Världsfred Del 2 – Sista Delen: Älska Alla

Världen vi lever inom står inför ett skifte då sunt förnuft tar över ifrån girighet och maktspel på bekostnad av majoriteten. Många bäckar små brukar det sägas, eller ringar på vattnet, och mycket händer i liten skala som tillsammans med allt påverkar allting. En undersökning baserad på fakta och genom att följa hur saker och … Continue reading Världsfred Del 2 – Sista Delen: Älska Alla