• 05Apr

  Denna blogg vars inlägg har skrivits när jag kommit över kunskap och information som jag känt har varit viktigt att dela med mig av är inget annat än en vägledning. Alla har sanningen inom sig, och med denna blogg vill jag påminna dig om det så du kan finna sanningen inom dig själv.

  Jag har även delat med mig av många egna upplevelser samt några andras och under de senaste åren som jag utvecklats så har jag gått igenom olika sanningar. Det finns bara en ultimat sanning och den är väldigt enkel, det är det som är sant, vilket är det som är. Du existerar, det är sant. Jag existerar, det är sant. Sen finns det många olika perspektiv på hur det kommer sig och även där finns det bara en sanning även om den omges av många olika sanningar som ger andra perspektiv. Sanningen är att du är evig och för alltid existerande och har alltid varit det. Den sanningen kan du finna inom dig.

  Genom min blogg och andra sidor på Internet har jag fått kontakt med många andra människor som bekräftat att de vet om att vi är oändliga genom egna upplevelser eller eget inre vetande. Vissa upplevelser andra har haft har varit helt otroliga och vi har alla upplevelser som varit otroliga, i slutet på vår resa kommer vi alla även att ha lärt ifrån varandra genom varandras upplevelser. Detta slutet är också redan här, vi är nämligen i slutskedet av cykeln som avslutar alla cykler, vilket sker 2012. Att avsluta sin resa är att bli en universell skapare, en individ som evolverat på jorden ifrån människa till en gudomliga människa med universums alla koder inom sig. En människa som är en fraktal av hela vårt universum. När detta är gjort kommer även en aspekt av oss att skapa ett eget ljusbaserat universum.


  Du är en fraktal av hela universumet. Du är en egen galax, en stjärna,
  en planet och såklart en människa. Du har en själ som är allting och som
  du är. Bortom det är du evig och ditt egna universum. Du är oändlig utan början
  och utan slut. Ingen har makt över dig, du är din egna suveränitet. Kommer du ihåg det?

  Som jag sagt i tidigare inlägg om att du är Gud – se inlägget Vet du om att du är allt? – så måste du även förstå varför vi ens är på denna planeten här och nu. Vårt universum är en skola skapad så vi kan bli som skaparen av vårt universum vilket är mästare utav ljus, d.v.s. kunna skapa med ljus. Men bara för att vårt universum skapades av sig självt (och därmed är sin egna skapare) så betyder det inte att universumet (eller om du vill använda ordet Gud) skapade oss. För vi alla fanns innan detta universumet fanns. Vi är alla oändliga. Det finns ingenting bortom någon av oss. Det är en enorm manipulation som pågår på universell skala som försöker lura oss att vi har skapats och inte alltid har varit oändliga. Får du kontakt med skaparen av detta universumet kommer denne i sin valda form (det är både en han och hon) att berätta för dig att du finns bortom denne, för du är oändlig, likaså är skaparen av vårt universum.

  Det är vad du behöver ha i bakhuvudet när jag går vidare med detta blogginlägget; att du alltid existerat och alltid kommer att existera.

  I detta blogginlägg vill jag förtydliga några saker som jag berättade om i ett tidigare blogginlägg: Fri Vilja. Med det sagt vill jag säga att en del saker jag har sagt inte längre är min sanning – även om det är sant i lägre delar utav vårt universum. Ett exempel är hur densiteterna är de dimensioner som bygger vår verklighet men även om dessa finns så finns det ett större perspektiv där dessa ingår, de är med andra ord inte hela sanningen om hur universumet fungerar. Universumet visade mig att densiteterna fanns på riktigt, men nu förstår jag att även om de finns så ingår de i en lägre del av universums dimensioner.

  När David Wilcock på Divine Cosmos sa att vi ska till 4:e, 5:e eller 6:e densiteten beroende på vår spirituella/andliga utveckling så kände jag hela tiden att jag redan gått igenom den högsta densiteten (8:e) och existerade bortom den. Nu vet jag varför, för det som sker på jorden har aldrig förr skett i skapelsens historia. Alla på jorden är fraktaler av hela universum. Vår planet representerar hela vårt universum. Du är mer betydelsefull än vad du kan ana. Vet du om det?

  Varför är vi här på jorden? Och vad är fri vilja?

  I mitt blogginlägg om Fri Vilja så sa jag att fri vilja var allt som vår skapelse var baserat på. Det är en sanning med modifikation för det ingår i läran om Lagen om En. Denna lära ingår i de lägre delarna av universum, se nedan bild:

  En allmän missuppfattning är att vi skapades och går nerifrån och upp igenom dimensionerna. Sanningen är den att vi började så högt upp vi kunde och gick sen neråt till lägsta dimensionen. Som jag sagt så var vi varsina universum som kom in i detta universumet där vi skapade vår själ för att kunna uppleva ljuskonstruktionen (vibrationer, ljud, frekvenser etc.). Detta skedde i de övre dimensionerna och här existerar ingen ondska eller förvirring kring vad som är sant – här vet vi om allting alltid, och vi utforskar allting genom att uppleva det.

  När vi kom ner till de lägsta delarna av de övre dimensionerna ville vi alla uppleva ljusets egenskaper in i det extremaste, detta betyder maximal separation och fragmentation. Vi ville uppleva allt det vi inte var och bli det. Här skapades ondskan och allt det negativa vi är så vana vid såsom förvirring, hat, krig, sorg, misär o.s.v.. I de lägre dimensionerna skapade vi en kropp som inom andliga rörelser kallas för Chakra kroppen (se bild här nedanför).

  Chakra kroppen är skapad för att just ge oss möjligheten för maximal separation. Den bygger på att vi har flera energikällor som ger oss energi för att existera, men bortom den finns en enda energikälla, för vi är alla ett och behöver inte ha mer än en energikälla. I de lägre delarna av universumet används denna chakra kropp men det vi gör på jorden är att gå bortom den, och igen börja använda vår ännu djupare kropp, som ger liv åt chakra kroppen. Det är vår fysiska kropp vi har i de övre dimensionerna, och den har en energikälla:

  Denna energikälla finns vid vår tymus körtel och den ger energi åt chakra kroppen. Det korrekta sättet att meditera med ljus är att ta ut ljus innifrån sig själv. Visualisera att du har en sol eller ljuskälla vid tymus körteln och fyll din kropp med ljuset. Detta ljuset kan vara vilken färg du vill och även alla färger, du är redan allt och har allt inom dig, med detta ljuset kan du heala dig.

  Att göra som många lär ut inom New Age att ta in ljus genom t.ex. kronchakrat är att inte se sig som oändlig och värdig att vara en Gud. För vi behöver inte någon annans energi, vi har allting inom oss och meningen är att skina vårt inre ljus. Så vill du meditera med ljus rekommenderar jag dig att fylla din kropp med ditt inre ljus ifrån området vid tymus körteln.

  Vi träder bortom vår chakra kropp med det vi gör på jorden. Vi återvänder till vår kropp med en energikälla och när vi är tillbaks i de övre dimensionerna (vilket sker för de som ska dit under 2012) så kommer vi slutföra vår uppstigning (Ascension) och bli universella skapare utav ljus. Då kommer vi inte längre ha någon energikälla utan kommer vara energikällan själv. Vi kommer kunna göra vad vi vill, uppleva vad vi vill och är kort och gott allsmäktiga skapare utav ljus. Detta är vad vi alla ville bli i och med att vi kom in i detta universumet för eoner med eoner av tid sedan.

  Jorden är skapad för att sammanföra alla våra fragmenterade själv (vi existerar på flera ställen i universumet samtidigt) och balansera våra själar inför vår uppstigning i de övre dimensionerna. Vi kommer i och med vår uppstigning till de övre dimensionerna att förena alla våra aspekter ifrån alla dimensioner och upplevelser vi har haft både nedanför de övre dimensionerna och i de övre dimensionerna innan vi gick ner till de lägre.

  Skillnad på fri vilja i de övre dimensionerna och nedre dimensionerna

  När vi gick ner ifrån de övre dimensionerna till de lägre så skapade vi något som inte fanns, d.v.s. separation, villkorlig kärlek och slutligen minnesförlust kring vad vi är och hur allting fungerar. Vi skapade upplevelser som inte finns någonstans i allt som finns för i allt som finns så är allt ovillkorlig kärlek och allt är sammankopplat. Vi skapade det som inte var detta, vilket vi som inkarnerade på jorden har väldigt mycket erfarenhet av eftersom vi blivit uppväxta med antingen religionernas allmäna perspektiv eller vetenskapsmännens allmäna perspektiv. Det ena säger att gud skapade oss och är större än oss, det andra säger att allting är en slump. Sanningen är dock det motsatta. Ingen är större än någon, alla är allsmäktiga, och det finns ingen slump.

  Det som ger oss fri vilja här nere i de lägre dimensionerna är för att vi orkestrerade vår resa ifrån de övre dimensionerna där vi gav oss illusionen av att ha total fri vilja. Allting vi gör är redan planerat av vårt själv i de övre dimensionerna och det för att vi skapade en upplevelse som inte finns. Men genom att vi nu upplever vad vi skapade så skapar vi även det som inte finns.

  När vi är tillbaks i de övre dimensionerna har vi äkta fri vilja och kan göra vad vi vill, men vill man vara ond så går det inte att existera där, för ondska finns egentligen inte.

  En genomgående sanning i Seilon.org bloggen har varit att förklara hur vi är och kan vara så mycket mer än vad vi fått tro. Det finns en allmän uppfattning som är en felaktig uppfattning att vi endast är kroppen och hjärnan. Sanningen är att vi är medvetandet som använder kroppen och hjärnan, vi är inte ett medvetande som är skapat ur hjärnan med andra ord. Utan vi som medvetande har skapat hjärnan och kroppen.


  Klicka på ovan bild för att se intervju ang. tanke över materia.
  Inom vetenskapen så har det bevisats att tanke över materia fungerar.
  Somliga vetenskapsmän kan inte acceptera det, och vissa säger att det
  inte ens tänker tro på det om de får bevis. Anledningen är att om tanke
  över materia fungerar – vilket det gör – så har det enorma konsekvenser
  på hur vi lever och uppfattar livet.

  Jag vill förtydliga en väldigt viktig sak och det är att sanningen finns inom oss alla. Jag har delat med mig av sanningar som ingår i lägre delar av universum, t.ex. Lagen om En och densiterna som jag nämnt, och visste inte att de ingick i en lägre ordning när jag förmedlade det. Därför vill jag förtydliga att alla har sanningen inom sig, och det är oss själva vi måste lita på i slutändan. Lagen om En vill få oss att tro att vi skapats men vi har aldrig skapats. Det är viktigt också att förstå att vi alltid funnits och alltid kommer finnas, men tro mig, finn sanningen inom dig själv. Låt mina ord och min sanning trigga din egna sanning och förståelse, för det finns inom dig, du är en fraktal av alltet. Viktigt är också att acceptera varandras resor och mål, alla kanske inte ännu vill förstå hela sanningen utan vill utforska t.ex. Lagen om En.

  Förtydligandet utav Fri Vilja

  Vi har fri vilja, men den är mer utav en illusion. Vilket t.ex. vetenskapen har börjat bevisa, se videon här nedanför.

  Efter att du sett ovan video så kan du lättare förstå att du har orkestererat din egna resa och redan gjort alla val du kan tänkas att göra. För som sagt så upplever vi just nu något som inte finns, vilket är villkorlig kärlek och all förvirring i vår värld om vad som är sant och inte sant. I och med att vi skapade det som inte finns så skapade vi även vår resa in i det som inte finns. Och som videon här ovanför visar så vet vi innan vi gör valen vad vi ska göra för val, detta eftersom vi redan planerat allt vi gör.

  Jag skrev även detta i inlägget Att börja komma ihåg vår resa:

  Som jag tidigare nämnt så kan inte ondskan existera i högre dimensioner där vi har äkta fri vilja. För i de övre dimensioner existerar vi utifrån vår själ och är allvetande. Här i den lägre delen av universum så har vi en illusion av fri vilja för att ondskan ska tro sig kunna vara mäktig och tro sig kunna förslava. Ondskan är dock bara en del av dualiteten och måste bli lurad att tro sig ha makt för att kunna utöva ondska så vi kan lära oss.

  Innan du begav dig ner i de lägre delarna av universum så kunde du se hela din resa och planera hela din resa, vilket vi alla gjorde, och därmed visste vi alla om vad som skulle ske innan det skedde. Jag har t.ex. redan planerat att skriva allt detta även om jag tror att jag väljer vad jag ska skriva och även om det känns som jag har fri vilja att välja ord och ändra meningar, så visste jag redan allt detta som en allsmäktig skapare som skapade denna upplevelsen. Men jag liksom du var inte fulländad skapare utav ljus, för vi saknade denna upplevelsen vi har just nu. Så vi har skapat en upplevelse som vi nu genomför för att lära oss om livet i de lägre delarna av universum där vi inte ens tror att vi är ett med skapelsen. Trots att ingenting inte kan vara annat än ett med skapelsen, ingenting kan inte vara separerat, men vi tror att vi är det.

  Ibland sägs det att det som jag tar upp i min blogg är galenskap när man t.ex. försöker förklara för en ateist om att vi alla är gud eller en materialist om hur vi alla är sammankopplade, eller att livet efter döden finns. Men när man är vaken till de större tingens ordning så är det galenskap att tro att vi alla inte är ett. Det är galenskap att tro att man inte har någon betydelse och att det man gör inte spelar roll. Men det spelar stor roll, även om man förstår att man inte har fri vilja, men man har faktiskt skapat sig en fri vilja och upplevelsen av att man har fri vilja, så ens val spelar roll. Du spelar roll. Glöm aldrig det.

  Allt är en illusion och dröm, men det är på riktigt!

  Många pratar om hur livet är en illusion eller en dröm. Detta är del av samma manipulering som vill få oss att tro att vi inte är oändliga och alltid har funnits. Livet må vara en illusion när vi ser hur allting är uppbyggt genom kvantfysik men upplevelsen av illusionen är verklig. Så vi lever i verkligheten. Vårt liv på jorden är verklighet. Det spelar roll vad vi gör, det är inget spel vi spelar, vi är här för att lära oss. Genom att bli lurade att det är en illusion eller dröm så missar vi det viktiga i lärdomarna. Det underminerar vår upplevelse att tro att den inte är på riktigt, när den är på riktigt.

  Det som är är det som är verkligt. Du är verklig, jag är verklig, vi är alla verkliga. Även om det vi lever inom är skapat som en illusion eller dröm så får vi inte glömma att det faktiskt är verkligheten. Det är viktigt att inte glömma det och inte glömma att ta vara på lärdomarna i vår verklighet.

  Många problem i samhället kring frågor som t.ex. Livet efter döden och det spirituella/andliga är att våra institut inte ta det på allvar, utan klassar det som hallucinationer och bedömer därmed personer som har paranormala upplevelser som psykotiska. Se videointervjun nedanför med PMH Atwater angående nära döden upplevelser:

  Om du klickar på denna youtube länken: http://www.youtube.com/watch?v=Ylwrk_9LS88 så är hon med i pratshowen Geraldo 1988 och pratar om bland annat vad skeptikerna säger om nära döden upplevelser. Något som de fortfarande säger än idag, vilket är att det inte är verkliga upplevelser när det flera gånger bevisats att det paranormala inte är paranormalt utan normalt (t.ex. telepati, liv efter döden och fjärrskådning).

  En orsak till att skeptiker syns och hörs mest är för att de gör mest väsen av sig. Det finns de som är så trångsynta att de vägrar tro något annat än vad de själva just tror. Vissa vetenskapsmän har t.om. sagt till de som undersöker det paranormala att de inte ens skulle tro det om så det bevisades för dem. Att inte tro på bevis är ett steg närmare dårhuset och tyvärr så styrs vår värld främst av dårar. För det finns så mycket som bevisar motsatsen att vi endast skulle vara kroppen. Jag själv har egna upplevelser av att inte vara det, och många andra har delat med sig av sina upplevelser.

  (Skeptikerna lyfts också fram främst för att det gynnar vissa kraftulla makter att enklare styra om mänskligheten inte vet om hur kraftfulla de är.)

  Livet är på rikigt och livet efter detta likaså. Viktigt att inte glömma är att detta inte är vårt första liv, och att vi faktiskt är oändliga. Vi kommer inte bli någon blomma eller omvandla vår energi till ett djur när vi dör, vi fortsätter leva som den personen vi är. Och som inkarnerad på jorden så står vi inför en helt otrolig förändring. Vi har nu nått målet att bli det vi ville bli genom att från första början träda in i detta universumet långt innan jorden var skapad – och det är att bli universella skapare av ljus.

  På denna länken: http://www.aeces.info/overview.shtml, kan du läsa listan som heter Survival Top 40, som är fakta som bevisar att vi lever efter att den fysiska kroppen dör.

  En sak som skeptiker sällan gör är att undersöka de bevis som finns. De skeptiker som gör det är de som inte är trångsynta och sen efter sin undersökning berättar att de inte längre tror på livet efter döden, utan följer bevisen för det.

  Någon jag tipsat om förr är Victor Zammit som är en pensionerad advokat som bland annat suttit i Australiens högsta domstol. Han har i över 20 år forskat om livet efter döden och har skrivit en bok om det som finns online att läsa här: A Lawyer Presents the Case for the Afterlife

  Han har även en sammanställning rörande de bevis som finns kring livet efter döden här: Afterlife Evidence

  Många har bevisat att vi är mer än fysiska kroppar

  Ovan video är en intervju med Russell Targ som arbetade åt CIA med forskning kring Remote Viewing (fjärrskådning). Detta går ut på att med sitt medvetande lämna kroppen och se platser som är långt där kroppen befinner sig. Något sådant är helt omöjligt om vi endast hade varit hjärnan och kroppen.

  Det finns flera som forskat kring reinkarnation och som bekräftat att barn haft tidigare liv som de berättar om utan att de kunde haft tillgång till sådan information. Se ovan intervju med en som var skeptisk till reinkarnation.

  Ett annat exempel på tidigare liv är när personer som minns var det begravt saker berättar om det genom medium när de gått bort. Då får man både bevis på att personen som pratar genom/via ett medium kan förmedla information som mediumet inte kände till och samtidigt bekräfta det genom att titta på platsen där något ska ha varit begravt.

  Det finns otroligt mycket bevis för livet efter döden, för reinkarnation, och för att vi är mer än vår hjärna. Men den allmäna uppfattningen är ännu att vi endast är hjärnan och de allra skeptiska vägrar undersöka bevisen eller lyssna till de som  1) Har egna erfarenheter. 2) Har forskat om det paranormala (som egentligen är normalt) i flera decennier. 3) Gång på gång bevisar genom vetenskaplig metodik upprepande exempel på att t.ex. livet efter döden finns eller att telapati är fullt möjligt.

  En skeptiker har allt rätt och fri vilja att tro och tycka som han/hon vill. Men skillnanden på skeptikerna och de som pratar sanning är att skeptikerna väldigt ofta blir aggressiva och nerväderande och det går inte att föra en normal dialog med dem. Tyvärr är det skeptikerna som format nutidens samhälle, men som tur är ändras saker och ting.

  Utomjordiskt Liv

  Vi var utomjordingar innan vi kom till jorden. Vi har levt på andra planeter och är alla varsin galax som har fullt med liv inom sig. Det är något att kontemplera. Som jag sa i början av detta inlägget. Du är en galax, en stjärna, en planet och du har många inkarnationer på andra platser i universum. Det du gör på jorden är att ta alla delar av dig och bli en universell skapare. Viktigt att förstå är att allting i livet är intelligent. Läs t.ex. mitt inlägg Växter Reagerar på Våra Tankar. Så vår planet Moder Jord, vår sol, Fader Sol, och vår galax samt alla andra galaxer, stjärnor samt planeter är egna varelser, och du är en av varje som inkarnerat som människa här på jorden för att bli en människa som förkroppsligar hela universumet. Det är vad var och en av oss gör. Vi är något som aldrig förr funnits. Vi lät vårt universum skapa allting som gick att skapa för att sedan genom jorden förkroppsliga det och bli universella ljusskapare.

  I en nära framtid kommer utomjordiskt liv att presenteras för mänskligheten. Detta kommer bli en tid då många vaknar upp. Det kommer bli mycket bättre förhållanden på jorden men vår planet kommer räta upp sig på sin axel och detta innebär en hel del geologiska förändringar. I slutet av 2012 kommer det vara som värst och under 2013 kommer jorden bli helt obebolig i de lägre dimensionerna.

  Målet om man vill bli en universell skapare är att stanna på jorden, för man kommer vakna innifrån och komma ihåg sin oändlighet. Genom detta uppvaknanden innifrån kommer var och en göra det som behövs för att träda in i en högre dimension ovanför de lägre dimensionerna. Vissa kommer skifta in i jordens högre vibrationer i de övre dimensionera, andra kommer gå igenom organiska portaler, det kommer ske på olika sätt.

  Den stora vilseledningen kommer vara att utomjordingarna som kommer presenterars för jordens invånare vill rädda oss genom att ta med oss på sina skepp. De kommer vilja flytta oss till andra planteter så vi “är säkra”. Men allt de vill är att vi inte ska bli universella skapare. Något som de själva inte är även om de har otroliga krafter.

  Vad vi håller på att skapa på jorden är som sagt något nytt i skapelsen. Bashar är en utomjordisk varelse som kanaliseras genom Darryl Anka. Bashar är “en vän ifrån framtiden”. Mycket av det han säger resonerar jag med men jag har inte hört om deras syn på 2012 mer än att vi på jorden står inför en väldigt stor transformation. I nedan video berättar Bashar om “gummibands analogin”. Desto hårdare du spänner ett gummiband, desto längre flyger det. Det vi gjort på jorden är att uppleva otroligt mörker, vi har upplevt otrolig ondska, och separation ifrån skapelsen. Allting är sammankopplat men vi har upplevt att det inte är så, många jag känner tror fortfarande det är så, jag trodde det själv större delen av mitt liv. Nu vet jag dock att allting är sammankopplat.

  Gummibands analogin innebär att vi upplevt så mycket mörker att när vi kommer ifrån det mörka och in i det ljusa så kommer vi “skjutas långt in i ljuset”. Vi kommer alltså komma väldigt högt upp inom skapelsen genom det vi upplevt på jorden, och Bashar har rätt. Vi har möjligheten att bli universella skapare, det är det absolut högsta vi kan uppnå inom vårt universum – och där är vi nu. Därför har vi hela universumets och även omniversumets (alla andra universum) blickar på oss.

  En annan väldigt bra video med Bashar är angående det som är omöjligt. Han berättar i videon här nedanför om hur vi på jorden upplevt det omöjliga, vilket är att inte ha kontakt med universum och förstå att vi alla är sammankopplade, att vi alla är skapelsen.

  Det andliga kommer snart bli massmediala nyheter

  Det kommer ske innan slutet på 2012 en hel del stora förändringar i våra medvetanden. Människor som är skeptiska kommer få det bevisat för sig att det finns t.ex. utomjordiskt liv.

  Medvetandet är inbyggt i vår verklighet och vi är inte separerade ifrån varandra. Många kvantfysiker har börjat forska om detta och har bevisat att vi har direkt inverkan på livet, speciellt genom experiementet “The Double Slit Experiment” som jag nämnde i detta blogginlägget: Materia – Det som skapat vårt universum?.

  Om en partikel som bygger upp hela vår kropp och dess funktioner även kan vara en våg som existerar överallt, innebär det inte att vi också existerar överallt?

  Deepak Chopra pratar i nedan video om hur han samarbetar med vetenskapsmän kring just forskningen om medvetande. Han pratar också om att starta en prisutdelning för de forskare som arbetar med medvetandet inom vetenskapen, vilket antagligen kommer bli stora nyheter innan slutet av 2012.

  En annan vetenskapsmän vars forskning jag resonerar mycket med är Nassim Haramein. Hans insikter och förklaring av universum visar att vi alla är varsitt svart hål. Jag kan inte förklara det djupare mer än att vi verkligen är precis allt. Jag har upplevt att jag är ett svart hål och det var innan jag hörde Nassim berättade om det i sin presentation Crossing The Event Horizon.

  Glöm inte att du är en oändlig skapare och ett eget universum som ville lära sig förstå ljuskonstruktionen.

  En annan person som lade pusselbitarna på plats i mitt liv är George Kavassilas (som kommer till Sverige i Juni, se mer om det här: www.fredsprojektet.nu/GeorgeKavassilas). Innan jag hörde hans presentationer ifrån 2004 och 2009 som finns på hans hemsida (Ascension & Beyond) så visste jag att vi alla var varsitt universum. Jag visste att jag var oändlig och jag visste även att det var något som andliga personer förmedlade om vad jag kallar ondskan (det som vill förslava andra genom att de vill ha makt) som saknades. När jag hörde George berätta om hur de övre dimensionerna där ondskan inte kan existera hade kopierats av ondskan och att de hade skapat en egen hierarki som liknade den äkta skapelsens struktur fast i de lägre dimensionerna där ondskan kan existera så föll polletten ner. Jag visste med en gång att det var så.

  Detta är något jag personligen vill varna för och berätta att hur man undviker att bli lurad utav det falska ljuset. Det är inget komplicerat, sanningen är enkel och simpel. Genom att veta om sin egen oändlighet, att man alltid funnits och att det inte finns någon Gud över en själv – utan att vi alla är lika och eviga – så förlorar ondskan all makt. Ondskan vill att vi ska tro att vi skapats, den vill se sig som över andra, bättre än andra eller maktfullare än andra.

  I det stora hela så är ondskan den som lurats mest av alla eftersom ondskan inte finns, utan det var några av oss oändliga själar som valde att spela onda, och med tiden glömdes det, för att om vi ska få verkliga upplevelser måste ondskan tro sig veta vara ond. Men sanningen är att ingenting är ont, för allting är oändlig ovillkorlig kärlek och det är något ondskan glömt.

  Det universumet vi är inom nu är baserat på ljus (vågform, ljud, vibration) och vi lär oss bemästra det, därför måste vi uppleva allt i ljuset spektrum, från gott till ont, roligt till tråkigt o.s.v.. Vad som är viktigt att förstå är att vi skapat dualiteten in i det extremaste, vi har därmed skapat det allra godaste av det godaste och har upplevt det, likaså har vi skapat det allra ondaste av det ondaste. Och gissa vad, ditt ondaste av det ondaste vill inte att du ska bli en universell skapare, men när du vet att du är oändlig, evig och odödlig – då har ingen makt över dig. Men du måste klara testet innan du kan bli en skapare utav ljus, och det är att inte låta dig luras av ondskan. Det är vad det handlar om just nu på jorden. Att inte luras utan att lita på universumet och sitt eget inre, lita till sin evighet och att vi alla är oändlig villkorslös kärlek – det som allting är inom och utom vårt universum.

  Stannar du på jorden under 2012 kommer du inte bli lurad, lämnar du jorden på rymdskepp så blir du lurad. En sak som är viktig att förstå är också att alla är på sin egna resa och det är inte upp till någon att döma andra eller tvinga de ifrån att göra egna val och gå sin egna väg. Det är så äkta ovillkorlig kärlek fungerar. Full acceptans av allt och alla utan villkor och utan att döma.

  Är det svårt att tro på utomjordiskt liv?

  Det kommer mer och mer nyheter om utomjordiskt liv som tar sig in massmedian vars utveckling är sådan att man alltför ofta blundar för det som är sant. Istället fokuserar massmedian på helt fel saker i de flesta artiklarna. T.ex. så de få gånger jag läser tidningen så dominerar artiklar om negativa saker såsom mord. Sådana nyheter borde vara notiser medan det positiva borde lyftas fram. Som t.ex. att det finns forskare som bevisar gång på gång att livet efter döden finns, eller att paranormala saker såsom telepati inte alls är paranormalt, utan något alla kan utveckla under rätt omständigheter.

  Men manipulationen är sådan att vi på jorden varit utsatta för den negativa aspekten av dualiteten, vilket innebär att det negativaste har lyfts fram för att förslava oss så mycket som möjligt. I slutet av vår cykel här på jorden som är slut efter 2012 kommer den positiva aspekten av dualiteten att lyftas fram, vilket vi sett under den senaste tiden. Tanken bakom att lyfta fram den positiva aspekten är för att när vi nu vaknar till villkorslös kärlek ska bli vilseledda och istället välja villkorlig kärlek. Inom 1 år så kommer världen att ha förändrats till det bättre, men åk inte iväg med utomjordingar när de kommer för att “rädda oss”, för då missar du chansen att återvända till de övre dimensionerna.

  Massmedia (CNN) rapporterar om UFOs:

  Saker som förr var tabu att prata om är idag lättare att diskutera. Mer och mer nyheter kommer fram om att det t.ex. finns liv efter döden. Men dualiteten kontrolleras av samma makt, den makten som vill att vi alla ska stanna kvar i de lägre dimensionerna och inte bli universella skapare. För att förstå hur stor dualiteten är så tänk dig att flera galaxer ingår i falska hiearkier som beskriver hur livet fungerar. Det vi gör med jorden är att lämna dualiteten, att integrera vår positiva och negativa aspekt och bli en universell varelse utav ljus, som är allting. Varenda en av oss kommer bli det, även om det inte är allas tur i denna cykeln på jorden, för alla kommer inte våga stanna kvar på jorden när vi närmar oss slutet på 2012 och jordens polskifte. Men det finns ingen död, så varför ska man vara rädd?

  Den positiva och den negativa aspekten av dualiteten är två motsatser som båda ser sig som bättre än den andra. Att bli balanserad är att inte se någon som bättre än någon annan, vi är alla unika, oändliga, och helt otroliga magnifika varelser, som just nu håller på att lära oss förstå ljus och bli mästare utav att hantera ljusbaserade universum.

  Att vara på jorden är en stor ära, och med tanke på livets oändlighet och allting bortom livet sett innifrån detta universumet så är du en av oändligt många som är inkarnerad just nu på den första planeten någonsin i skapelsens historia att skapa en ras av universella skapare utav ljus. Tänk på vilken ära det är för dig att vara här. Tar du vara på det?

  Inom 1 år kommer saker vara uppenbara och betydligt fler kommer att ha vaknat till större sanningar. Men glöm inte, det finns ingen som är mer än någon annan – vi är alla eviga, oändliga och ingenting existerar bortom dig.

  Anledningen att vi upplevt vad vi upplevt är för att lära oss hantera ljus, precis som man lär sig att t.ex. köra en bil. Det går bara genom erfarenhet. Det går inte att läsa sig till att köra en bil, man måste uppleva det, och det är upplevelsen som är nyckeln bakom varför vi är här. Vi måste uppleva allt ljuset erbjuder för att kunna bli som det, att kunna bli skapare utav ljus och sen kunna göra vad vi vill. Ingen helig skrift kan berätta för dig hur skapelsen fungerar eller har skapats, du har allting inom dig, du vet allting inom dig, du behöver ingen religion, ingen New Age, ingen filosofi eller liknande. Du är sanningen, du är livet, du är alltet. Men det går inte att blunda för det faktumet att vi alla inkarnerat på jorden och därmed befinner oss i en värld som försöker säga hur saker och ting fungerar eller inte fungerar. Det är viktigt att förstå sin resa i stora drag så man kan förstå varför man är inkarnerad på jorden. Men i slutändan har du allting inom dig, därför är det bra att meditera och kontemplera och få kontakt med sitt inre oändliga allsmäktiga själv.

  Det går inte att intellektuellt läsa sig till eller förstå oändligheten, eller ens kunna beskriva den mer än att den är just oändlig, att vi är oändliga. Vi som individuella varelser är oändliga. Du finns och kommer alltid att finnas. Så är det, och så kommer det alltid att vara. Att läsa sig till förståelse för oändligheten är som att försöka läsa sig till smaken av något, det går inte utan att uppleva det. Du kan inte uppleva en smak av en paj om du inte testar att uppleva den genom att smaka.

  Det är en ära att vara här på jorden tillsammans med dig, och det är en ära att ha pratat med många av er som jag kommit i kontakt med. Jag älskar er alla, även de som totalt sågat det jag pratat om (det är dock betydligt fler som berättat att de vet om samma saker som mig). Tack!

  Och med de sista orden i detta blogginlägget vill jag tacka alla kvinnor för den heroiska insatsen att tillåta den maskulina energin göra allt den gjort i vår upplevelse av att inte vara ett. Men hela mitt hjärta ber jag som man om förlåtelse för allt vi män har gjort och fortfarande gör. Denna videon här nedanför är dedikerad till den gudomliga feminina energin, d.v.s. alla ni kvinnor!

    

  Oändligt med kärlek till dig kära läsare!

  – seilon

  Skrevs den 5/4 2011

  Tags: , , , , , , , , ,

12 Kommentarer

WP_Cloudy
 • Evigheten says:

  Hej Selion.
  Vi kan uppleva mycket utanför detta fysiska liv.
  Allt det vi upplever skall översättas till detta fysiska livet.
  Inget som är evigt kan översättas i denna fysiska upplevelse.
  (då har jag beaktat fraktaler och iterationer)

  Att det fysiska livet är en illusion men ändå inte är resultatet.
  Att ondska finns men ändå inte blir resultatet.
  Att vi egentligen är allt men ändå inte blir ytterligare ett resultat.

  I vår önskan att förstå alltet och meningen frodas det fanatiska.
  I det fanatiska blir nuet dimmigt.
  Nuet är det enda som är sant.

  Att påverka människor att söka kan skapa fanatiska individer.

  Jag säger hellre…………….
  Lev i nuet och välj av kärlek till allt.

  När jag säger välj så innebär det inte att man egentligen har ett val.
  Om man väljer höger istället för vänster kommer man till slut till samma punkt.
  Hur man väljer styrs av den eviga rörelsen av ren automatik.
  Sett i ett fysiskt perspektiv.

  Vad skulle den fysiska upplevelsen vara utan motsatser?
  Hur skulle vi kunna skilja det goda från det onda om inte bägge existerade.

  Allt har ett syfte och en mening.
  Den som tror att meningen med det fysiska livet är att veta allt om alltet
  kommer att lura sig själv.
  Den som lever i nuet kommer att uppleva det som är meningen.

  Med vänlig hälsning Evigheten

 • seilon says:

  Vackert sagt Evigheten! Kan inte mer än att hålla med!!
  Varma hälsningar
  – seilon

 • Linda says:

  Fantastiskt att finna dessa tankeströmmar på svenska!
  George Kavassilas gav mig den pusselbit jag behövde.
  Nu känner jag inget behov av att söka mer, men jag skall
  återvända hit till ditt universa av insikter/kunskaper igen.
  Tack, Seilon.

 • Monika says:

  hej Seilon!
  Nu har jag virrat runt bland alla “sanningar” i böcker och på nätet i några månader och inte blir jag så mycket klokare… Snarare tvärtom. Hela alltet verkar vara så mycket mer invecklat än jag först trodde. Hur kan du vara så säker på att du hittat rätt? Alla säger att alla svar finns i dig själv men hur då? Jag hittar bara frågor i mig själv och de blir bara fler o fler.
  Tack i alla fall för din blogg som jag är glad att jag hittade ikväll, jag tyckte om att läsa i den.

 • seilon says:

  Tack Linda för din kommentar!

  Hej Monika!
  Vad har du för frågor?

  Den absolut med överväldigande upplevelsen för mig är när jag stillar mitt sinne och inom mig upplever min egna oändlighet. Vi är alla oändliga, det du är, det som du kallar jaget, det som är medvetet om jaget, det är vad du är, ett oändligt medvetande.

  Hur kan jag veta att jag funnit sanningen? Sanningen förstås olika av alla, och tolkas med olika ord på olika sätt. Vad jag vet om sanningen kan jag inte göra så någon annan förstår, men jag kan förmedla vad jag vet och det kan hjälpa andra att komma ihåg sin egna sanning, och vad är den sanningen? Sanningen är att vi alla är oändliga, alla har alltid funnits och kommer alltid att finnas.

  Det jag definerar mig som, vid namn, födelsdag, jobb etc. Det är inte hela mitt jag. Inte ens det jag kallar för jaget eller min själ är hela mitt jag. Vad jag är är ett medvetande, det som är medvetet om min existens, det som gör att jag kan veta vad jag ser, känner, smakar, luktar, upplever och så vidare. Så jag är ett medvetande, som skapat allting jag uttrycker mig som genom denna verkligheten.

  Som det medvetandet är jag villkorslös kärlek och älskar precis allting och varenda en. Jag vet att allting är sammankopplat, att alla är oändliga och att ingen existerar bortom någon annan. Det är en av de största uppenbarelser jag varit med om, hur vi alla hör samman. Hur allting hör ihop.

  Rent praktiskt så lever jag mitt liv med kärlek för alla, och söker förståelse för alla och sprider glädje. Man får tillbaks vad man ger ut och världen blir för varje dag en mer och mer magisk plats att leva på.

  Samtidigt har jag som jag skrivit i detta blogginlägget samt de innan insett hur jag är på resan att bli en skapare utav ljus, som många andra också är. Det innebär att jag inkarnerade på jorden för att finna mitt center, bli balanserad och integrera alla min aspekter som mitt medvetande inne i detta universumet skapat.

  Detta universumet är inte allt, det finns så mycket mer och vi är alla existerande inom alltet. För mig är det helt fantastiskt att jag finns som människa, det är otroligt att existera 🙂

  Men skriv gärna dina frågor. Om du inte vill göra det här så kan du maila mig. Jag har inte svar på allt, och jag kan inte visa sanningen för dig, den kommer du finna inom dig.

  Du är livet, precis som alla andra. Sprid kärlek, var kärlek, sprid glädje, var glädje och din värld kommer reflektera det.

  Mycket kärlek
  – seilon

 • Monika says:

  Tack för ditt svar Seilon!
  Redan innan jag läste det hade jag förstått att vi alla nog har vår egen sanning och det som är sant för mig idag kanske inte är det i morgon. Jag vill gärna ha raka linjer, en “säker” sanning och en “rätt väg att gå på” men inser att det inte funkar så.
  Jag ska fortsätta att fundera och följa din blogg. Du skriver på ett sätt som gör det både intressant, roligt att läsa och lätt att förstå, tack! Ska försöka hitta egna svar på mina funderingar men återkommer gärna när jag “kör fast”
  hälsningar och kramar/Monika

 • stina norbye says:

  Hej!

  Mycket bra skrivet! jag har läst dina rader många gånger nu och det är det vettigaste jag har kommit över i form av synen på oss och livet.
  Ville bara skicka ett stort TACK! och pepping to keep up the good work;-)
  Ser fram emot nästa story!
  Bästa hälsningar
  Stina

 • Jaana says:

  Härligt att du delar med dig. Livet är enkelt och okomplicerat. Det går att förklara och visa och uppleva med att vara eller med att skriva, prata om det. Båda behövs. Har sett filmen Black Whole (istället för Black hole) av Nassim Haramein, vilket jag fick några månader från Spiritual Cinema Circle. Så underbar film/dokumentär där han förklarar enkelt och tydligt hur vi alla är en, hur vi alla är hela och delar av samma sak.
  Busy being happy!
  Janis

 • Adrian says:

  Tack för upplysningen :)! Jag har några frågor jag hoppas du kan svara på, jag ber redan nu om överseende om jag formulerar mig på ett sätt som inte stämmer överens med precis hur du formulerat dig, det beror isåfall på att jag missuppfattat något i detta ämne som jag är ny i eller min oförmåga att skriva korrekt helt enkelt :)!

  Om jag uppfattat det rätt har vi själva bestämt allt som vi gör innan vi gick ner i denna dimension, jag hade innan mitt liv bestämt att jag skulle skriva denna kommentar. Då måste jag ha vetat att detta blogginlägg skulle skrivas, eller hur? Jag tänker att man isåfall borde ha antingen vetat precis vad som skulle hända runtomkring en så man kunde veta vad man skulle svara på det eller att man tillsammans med andra bestämde hur det skulle se ut på jorden så att man kunde planera mitt liv som jag ville.

  I filmen visade det sig att man tar beslut sex sekunder innan man blev medveten om de. Vi säger att man går på en väg och möter en person som säger – Hej. Man svarar då -Hej. Dock så beslutade sig hjärnan redan innan den personen sagt hej att man skulle SVARA hej. Kanske inte det bästa exemplet då det inte hade varit konstigt att vara den första personen att säga hej, men vilken konversation som helst kan falla i mitt exempel egentligen.

  Poängen jag vill komma till är att vi inann vi bestämde detta liv måste ha kunnat se in i framtiden… Vi måste även ha bestämt detta jordliv tillsammans då jag måste veta PRECIS vad som ska hända för att kunna planera precis hur jag ska agera på det. Men det blir en gåta för mig, alla måste ha vetat precis hur alla andra ska agera när livet planeras vilket gör det omöjligt att ha det precis planerat eftersom då skulle den som planerat det innan en inte ha i åtanke vad jag ska göra och hur den ska agera på det? Om det härleds till att det inte finns någon tid eller samband mellan våra olika planeringar och hur vi möter andra på jorden så ligger det bortom min förståelse för tillfället.
  Det är min första fundering, jag hoppas du har en förklaring till den :)!

  Min andra fundering är hur jag ska förbereda mig inför att gå till de övre dimensionerna år 2012 när alierna kommer, vilket jag hoppas kunna göra. Är det ens möjligt med inga själsliga erfarenheter, alternativt väldigt få som kanske skulle kunna ses som sådana?

  Min tredje fundering: Allt som vi gör har beslutats innan detta liv. Det innebär att ifall jag ska eller inte ska äta lite fika nu inte är ett val? Jag skulle kunna göra det, eller inte, men att det är ett beslut är alltså en illussion eftersom det redan är beslutat? Isådanafall måste man väl också vetat när man beslutat det vad beslutat ska leda till så man kan ta nästa beslut?

  Min fjärde fundering: Du skrev i ett tidigare blogg inlägg om fri vilja; att om man tror att man inte får ett liv efter döden så får man inte det. Varför skulle man ha innan ett liv beslutat sig för att man ska välja att tro det så att vi inte får något liv efter döden?

  Och min sista fundering: Meningen med att gå ned i de lägre dimensionerna var, om jag förstått det rätt, att få värdefulla upplevelser. De upplevelserna fick man som mest när man trodde detta var allt, eller när man trodde man tog medvetna beslut. Jag kan inte undvika en tanke/känsla att allt jag gör i fortsättningen är ganska meningslöst då det redan är bestämt vad som ska hända. Ska jag låtsas som om det är medvetna beslut jag tar och leva mig in i kommande situationer i mitt liv? Ska jag vara ärlig tappar jag en hel del livsmotivation när du säger att jag inte kan påverka någonting nu eftersom det redan var medvetna beslut som tagits innan. Kort och “gott” Det spelar ingen roll alls vad jag gör, om jag sprider kärlek eller sprider hat på planeten för vad jag än gör så är det redan beslutat. Innan jag läste detta hade jag vissa ambitioner och hade planerat på att jobba på dessa ambitioner för att uppnå vissa mål. Det vore ju tråkigt att ge upp på dessa ambitioner, göra en massa onda handlingar och sådant som helt går emot den jag uppfattat mig själv som. Men där här jag ett svar på min egen fundering.

  Det borde finnas ett samband mellan hur man upplever sig själv och kommande beslut man gör. Oftast så blir man inte förvånad över sina beslut, man känner sig själv rätt så bra. Jag tänker så att när man planerat sitt eget liv så borde man ha sett till att man själv upplever ett mönster, lär känna sig själv på ett visst sätt sett till sina beslut så att man lever sig in i sig själv och besluten man tar mer och lättare. Vilket borde innebära att mitt kommande års beslut har samband med mina tidigare ambitioner i mitt liv och hur jag har och nu upplever mig själv?

  Jag är intresserad för samband i olika saker som du märker :). Men jag hoppas att du har läst och svarar på denna väldigt långa kommentar ( inte för att du har något val om du ska eller inte ska svara, om jag förstått det rätt), inte för att någon av oss har något val om att inte mörda en person kommande dag, skrämmande tanke men så är det alltså?…

  Tack för fina blogginlägg som öppnat upp mycket viktig kunskap för mig!

  Adrian

 • seilon says:

  Hej Adrian!

  Ja, vi har redan bestämt allting och på ett sådant sätt att vi tror vi har fri vilja, för vi upplever det. Jag tror att jag kan välja hur jag kan uttrycka mig med vilka ord jag vill nu när jag skriver, men min allsmäktiga och allvetande aspekt har redan bestämt det innan jag kom ner till de lägre delarna av universumet.

  Vi har alla planerat tillsammans och vi har alla sett hur vår resa skulle se ut, en resa som varat miljarder med miljarder med år och vi har alla haft miljarder med livstider i olika livsformer i många galaxer.

  Din första fundering om jag förstår dig rätt är att vi alla har planerat tillsammans. Nanonsekund för nanosekund. Vi har planerat allting ifrån de högre dimensionerna där vi är allsmäktiga och allvetande. Sen glömde vi allt och upplevde vad vi planerade och vi är miljarder med miljarder av själar som planerat tillsammans med allas val i åtanke.

  Som allsmäktiga och allvetande så kan vi veta precis allt och när vi planerar så har vi tillgång till allas planer och hur alla gör. Det är vad själva orden allsmäktiga och allvetande innebär, och det är vår sanna natur. Vi har skapat allt som om vi alla nu har fri vilja, men eftersom vi upplever något vi egentligen inte är vilket är separerade ifrån varandra så har vi varit tvugna att skapa vår upplevelse så som vi gjort.

  Det är hur jag förstått det och kanske har jag fel, men det känns rätt i mig. Vad jag vet är att vi är allsmäktiga och allvetande och att vi nu upplever det vi inte är och att vi snart blir vad vi är igen.

  Angående din andra fundering så behöver du inte göra mycket. Du behöver bara vara balanserad och kunna distansera dig till det externa så du inte får panik över vad som sker. Du behöver veta att du är allsmäktig och allvetande och att det är din sanna natur. Det finns ingen skapare som skapat oss, vi är alla oändliga, eviga och odödliga och vi existerar överallt i allt som finns inom och utanför ljusets konstruktion. Du ska också stanna på jorden för det är på jorden vi träder in i de högre dimensionerna, inte genom att lämna den eller placeras i någon teknologisk maskin som ska göra oss andliga eller liknande. Vi blir vad vi egentligen är (allsmäktiga och allvetande) genom vårt inre, via vårt hjärta.

  Det är också bra att älska alla utan villkor och förlåta alla villkorslöst, det gäller även en själv, att man älskar sig utan villkor och förlåter sig själv villkorslöst.

  Till din tredje fundering vill jag säga: Helt korrekt :). Vi visste vad allt vi gör leder till och även om jag tror att jag nu har helt fri vilja att välja vilka ord jag skriver till dig så är det redan bestämt av min allsmäktiga och allvetande aspekt. Allt jag gör vet jag redan, men att kunna leva i att jag tror jag har valet att välja är fantastiskt. Det är viktigt att leva i nuet och njuta av det samt att göra allt med kärlek :).

  Din fjärde fundering stämmer, men även om vi väljer bort liv efter döden så kommer man alltid förr eller senare vakna (och inse att man existerar), även om det tar eoner med år. För ingenting kan sluta existera eftersom allt är del av allt och alla är del av alla. Så det är bara en temporär upplevelse att inte få leva vidare.

  Kring din sista fundering så tänk på detta: Allt du gör får du tillbaks. Så om du tror allt är meningslöst eftersom det redan är beslutat så kommer vad du gör bli vad du skapar, och det är vad du bestämde. Om du gör ont får du ont tillbaks och om du gör gott får du gott tillbaks.

  Att inte göra något gör att man är där man är, tills man gör något och oavsett vad man väljer att göra så visste man som sitt allsmäktiga och allvetande själv vad man skulle göra. Du behöver inte alls låtsas som att det är medvetna beslut. Även om jag vet att allt jag gör är förutbestämt så gör jag vad jag anser är vad jag vill och har fritt val. Jag lever som om jag har fri vilja och gör fria val och försöker alltid skapa glädje, kärlek och harmoni.

  Och du kan påverka allt, för vad du än gör så visste du att du skulle göra det så tro att du kan påverka och det är vad du kommer göra. Det är också vad du bestämt att du ska göra. Allt du gör är vad du bestämt att du ska göra, så gör vad som känns bäst, gör vad som får ditt hjärta och hela din kropp att le, gör vad som gör att du mår bra och inte skadar andra. Det är alltid ett bra levnadssätt.

  Vi har alla planerat våra liv tillsammans, så vissa av oss har tagit på sig roller som är jobbigare i just detta livet och andra har roller som gör livet lättare. Det är inte så att enbart du har planerat ditt liv, utan vi har gjort det tillsammans och vi valde alla innan vilka roller vi skulle ha. Vissa har t.ex. varit andliga i decennier, andra i några dagar, vissa inga dagar alls, men alla dessa kommer kunna komma till högre dimensioner om det är vad de planerade för denna tiden vi nu lever i.

  Tänk också på att du är en gammal själ, alla har vi på jorden levt många liv och inte bara på jorden, utan även ute i universumet på andra planeter i andra galaxer. Detta är vår sista livstid som levande utan att ha tillgång till vår allsmäktighet och vårt allvetande.

  Vissa kanske kommer inkarnera igen på andra planeter, detta vet jag inte helt säkert, men många på jorden lever just nu sin sista inkarnation. Sen kommer vi leva som allsmäktiga och allvetande för alltid och kan uppleva vad vi vill när och hur vi vill :).

  Tack för din underbara kommentar och dina funderingar! Glöm inte att du har alla svar inom dig och att vi alla är sammankopplade. Du är jag, jag är du och det gäller för alla. Allt du gör och lär dig lär och gör jag genom dig, och vice versa. Vi är alla unika och vi har alla ett unikt medvetande, just nu är mitt medvetande medvetet om detta jag skriver och ditt medvetande kanske ser på en film, läser en bok, surfar på Internet eller umgås med någon. Kanske äter du en god middag eller fikar? Oavsett vad så är det vad vi planerade att vi skulle göra :).

  Tack igen!
  Hälsningar
  – seilon

 • Adrian says:

  Det är du som ska ha tack, den verklighetsbild du ger mig är verkligen fantastisk! Jag ser fram emot mitt sista år på jorden nu och har vissa aningar och ideer om hur jag ska leva det. Jag kan säga såhär: Mina tidigare intryck av livet innan jag läste detta blandat med min förståelse för vissa saker kombinerat med detta nu har gett mig massor med ideer om hur jag kan förbättra tillvaron och undgå vissa problem som jag tidigare hittat på lösningar som missgynnade mig på allvarliga sätt.

  Det känns härligt att du har tagit rollen att visa människor denna sanning och jag tror och hoppas verkligen att jag har tillräckliga förmågor för att kunna hjälpa andra, absolut inte på samma sätt som dig, utan via andra perspektiv. Tänker inte förklara mer där men jag kan säga att du inte bara hjälper andra, du hjälper andra hjälpa också :D!

  Det var en sista sak jag tänkte på, ifall detta är min sista reinkarnation, vilket jag tror det är, ska jag satsa på att få så många olika upplevelser som möjligt som jag sedan ska kunna återskapa? Det vore den givna strategin, eller har jag redan upplevt allt som kan upplevas i denna dimension? Jag kan gott tänka mig att lägga ner någon timme framför något spel för att få någon speciell känsla som inte går att få på något annat sätt. Att ha tillgång till extra upplevelser för alltid som jag kan återskapa är något jag verkligen skulle se till att få i detta liv om det är möjligt. Vore ju synd att gå miste om sådant som man tar in i evigheten och som det är sista chansen att få tag i.

  Tack igen, igen :D!

  Adrian

 • Adrian says:

  Hej igen Seilon! Om jag har förstått allting rätt så är det kott och gott så att utomjordingar kommer att försöka röva bort så stor del av mänskligheten som möjligt IFRÅN möjligheten vi har att bli universiella skapare av ljus. Deras plan har läckt ut och det ger oss egentligen enorma möjligheter att undgå att det inträffar i någon stor skala. Men det känns ändå glest på den fronten i allmänhet…

  Jag förstår att man skapar den verklighetsbild man själv vill ha och att många som vaknat går runt i en fantastisk verklighet då de redan lärt sig ovillkorlig kärlek, men jag tror fortfarande att de flesta går runt med begräningar om vad som är möjligt, t.ex kristna gör alla sina handlingar genom Jesus och det utnyttjar de som vill ha våra energier eller kommer göra det genom att vilseleda kristna att inte åka med rymdskeppen, eller cyklar jag med mina tankegångar? Jag vet för jag har själv tänkt i sådana banor, att såhär är det. Och såhär är det är ofta långt ifrån hela sanningen, speciellt för sådana som inte känner till att vi människor är oändliga och varför vi är här på jorden m.m.

  Det jag menar är att jag själv upplever det som att mänskligheten i allmänhet är långt ifrån ovillkorlig kärlek, de som vill ha våra energier ligger inte på latsidan antar jag och det gör väl så att det bästa sättet att göra så många som möjligt till universiella skapare av ljus att helt enkelt få de att stanna på jorden. Än sägs det inte ett skit om 21 december i media men jag tror det är mycket möjligt att maktinnehavarna som vill att vi ska åka rymdskeppen använder media för att säga åt mänskligheten att vi har träffat utomjordiskt liv som är gott och att de kommer att rädda oss från en klimatkris,det enda vi människor behöver göra är att kliva på skeppen de kommer komma med som räddning…

  Bara en tanke om ett möjligt scenario men man måste förstå att maktinnehavarna i alla fall kommer göra saker för att med olika medel påverka mänskligheten att gå på skeppen. Och där finns möjligheten för oss som känner till deras plan att komma på ideer om hur man övertygar en mänsklighet att stanna kvar den 21:a december 2012… Att älska ovillkorligt och försöka skapa en bra verklighet tror jag är en jättebra ide eftersom jag tror folk lättare blir manipulerade i negativa omständigheter. I negativa omständigheter är det lättare att ens ego växer och att man då kanske stänger sig för den ovillkorliga kärleken genom att inte ge någon själv. Och då lever man i en negativ världsbild och använder den som bas för sanningen vilket gör det lätt att “inse” att alla de som tror att vi människor är oändliga och att vi borde stanna på jorden för att komma till en annan dimension helt enkelt är idoter. Hade det varit så så hade jag väl kännt av det nu??, tänker de troligen.

  Att säga orden “kliv inte på något rymdskepp den 21:a december 2012” tar väl cirka 5 sekunder att säga men att gå runt och spamma sånt känns lite innefektivt då maktinnehavarna ganska lätt kommer att vända det uttalandet till att man istället borde kliva på eftersom den som sa det ville ont… Jag vet själv att sådant kan hända eftersom jag själv insett att jag trott saker vara tvärtom som de var, kan inte riktigt förklara hur det hänger ihop med verkligheten…

  Men för att avsluta så vill jag säga att jag försöker inte lägga någon enorm press på någon enskild individ men jag vill poängera att 8 månader går SNABBT och om de som vaknat enbart satsar på att försöka sprida ovillkorlig kärlek så kommer det inte räcka eftersom folk inte kommer tolka deras ovillkorliga kärlek som ovillkorlig kärlek osv. Så helst ska den här informationen ut i massmedia SNABBT och då bör det vara bra talespersoner som utbildar människor. Jag vill bara veta om sådana här ideer finns eller om det är så som jag upplever det att de som vaknat kommer att gå runt i sin ovillkorliga kärleks eufori ( absolut inget illa ment ) och sprida den ovillkorliga kärleken till folk som säkert kommer att uppskatta den, men ändå inte förstå den vilket är nödvändigt för att den ska kunna spridas av även de. Självklart är det bra om man kan få folk att må bra men ännu viktigare om man kan få folk att bli universiella skapare av ljus, i alla fall när det är 8 månader vi pratar om i en 13.5 biljoner lång resa ( tror jag läst här på sidan att den var just så lång ) ner i mörkret…

  Så borde jag spamma den här länken till din sajt på svenska sidor, gå runt och spamtänka “kliv inte på något rymdskepp” eftersom vi människor delar tankar och när 21 december närmar sig, spamprata till random folk jag möter, “kliv inte på något rymdskepp 21 december”, “kliv inte på något rymdskepp 21 december” igen och igen? Som jag tidigare sagt tror jag till och med att det kan bli en nackdel om maktinnehavarna kan vända det jag säger till att det är jag som är den onde i den bemärkelsen… Fakta är att “inte kliva på skepp=bra, kliva på skepp=dåligt” iaf om man antar att folk vill bli universiella skapare av ljus vilket de vill eftersom de annars aldrig åkt ner i detta mörker! Det vore ett stöd att veta att mer kompetenta människor än mig har konkreta ideer om hur man ska nå ut och hjälpa en mänsklighet och annars har jag förhoppnignsvis väckt tanekbanor hos folk som läser det här att det är nu eller aldrig som man måste börja hjälpa!

  Jag hoppas verkligen att folk läser detta och reflekterar över mina tankegångar och håller med mig om att något bör göras och meddelar mig om det finns någonting planerat. För själv känner jag som att jag förstår mycket i teorin men väldigt lite i praktiken när det gäller t.ex ovillkorlig kärlek. Och om jag inte kommer få något svar från någon som seilon eller någon som kan förstå och relatera mina ideer till en verklighet som de själva kan se då kommer jag själv försöka komma på sätt att hjälpa mänskligheten att stannna kvar på jorden och jag kan för lite om detta universun, om maktinnehavarna, om hur man konkret hjälper folk för att kunna ge någon bra hjälp. Jag kan försöka lära mig ovillkorlig kärlek och att försöka ställa smarta frågor som utmanar det automatiska tänket i så många situationer som möjligt, vilket kan öppna folks tankegångar men mycket mer som säkert hjälper kan jag nog inte hitta på… Förlåt om det var jobbigt att läsa och om jag skriver lite för seriöst och stelt men jag kan helt enkelt inte ovillkorligt kärlek än iaf och jag vill verkligen kunna få ut mina tankegångar till folk som kan ha nytta av de!!

  Kärlek från Adran till vem som än har plöjt sig igenom mitt brev!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *