• 06Feb

  Jag har skrivit en hel del om högt utbildade personer som alla föreläser och har skrivit böcker om en ny verklighetsuppfattning.

  Tänk om det är så att vi verkligen lever i ett holografiskt universum. Vilket innebär att själva medvetandet alltid är placerat precis där det ska vara placerad, inom alla dimensioner/parallella verkligheter osv.

  Många har inte lärt sig förstå de mest fundamentala frågorna såsom “Varför är jag medveten?” eller “Vad är medvetande?”

  Vilket leder mig in på en studie som gjordes i Schweiz rörande Virtual Reality Tekniken.

  De placerade en person med Virtuella Glasögon i en värld där han observerade sig själv ur 3:e person perspektiv. De fick personen att associera sig själv med den virtuella personen. De trodde de var den personen och kände vad den virtuella personen kände vid beröring. För den som vill läsa mer: Klicka Här.

  Jag läste i Metro om hur denna tekniken kommer ge ett nytt djup till TV-Spel, där man kan få uppleva själva spelet inuti spelet själv.

  Det jag har presenterat på denna blogg visar hur medvetande har skapat energi och materia. Borde det inte betyda att vi associerat oss till de personer som vi är? Vi är alltså levande inom en virtuell verklighet redan och är redan inne i själva ‘spelet’.

  Bara att det inte är ett ‘spel’ i den bemärkelsen vi är vana vid, utan det är ‘verkligheten’. En illusion, men vad är det som säger att illusionen inte är verklig?

  Framtiden är nu, vi behöver inte skapa något för vi har redan allt inom oss. Däremot så har vi programmerat in oss i en ganska knasig virtuell verklighet där vi skapar massor av negativitet.

  Kunskapen om hur allting hänger ihop, hur allting är ett och påverkar allt, kommer skapa en ny världsordning, där vi lever med kärlek och förståelse. För det är bara kärlek och förståelse som kan låta en holografiskt verklighet att fungera då allt blir tillåtet. När vi förstår det så blir vi medvetna om hur våra handlingar skapar vågor i vår gemensamma verklighet. Våra handlingar påverkar andra och i dagens samhälle har vi väldigt dålig förståelse för detta.

  Vi hade kunnat leva i total harmoni i fred och frihet med oändliga möjligheter, såsom att uppleva valfritt spel eller valfri film i första person perspektiv. Nu har vetenskapen börjat bevisa att vi kan, och därför är vi nu i framtiden. Vi kommer kunna förstå effekten av hur vår verklighet fungerar om allt är ett och allt är skapat ifrån medvetande eller så kallad oändlig intelligens.

  Hur ska vi göra för att skapa en bättre verklighet?

  Först måste vi förstå en sak. Redan nu lever vi med indivdualitet. Vi lever utan att kunna medvetet läsa varandras tankar. Så, tydligen finns det regler vi följer om allting är skapat av ett medvetande. Således borde vi ta hänsyn till varandras fria vilja och voilá vi har en regel.

  Tänk om den enda regeln är Fri Vilja för att allting ska fungera som det gör? Det betyder att vi lever inom en perfekt harmoniserad verklighet om vi följer fri vilja.

  Frågan är. Gör vi det?

  När jag reflekterar över mitt liv så har det bestått av val som jag har gjort. Vilket betyder att vi är förslavade av oss själva, eftersom vi inte tror vi är eviga ljus entiteter. Vi tror vi har en begränsad livslängd och att vi måste följa vissa normer. När vi egentligen är Gudar och har enorma krafter och enorm kärlek inom oss. Fast utan att uppleva det ‘mörka’ så kan vi inte uppleva det ‘ljusa’. Så vi behöver förstå det mörka för att finna det ljusa, kärleken övervinner allt.

  Genom att lära oss förstå dagens system, alltså dagens samhälle och dagens normer, så kan vi lära oss inspirera de som skapar detta system att skapa ett som skapar något bättre. Ett system som skapar positivitet och som söker sanningen utan att döma.

  Hur kan man göra för att skapa en förändring?

  Man kan lära sig söka sanningen utan fördomar. Samtidigt så kan vi inte förstå allt ur vårt perspektiv vi har nu. Vi kan bara sträva emot något bättre och uppleva det på vägen dit. Med tanke på vad vetenskapen bevisar idag så har vi verkligen skapat en grymt bra förklaring till hur vi lever.

  Blandar man in Ra’s beskrivning av hur ett Enhetligt System (se: Law of One Study Guide) skulle fungera sett ur Oändligheten, som man kan läsa om i Convergence (Shift of the Ages: Scientific Proof for AscensionScience of Oneness, The Divine Cosmos: A Breathtaking New View of Reality), så förstår man att det enda vi bör sträva efter är Kärlek och Förståelse, baserat på Fri Vilja.

  Att vi inte har ett samhälle som följer den simpla principen Fri Vilja baserat på Oändlig Kärlek betyder att vi borde lära oss förstå den principen. Tror man inte på Oändlig Kärlek eller Ovillkorlig Kärlek så är det ett stort hinder. Men om det funkar för mig varför skulle det inte funka för dig? Om det inte funkar för dig men för mig, varför ska du dra mig ner, när jag kan dra dig upp?

  Det är något att fundera på. Ovillkorlig/Oändlig Kärlek baserat på Fri Vilja och vi har ett system som kommer skapa helt otroliga upplevelser. 🙂

  Den enklaste lösning – så enkel att egot har svårt att förstå den.

  Pengar styr världen idag. Allting handlar om pengar. Dagens penga system skapar problem. Bokstavligen skapar problem. Om vi bara ‘programmerar’ om pengarna till att skapa kärlek och en otrolig värld istället, så kan vi lösa ALLA problem.

  Så enkelt är det. Det är bara vår ignorans, rädsla och alla andra negativa tankar som hindrar oss. Så bäst av allt är att bara fokusera på att tänka positivt och leva positivt :).

  Var mot andra så som du vill att andra ska vara emot dig!

  Våra tankar formar vår verklighet. Vare sig du vill eller inte. Kärleken är dock alltid den starkaste kraften!

  Mycket kärlek!

  – seilon

  Skrevs den 6/2 2009

  Tags: , , ,