• 05Jan

  Dagens samhälle har ett ekonomiskt system som bygger på att pengar skapas ifrån skuld. När en låntagare går till banken för ett lån så skapar banken dessa pengar ifrån tomma intet. Genom en signatur så blir låntagaren skyldig banken pengarna som låntagaren betalar och samtidigt ska han/hon betala en ränta till banken – på pengar skapade ifrån tomma intet.

  Bankernas ‘magiska hatt’ som tillåter dem att skapa pengar
  ifrån tomma intet genom en signatur. Utav 1000 insatta kronor
  så lånar banken ut 800kr, och sätts de in igen lånar banken
  ut ytteligare 640kr på redan utlånade pengar, om deras reserv är 1:5,
  alltså 
  20%, men idag är reservern betydligt större…

  Jag återkommer till ekonomin, först måste vi lära oss förstå hur vi alla fungerar…

  En perfekt värld hade inte haft den separation som vi har i dagens samhälle. Med separation så menar jag att folk rent allmänt inte bryr sig om andra så länge de har det bra. De vägrar undersöka saker som inte tilltalar dem, t.ex. att Världsbanken mer eller mindre förslavat hela mänskligheten, de vägrar de tro på och istället säger de att det är skitsnack. Den som avfärdar saker utan att undersöka är grunden till de problem vi har i dagens samhälle.

  Om jag går ut och säger att ALLA ÄR GUD och att vi alla är EN OCH SAMMA. Vilka skulle tro mig? Ett par stycken men majoriteten skulle rynka på näsan och kalla mig en galning eller liknande. Folk har helt enkelt blivit förslappade och hjärntvättade att tro att regeringen, bankerna och de som styr gör det av ren kärlek till oss och för att göra det bättre. Så är det dock inte.

  Vi lever i ett modernt slaveri.

  Vi är slavar till ränta och skulder.

  Samtidigt så förstår inte människor inom samhället den andliga aspekten och hur livet alltid existerar, det finns ingen död. När vi hör ordet död så tänker vi att det är slutet, men livet fortsätter för alltid. Personligen så har jag funnit sanningen inom mig och allting utanför är bara en spegel av det inre. Världen och universum är en fantastisk skapelse och det är oehört svårt för en medelsvensson att greppa hur världen fungerar sett ur ett andligt perspektiv, eftersom de helt enkelt inte tror på det.

  Hade jag inte själv varit med om inre resor till oändligheten och hur universum bokstavligen pratat med mig genom min varddag, drömmar och personer så hade jag inte trott det själv tack vare samhällets konditionering genom min uppväxt.

  Jag är säker på att många i vår värld inte förstår hur mycket de förstör den, de är bara kuggar i maskineriet och även om det är hemskt att vara ett kugghjul, så är det roten vi måste ändra på. Vi måste organisera oss och gå på de som startar kugghjulen, och möta de personligen och lära de förstå att vi inte är några vanliga människor, utan att vi även är ett med det andliga och gud och därmed dem.

  De flesta vill väl, men har inte kunskapen till att förstå vad deras handlingar leder till. De saknar också insikten att se saker ur andras perspektiv och de saknar kärleken till alla människor på vår jord. Många låter rädslor, fördomar och ignorans styra och man är rädd att inte ‘passa in’. Så de som styr oss gör det enkelt genom att sätta normer, manipulera historien och ge oss de nyheter som programmerar våra sinnen genom massmedia.

  När jag nämner gud så kanske någon rynkar på näsan och tänker på det vi lärde oss i skolan om religion, men så mycket har förvrängts och själva skapelsen är något som kommer ifrån ett medvetande – ett oändligt medvetande – som gett allting inom skapelsen den fria viljan att tro vad som helst. Allting vi ser och använder i vår varddag är resultatet av dennes skapelse. Så om vi ber ifrån hjärtat till gud kommer våra böner att svaras. Allting utanför oss finns inom oss, det är inom oss som sanningen går att finna. Endast genom viljan att finna den kan man göra det och vi alla har våra egna unika vägar att gå till denna sanning.

  En Perfekt Värld

  Hur fungerar då en perfekt värld? Jag vaknade upp genom att lära mig leva i nuet och släppa tankar som påverkade mig negativt. Jag lever med kärlek för allt och alla och skulle utan tvekan offra mitt liv för en främling om jag inte visste att denne skapade mer negativitet än mig. Jag är säker på att döden inte existerar i den mån vi tror den gör, och att jag kommer leva för alltid, som vi alla kommer göra. Självklart kommer jag inte leva med exakt samma kropp, men mitt medvetande kommer alltid att existera. Livet efter döden är något fantastiskt och innehåller så mycket mer kärlek och förståelse om man inte har övertygat sig själv om något annat – allt är baserat på fri vilja.

  Vad är då denna världen om nu livet är oändligt? Varför lever vi inte i lycka och harmoni? Anledningen är den att det finns negativitet som bidrar till att skapa det negativa såsom krig, slaveri, förtryck, hat osv. Detta är på ett plan något som verkar vara väldigt ont, men på ett högre plan finns det för att det älskar oss. De som skapar världen och den maktelit som styr den elit som vi känner genom massmedia styr världen bortom vår tid och vårt rum. De är andliga STS (Service To Self) entiteter.

  Det finns två vägar för oss att välja i den tid vi lever i. Den negativa ‘Service to Self’ vägen eller den positiva ‘Service to Others’ vägen (eller en neutral väg om man inte gjort något val). Genom att förstå att vi alla är en kan man förstå hur vi måste hjälpa varandra. Vi lever i en skola så att säga sett utifrån ett andligt perspektiv. Men detta är en annan historia. Men för att fullt ut förstå en Utopi måste man sätta sig in i det andliga, för den materiella världen begränsar ens tänkande om man inte kan se utanför lådan.

  En perfekt värld kan fungera på många sätt, t.ex. så skulle den kunna fungera helt utan pengar precis som den värld gör som beskrivs i boken 2012 – Då alla tider möts, som jag tipsat om tidigare. Läs den här:

  Klicka på omslaget för att gå till bokens hemsida
  (Ett tips till dig sleinad som kommenterade mitt förra blogginlägg!)

  Men om vi ska hålla oss mer till vår verklighet just nu så kan vi utgå ifrån hur dagens system fungerar, och utifrån det hade vi kunnat skapa en perfekt värld.

  En pefekt värld hade haft en centralbank som inte skapade pengar ifrån skuld. En regering kunde tryckt sina egna pengar utefter behov och jag ska ge ett par praktiska exempel.

  T.ex. så säger vi att Kommun A behöver en ny skola, en bro och ett center för kultur, musik och film. Då hade de sagt detta till regeringen som godkänt det, sen hade skolan gått ut med detta till privata marknaden och de företag som skulle kunna skapa detta. Varje företag som vill skapa det ger sitt förslag och det får kosta vad det kostar. Kommunen väljer det bästa förslaget och får pengarna tryckta ifrån regeringen som bara trycker de direkt ifrån luft. Dessa pengar används sedan för att betala företaget som betalar sina anställda och allt material. Sedan blir värdet i pengarna det som skapats och som ger samhället ett upplyft.

  Med ett sådant system skulle vi inte längre ha lågkvalites produkter utan allting skulle vara utav top-kvalité. Företag skulle inte finnas till för att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan istället bidra med något till samhället såsom kreativt skapande. Vi skulle inte ha fattigdom och inga dåliga löner.

  Bankerna skulle inte låna ut pengar med ränta, utan istället låna ut pengar utan ränta så privatpersoner kan köpa sig finare hem osv. Pengarna skulle kunna komma ifrån en centralstyrd centralbank som styrs och sköts av regeringen. Bankernas roll skulle bli mer som mäklare än en privat insution som tjänar pengar på befolkningen.

  För att ett sådant system ska fungera måste hela världen använda sig av det, och idag är i princip alla länder sammankopplade med Världsbanken – så en övergång är fullt möjlig. Problemet är att få människor kan tänka sig något så fantastiskt och deras tanke blir aldrig en handling. Samtidigt så tillåter vi de negativa människorna styra oss genom korruption, girighet och hat…

  Om man bara kan övertyga världsbanken så kan man göra hela världen bättre. Och vi kommer få det bättre. Det gäller bara att kunna öppna sig för det som är utopiskt och inse möjligheterna istället för begränsningarna. Det gäller att kunna se visionen av en perfekt värld och sträva emot det, istället för att hänga upp sig på alla hinder.

  Hinder är något man tar itu med på vägen, en häcklöpare fokuserar inte på hindren utan på målet, hindren tas om hand när de nås. Det gäller att fästa blicken på målet och ta itu med hindren på vägen! Ser man bara hindren kommer man aldrig att nå målet.

  Dagens samhälle handlar om att ‘Maximera Vinsten’

  Alla företag vill maximera vinsten och tjäna så mycket som möjligt. I framtiden kommer vi fokusera på människan, samhället och miljön utan att tänka på att vi måste ‘maximera vinsten’. Pengar kommer inte vara något problem, vi kommer istället att leva med kärlek för varandra och vijan att göra det bättre för alla!

  Aktiemarknader och liknande kommer försvinna, för de fungerar som ett spel. Vi behöver ett logiskt, enkelt och kärleksfullt system. Vi kommer få detta system också, det är oundvikligt sett ur ögonen ifrån Den Oändliga Skaparen.

  Vi är alla del av denna och vi är alla del av varandra. Vi måste lära oss se oss själva i varandra och inse hur mycket vi älskar varandra innerst inne. Det är bara våra falska synsätt såsom separation, fördomar och rädsla som får oss att tro något annat. Vi är alla perfekt och vi är alla skapta att vara unika, inte ett får som följer alla andra.

  Jag vill passa på att tacka för alla kommentarer och det är ni alla som kommer vara en del av den förändring som oundvikligt kommer! Jag har mött många inom samhället som alla håller med i mycket av det jag säger som sitter på utbildningar som heter duga. Smarta, kloka och intelligenta människor (inte bara de som är utbildade, finns många ej högre utbildade kloka, smarta och intelligenta människor också). Vi kommer vara de som ändrar denna världen. Vi är aldrig ensamma och vi är älskade mer än vad vi kan ana!

  Jag älskar er alla! Och vi kommer vara med om den mest otroliga upplevelse vi kan tänka oss den närmsta tiden! För dig som vill lära dig förstå universum och hur allting fungerar så måste jag (åter igen) rekommendera dessa böcker:

  Klicka på bilden för att gå till sidan där dessa böcker finns
  gratis att läsa. Jag har funnit samma sanning inom mig själv
  och gamla läror säger att sanningen finns inom en själv, jag
  kan inte mer än hålla med. Det var helt otroligt när jag
  började vakna upp till att förstå hur universum fungerar, och
  det var först när jag såg det inom mig själv som jag kunde börja
  tro på den gudomliga helt otroliga kärleksfulla skapelse vi lever i!

  För att summera

  En perfekt värld är en värld där vi alla lever med kärlek för varandra. Där vi inser hur gudomlig vår skapelse är och där hat och negativtet inte finns. En perfekt värld är en värld där vi bryr oss om varandra och ser till varandras bästa. En värld där allt är möjligt, och vi har kul varje dag och gör något som är givande. En värld där vi har en otroligt underbar upplevelse i total harmoni. En värld som kommer komma, och en värld som vi alla har väntat på!

  Skrevs den 5/1 2009

  Tags: , , , , ,

12 Kommentarer

WP_Cloudy
 • Tobbe says:

  Hej Seilon 🙂

  Jag har läst det senaste du skrivit på din blogg och måste säga att det är riktigt bra och intelligent skrivet, fast har fortfarande lite frågor om det hela. :p

  Du säger att jordens befolkning till slut kommer inse sanningen. Men jag undrar hur alla 6,7 miljarder människor kunna förstå den egentliga sanningen? Hundra miljontals lever i fattigdom och kommer säkert aldrig få reda på den informationen som t.ex. alla är en och att vårt ekonmiska system inte fungerar. Och många är så pass hjärntvättade att de vägrar ändra uppfattning. T.ex. väldigt troende religösa, såsom kristna och muslimer. De är helt säka på att det är en gud som har skapat oss och att inte är vi själva som är gud. Känns som de bara kommer blunda för de bevisen som finns.

  Och angående det här med dagens ekonomiska system. Hur ska man få folk att förstå att så mycket pengar är skapat från skuld och att vi skulle kunna ha ett bättre ekonomiskt system? Det är så pass många människor som struntar i alla andra, bara de själva har de bra och mycket pengar. De personerna kommer säkert inte vilja ändra hela pengasystemet eftersom de redan har det bra.

  Sen undrar jag vad kan man göra för att få människor att förstå sanningen om det du säger? Om jag skulle berätta för folk jag känner att de är gud och att de blir hjärntvättade och att pengasystemet är bara skit, skulle de förmodligen tycka jag blivit helt galen. Och det även när jag har bevis för allt, för de flesta bryr sig inte och är helt säkra på att de har rätt. Har du några tips på vad man kan göra/säga för att få folk att verkligen förstå? Din blogg är förklarar ju allt på ett riktigt bra sätt, men de som inte är jätteintresserade skulle nog inte orka läsa igenom allt.

  Det var i princip allt jag undrade 🙂

  Ha det så bra!

  MVH Tobbe

 • Hej Seilon,
  måste säga att jag tycker verkligen om det du skriver.
  Jag vet inte riktigt vart du får dina tankar ifrån men det hade varit intressant att få höra vad som inspirerar dig till så hög avancerande tankar kring vår egna existens helt enkelt.

  Mvh
  Sonja 🙂

 • Jussi says:

  Måste även jag tillägga att detta är en toppen-blogg!
  Väntar ivrigt på nya inlägg

  mvh; J.

 • seilon says:

  Hej Sonja och Tobbe! (och Jussi!)

  Jag börjar med att svara Sonja! Jag finner min inspiration inom mig och genom den värld vi lever i. Jag har sökt svar om saker och ting genom att meditera, söka och ifrågasätta samt filosofera. Mycket jag säger är sånt andra också kommit fram till, bland annat gurus. Jag är dock en vanlig medelsvensson som sökte i den externa världen för att tillslut vända mig innåt och finna samma sanning inom mig. Jag får idéer och tankar ifrån min fantasi (3:e ögat), genom drömmar och genom personer jag möter och pratar med i verkliga livet och över Internet.

  Så allting jag skriver är något som kommer ifrån oss alla. Jag lyssnar till alla och lär av alla. Det är mycket visa saker som vi säger utan att vi förstår det. Jag tolkar inte mina egna texter som något speciellt, jag bara skriver :). Jag förstår att jag har lyckats lära mig något som många inte har lärt sig, bland annat att förstå hur vi alla är sammankopplade och att vi har alla svar vi behöver inom oss. Det är bara att många inte har tid eller ork att söka inom sig, de har inte tid att meditera eller fokusera på att förstå sina drömmar. Jag har valt att ta den tiden och seilon.org är resultatet på vad jag kommit fram till.

  Så jag är evigt tacksam till dig Sonja, till dig Tobbe och alla andra som gett mig en kommentar och insikt i era tankar. Jag är evigt tacksam till alla jag mött som förmedlat sina tankar och idéer om samhället. Vi är alla skyldiga att skapa en bättre värld, och det gör vi genom att diskutera och upplysa varandra om hur saker och ting fungerar!

  Nu till Tobias:
  De som behöver vakna och förstå systemet är de som har direkt anknytning till systemet. Det blir upp till “första världen” att ta hand om tredje världen. Så fort vi inom våra systemet förstått hur mycket bättre vi kan leva och att vi inte behöver krig så kommer vi hjälpa resten av världen. Allting är också baserat på Fri Vilja, så vi behöver inte nödvändigtvis få alla att förstå hur alla är gud.

  Det kan vara detta som 2012 handlar om, en separation mellan de negativa som lever separerat och utan förståelse, och de som lever med kärlek och positivitet samt förståelse för andra.

  Det kommer innan sommaren komma upp en hemsida på Internet som kommer arbeta för en ekonomisk reform, jag kommer tipsa om den när jag vet mer på denna blogg! Då blir det enklare att förstå hur det kommer gå till.

  Att folk inte vill veta hur verkligheten fungerar är ett val de själva gjort. Så det går inte att påtvinga folk att de är gud om de inte vill veta. Jag hade gärna velat att min familj, och mina syskon valde att förstå det jag vet. Men tyvärr så vill de inte förstå, de vet att jag nått någon form av mystisk insikt i Universum och hur det fungerar, men de är inte redo att förstå.

  Det som gör allting så bra är att det kommer komma filmer och liknande som man kan visa för dessa personer, och så automatiskt kommer de vilja veta mer och när du och jag Tobbe förstår allting inom oss är det väldigt enkelt att förmedla budskapet om hur allting är uppbyggt och fungerar.

  Det är lätt att tro på något dåligt såsom krig, oförståelse, hat, och tråkigheter, men det är svårt att tro på en Utopi, oändlig lycka, kärlek, förståelse och fred.

  Är det inte konstigt? 🙂

  Men vi lever i en tid som är upplysningens tid. Det är bara en tidsfråga och även om vi vill att alla ska veta detta imorgon, så kommer det ta ett par år. Inte 10år, snarare 4år. Vilket också inte alla är överens om, men alla som har en åsikt har inte valt att se saker ur allas perspektiv, och speciellt inte med perspektivet att alla har fri vilja att tro vad de vill.

  Så länge man kan leva med positivt tänkande och se det positiva i allt så kommer man se hur världen utvecklas till något bättre. Det gäller att vara kritisk och skeptisk men samtidigt öppensinnad, kärleksfull och förstående.

  Tusen tack för era kommentarer! Ha det underbart!
  – seilon

 • Zana says:

  Ja om information är makt, och vi lever i informations-åldern med fri åtkomst till information, så borde det innebära att ganska så många fler vanliga kärleksfulla svenssons kommer bli mäktiga ganska så snabbt. Det är vad jag vill tro iallafall.

  Och det är tack vare informationsspridarna allt det här blir möjligt. Så, enormt mycket TACK Seilon för din enormt informativa blogg!

  🙂

 • Nicky says:

  En informativ blogg. Vi två har korresponderat tidigare på Flashback och jag vet att vi delar en relativt lika livssyn. Jag hade en bara en liten fråga i ditt exempel med Kommun A. Vad händer med de företag som inte får sin idéer till musikcenter osv valda? Hur ska de få några pengar av “samhället”? Konkurrensen upphör ju inte.

 • seilon says:

  Hej Nicky!

  Eftersom pengar är något som skapas ifrån tomma intet så kan de få stöd så länge de inte har något arbete. Vi måste ha en konkurrens annars finns det inget att utveckla sina idéer emot och sträva efter perfektion.

  Dagens samhälle strävar efter att “maximera vinsten” vilket leder till fuskande för att komma så billigt undan som möjligt. Framtidens företag bygger på kärlek istället för girighet.

  Det finns andra uppdrag som dessa kan få istället och om ett företag aldrig får uppdrag så kanske de borde ställa sig frågan om de kanske inte ska byta bransch/jobb eller se över varför de aldrig får något uppdrag.

  Det viktiga att förstå är att i dagens samhälle så sätter man pengar i första rum, och människan i andra rum. Folk får sparken för att företaget måste spara pengar. Trots det är pengar ett koncept och mindre verkligt än en människa som kan tänka, fundera och skapa. Vi måste sätta människan i första rummet. 🙂 Och vi kommer sätta människan i första rummet!

  Tack för din kommentar, och din också Zana!
  – seilon

 • Måns says:

  “En pefekt värld hade haft en centralbank som inte skapade pengar ifrån skuld. En regering kunde tryckt sina egna pengar utefter behov…”

  Precis som Zimbabwe alltså gör… Och se så bra det går för dem! Seilon för i helsike! Läs en kurs i nationalekononmi innan du drar förhastade och felaktiga uppgifter som du sedan propagerar för…

  Med vänliga hälsningar
  Måns

 • seilon says:

  Hej Måns!

  Zimbabwe gör knappast det på rätt sätt, eftersom, det blivit sämre för dem. Det gäller att förstå orsak och verkan för att förstå hur ett mer perfekt system kan fungera.

  Utgångsläget att det inte går att skapa en perfekt värld kommer inte skapa en perfekt värld. Det omvända gör att man kan sträva emot perfektion och alltid bli bättre istället för att stagnera.

  Så Måns, läs lite om hur saker och ting fungerar när man ser Jorden som en Organism med en struktur som fungerar som Orsak och Verkan, precis som människokroppen.

  Det man lär sig i en kurs om nationalekonomi utan att förstå en holistisk världsbild på ett inre samt yttre plan kommer alltid utgå ifrån att perfektion inte är möjligt, därav en stagnation och problem som alltid förblir problem. I många fall undermedvetna såsom “bubblorna” inom Aktiemarknaderna. Dessa har förutspåtts genom ‘Teknisk Analys’ och vissa inom massmedian sedda som ‘kontroversiella’ finansmän.

  Är det inte konstigt att alla som har rätt nästan alltid är ensamma och massan i princip alltid har rätt? 🙂

  Tack för din kommentar Måns!

  – seilon

 • Måns says:

  Jag tycker att det är bra att det finns människor som vågar tänka i nya banor, men jag kan inte hjälpa att tycka att mycket av det du skriver verkar helt taget ur luften och det finns få belägg för dina filosofiska utlägg (kanske skulle du kunna skriva om din filosofi exempelvis ut ett egalitärt perspektiv för som det är nu motiveras ingenting). Intet fel i att vara filosofisk, men att vara naiv hjälper inte altiid jorden heller. Klart att alla vill leva i en perfekt värld – men man måste även kunna komma med konkreta förslag på hur man skall komma dit.

  Det finns en oändlig massa problem med din utopi om världen i balans – så mitt förslag till dig är att börja skissa på orsak och verkan sammanhang utifrån ett scenarioperspektiv. På detta sätt kan du ge mig och dina läsare konkreta svar på tal angående din filosofi och på hur denna bör implementeras. Det kommer att ge upphov till problem. Frågan blir helt enkelt om dessa problem kan motiveras av det slutgiltiga målet.

  Bästa hälsningar
  Richard

 • Måns says:

  PS. Ber om ursäkt för mitt alias – mitt riktiga namn är Richard DS

 • seilon says:

  Hej Richard!

  Jag förstår ditt sätt att resonera och håller med dig till viss del. Jag ser inget av det jag pratar om som taget ur luften. Sen självklart beror det på hur man tolkar det uttrycket, att ta något ur luften. Vissa inlägg baseras på intuition och de är t.ex. mina filosofiska inlägg som är få.

  Jag har baserat det jag pratar om på hur världen fungerar rent praktiskt. Jag har studerat historia, ekonomi, samhälle, psykologi, spiritualitet, och gnostisk information, även saker som hamnar under det ockulta.

  Min blogg är inte riktad till “alla”. Majoriteten klarar inte av att förstå det jag pratar om och söker inte ens den informationen. Jag vill inte tvinga på folk idéer om de inte vill höra, men utan att förmedla en vision om en utopi så är man fast med dagens status quo där vi inte ens har en vision, utan lever mer eller mindre som slavar.

  Konkreta förslag existerar helt klart på hur man kan komma dit jag strävar. Det kommer bli mer och mer av detta, men det förutsätter att du gått igenom din egna sanning och blir ärlig emot dig själv och ditt undermedvetande.

  Naiv anser jag är det sista jag är, då jag har sett till att söka fel i allting jag kommit fram till, så jag vet att det är rätt. Istället för att söka det som är rätt för att bekräfta något så har jag försökt se bristerna i mina argument. Jag vill se bristerna så jag kan lösa dessa. Detsamma gäller mig personligen då jag vet att jag har brister, vilket vi alla har. Genom att lära sig se sina brister (och sträva emot att åtgärda dessa) kan man växa själsligt och få en större visdom rörande sig själv och sin plats här i livet.

  Min grundfilosofi härstammar ifrån att man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad och att allting är baserat på fri vilja och evig kärlek. Jag vill inget annat än väl och i vår galna värld så är det lättare att låta girighet styra än kärlek, eftersom så fort man är rädd så får det negativa överhanden.

  Om du har konkreta frågor så kan jag förmedla konkreta svar. Men jag vill helst inte ha så breda frågor att jag måste ägna mig åt att skriva flera A4 :). Vilket är en av anledningarna till denna bloggen och mitt enkla sätt att uttrycka mig så enkelt som möjligt.

  För den som vill fördjupa sig så finns det många framstående personer som redan skrivit böcker om hur saker och ting fungerar, och böckerna sträcker sig långt tillbaks i tiden. Jag nämner de emellanåt på min blogg och ifrån de kan man fortsätta söka kunskap.

  Jag förmedlar bara vad jag har lärt mig och lär mig ifrån dig Richard genom dina kommentarer, så det är väldigt uppskattat! 🙂

  Ha det så bra!
  mvh
  – seilon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *