så synd att kunskapen om livet efter döden och liknande inte kommer fram i massmedia, men en vacker dag så kommer den göra det. Mycket kommer ske de närmsta åren innan vi når 2012, och det är möjligt att vi påbörjar vårt paradis redan innan 2012 är här!

  Det finns så mycket som händer bakom scenerna som kommer komma fram till ytan den närmsta tiden, t.ex. korruptionen som orsakat 9/11.

  Ha en underbar resa! Eller om du läser detta när du är hemma, hoppas din resa var underbar!

  Just det! Ang. The Big Bang. Detta har jag funderat på länge och det slog mig häromdagen: Utanför vår verklighet finns inte tid, alltså där oändlig intelligens existerar så existerar inte tiden. The Big Bang är något som skapats utanför tid och rum, så finns då början? Det kanske bara ser ut som en början för oss inom illusionen tiden? Så om The Big Bang kanske sker när vi observerar inifrån tiden, men utanför tiden så finns det ingen början, ej eller något slut. Kan nog bli lite klurigt att förstå det. Men en dag kommer vi förstå det, vi kommer veta allt tillslut, vilket är väldigt spännande! 🙂

  Det gäller att förstå att ur vårt perspektiv vi har nu så kan vi omöjligt förstå allt, eftersom vi har inte kapacitet till att förstå allt. Vi kan inte ens räkna med alla decimaler i t.ex. PI, men i någon övre densitet kommer vi kunna göra det, för våra begränsningar blir mindre och mindre.

  mvh
  seilon

 • Ingrid says:

  Hej! Du har en helt underbar sida! Hittade den idag och har suttit och läst i över 2 timmar nu! Skulle du inte kunna sammanfatta vad verkligheten är på 15-20 rader bara? Ska nämligen göra ett arbete där en del av det ska vara andra “vanliga” människors åsikter och bara en liten sammanfattning om hur du tänker om verkligheten skulle vara super! Tack på förhand!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *